Wethouder Rik Grashoff

Rik Grashoff is sinds 2021 wethouder voor GroenLinks.

Portefeuille

 • Slimme, veilige en duurzame mobiliteit
 • Parkeren
 • Groen, natuur, water en landschap
 • Dierenwelzijn
 • Openbare ruimte en klimaatadaptatie, inclusief gladheidbestrijding
 • Grondzaken
 • Monumenten en omgevingscommissie
 • Omgevingswet
 • Projecten: Binnenstad, Koningsplein en stadsregionale parken Stadsbos013, Koningshoeven/Moerenburg en Park Pauwels
 • 5e loco
 • Wijkwethouder: Noord, Binnenstad en Armhoef

Contact

Opmerkingen of vragen aan de wethouder? Gebruik het algemene contactformulier.

Rik Grashoff op Social Media

Inkomen (bezoldiging) wethouder

Hoeveel loon (bezoldiging) een wethouder van Tilburg krijgt is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Tilburg valt in klasse 8 (150.000 - 375.000 inwoners). Daarnaast hebben de wethouders recht op een aantal onkostenvergoedingen en aanvullende regelingen. De precieze bedragen zijn te lezen op de pagina Inkomen en bestuurskosten Rik Grashoff.