ESF Actieve Inclusie

ESF Actieve Inclusie Arbeidsmarktregio Midden-Brabant wil ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen een baan krijgen.

Dit wordt gedaan door aan te sluiten bij de marktvraag en waar nodig werkzoekende en werkgevers te begeleiden. Er wordt uitgegaan van de vraag vanuit werkgevers. Het doel van ESF Actieve Inclusie is om vraag en aanbod te verbinden.

Er kan een kloof bestaan tussen de competenties, kennis en vaardigheden die de werkgever vraagt en die waarover de werkzoekende beschikt. Samen met de partners wordt ervoor gezorgd dat kandidaat-werknemers (uitkeringsgerechtigden) zo goed en zo snel mogelijk aan het gewenste profiel voldoen. Daarbij wordt er voorzien in de benodigde ondersteuning en scholing. De begeleiding is gericht op het wegnemen van belemmeringen door inzet van gespecialiseerde zorg- en welzijnsinstellingen, het bieden van arbeidsmarktrelevante scholing en het mogelijk maken dat werkzoekende zo snel mogelijk een baan vinden in het reguliere bedrijfsleven.

Voor de scholen (ESF Actieve Inclusie)

Samen Werk Tilburg (SWT) is een initiatief van het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs in Tilburg en heeft als doel om meer werkloze jongeren op een duurzame manier voor te bereiden en te begeleiden naar arbeid en een passende plaats in de samenleving. SWT werkt in het kader van ESF nauwer samen met meer bedrijven uit de regio Midden-Brabant om zo meer stageplekken te creëren voor jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Aangevuld met intensieve begeleiding en de inzet van branchecursussen en avondscholing zorgt dit ervoor dat de kansen op uitstroom richting de reguliere arbeidsmarkt zo optimaal mogelijk zijn; binnen het stagebedrijf of daarbuiten. Samen Werk Tilburg zoekt daarbij vooral naar mogelijkheden in kansrijke sectoren in arbeidsmarktregio Midden-Brabant. Om uitstroom te realiseren na de stage zal SWT een bedrijvennetwerk organiseren met vergelijkbare dienstverlening waar jongeren naar uit kunnen stromen. SWT werkt in de uitvoering nauw samen met centrumgemeente Tilburg en haar dienstverlening op het gebied van begeleiding en werkgeversbenadering.

De projectpartners zijn Sagènn, Diamantgroep, Praktijkcollege Tilburg, Parcours, de Bodde, SG de Keyzer, Mytylschool Tilburg en MET Praktijkonderwijs Waalwijk.

Looptijd: 2014 - 2019
Subsidieprogramma: ESF
Budget Midden-Brabant 2014-2016: € 2.564.500 (dat is gemeenten Midden-Brabant en PRO/VSO-scholen samen).
Budget Midden-Brabant 2017-2019: € 3.754.400

Meer informatie over deze projecten op de website uitvoeringvanbeleidszw.nl.

Contactpersoon is Tanja Jansen-Hassouna, bereikbaar via tanja.jansen-hassouna@tilburg.nl.