Nieuwe burgemeester

Er is een profielschets voor de nieuwe burgemeester van Tilburg. De raad stelde de schets vast op 3 juli en overhandigde die aan de commissaris van de Koning Wim van de Donk.

De commissaris van de Koning zorgt voor de publicatie van de vacaturetekst. Daarna gaat het proces achter gesloten deuren verder en zijn er gesprekken met de kandidaten. De commissaris ontvangt de sollicitatiebrieven. Hij coördineert en adviseert over het proces.

Vertrouwenscommissie

Als alle brieven binnen zijn, gaat de vertrouwenscommissie aan de slag. Ze bestuderen en bespreken de sollicitaties en betrekken daar de profielschets met inbreng uit de stad bij. De vertrouwenscommissie besluit welke kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste en eventueel tweede gesprek. Daarna maakt de commissie de balans op en worden er 2 kandidaten geselecteerd. De kandidaat die de voorkeur heeft van de vertrouwenscommissie en een tweede kandidaat die zij ook geschikt vindt.

De raad besluit over welke kandidaat wordt voorgedragen als de nieuwe burgemeester voor Tilburg.
De nieuwe burgemeester wordt benoemd door de Kroon: de koning en de minister van Binnenlandse Zaken. Streven van de vertrouwenscommissie is om zo snel mogelijk na het vertrek van Peter Noordanus, zijn opvolger te installeren.