Bestuurlijke informatie 2019

Op deze pagina staan de stukken van het bestuur van de gemeente uit 2019

Programmabegroting

Is verdeeld in de 4 programma's uit het Bestuursakkoord Gezond en gelukkig in Tilburg 2018-2022. Dit zijn Inclusieve stad, Duurzame stad, Vitale stad en Samen en dichtbij met impact. In de Programmabegroting leest u per programma wat de doelen zijn, wat de huidige stand van zaken is en welke activiteiten de gemeente in 2019 wil gaan ondernemen.