ESF SITS

Het project Jeugdwerkloosheidsvrij Zone in de Regio Hart van Brabant beoogt jongeren die zich 'onder de radar' (geen werk of scholing) bevinden te vinden en te binden.

Middels de inzet van een outreachend jongerenpunt worden deze jongeren gevonden en hun situatie in beeld gebracht. Communicatie is essentieel in het vinden én vooral binden van jongeren. Daarom wordt, samen met de doelgroep van dit project, een communicatieplatform in de vorm van een reclamebureau opgericht. In dit reclamebureau werken jongeren onder begeleiding van professionals zelf aan de campagnes die nodig zijn om jongeren te activeren en om het contact tussen jongeren en werkgevers en andere partners tot stand te brengen. De content wordt daarom zoveel mogelijk opgehaald, ontwikkeld en ontsloten door jongeren zelf. Zo ontstaat een communicatielijn die niet alleen voor, maar juist door de doelgroep is bedacht en daarom aansluit bij hun belevingswereld. De jongeren leveren hier vaardigheden die nodig zijn om een baan te bemachtigen en weer volop mee te draaien in de maatschappij.

Partner: Midpoint
Looptijd: 2017 -2018
SITS-bedrag: € 190.000
Subsidieprogramma: ESF

Meer informatie over dit project op de website uitvoeringvanbeleidszw.nl.

Contactpersoon is Tanja Jansen-Hassouna, bereikbaar via tanja.jansen-hassouna@tilburg.nl.