Metamorphosis, Horizon 2020

Het project Metamorphosis heeft als doel om buurten te transformeren in kindvriendelijke wijken.

Het idee achter het project is dat wanneer er veel kinderen op de openbare plekken in een buurt aanwezig zijn, dit een indicatie is dat de buurt ontworpen is als een duurzame wijk. Duurzaamheid is onlosmakelijk verbonden met kinderen, omdat duurzaam ontwikkelen rekening houdt met de volgende generatie. Een voorbeeld hiervan is dat Metamorphosis auto-georiënteerde wijken wil transformeren in kindvriendelijke wijken. Die op hun beurt weer zorgen voor gedragsveranderingen en bevorderen de kwaliteit van leven.

De zeven deelnemende steden zijn: Alba Iulia, Romania; Graz, Austria; Meran, Italy; Munich, Germany; Southampton, UK; Tilburg, Netherlands; and Zurich, Switzerland.

Looptijd: 36 maanden (2017-2020)
Subsidieprogramma: Horizon 2020
Subsidiebedrag: € 245.517,50

Meer informatie over het project op de website metamorphosis-project.eu.

Contactpersoon: Inez Rastovac (Veiligheid en Wijken), bereikbaar via inez.rastovac@tilburg.nl.