U bevindt zich op:Stad & Bestuur /Bestuur / Rekenkamer

Rekenkamer

Tilburg heeft sinds 2009 een onafhankelijke Rekenkamer die bestaat uit externe leden. Het doel van lokaal rekenkameronderzoek is het versterken van de controlerende functie van de raad. Ook geeft zulk onderzoek burgers meer inzicht in de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gemeentelijk beleid. De Rekenkamer bepaalt haar eigen agenda en is onafhankelijk van raad en college.

Denk mee met het Rekenkameronderzoek 'Burger Centraal'

De Rekenkamer Tilburg start een onderzoek naar burgerparticipatie. Wij laten inwoners graag meedenken. Het maakt daarbij niet uit of je 16 of 65 jaar bent, kunstenaar of bakker: wij betrekken bij voorkeur een zo divers mogelijk gezelschap. Dus woon je in de gemeente Tilburg? Heb je affiniteit met burgerparticipatie, enkel interesse in het onderwerp of mogelijk ook ervaring met burgerparticipatie? En ben je het komende half jaar 2 avonden op maandagen of anderszins beschikbaar? Meld je aan en help ons burgerparticipatie te verbeteren. Zo helpen we de gemeente Tilburg vooruit. Aanmelden kan tot 1 december via rekenkamer@tilburg.nl.

Missie en werkwijze

Actueel: Rekenkameronderzoek Inzicht in Doorwerking (2018)

De Rekenkamer heeft, gezien de start van de nieuwe raadsperiode, onderzoek gedaan naar de mate waarin aanbevelingen uit eerdere Rekenkameronderzoeken door het college van B&W / de gemeente Tilburg zijn geïmplementeerd.

Met dit onderzoek maakt de Rekenkamer voor de raad inzichtelijk in hoeverre aanbevelingen in de praktijk van het gemeentelijke bestuur zijn opgepakt. Ook geeft de Rekenkamer aanbevelingen om de doorwerking van eerdere aanbevelingen te waarborgen. De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in het Rapport Rekenkameronderzoek 'Inzicht in Doorwerking' (pdf,346KB).

Download het Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek 'Inzicht in Doorwerking' (pdf,96KB).

Jaarverslagen en onderzoeken


Jaarlijks stelt de Rekenkamer voor 1 februari haar onderzoeksprogrammering voor komend jaar vast. Voor 1 april wordt het jaarverslag van de Rekenkamer opgesteld. Beide worden door de Rekenkamer aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenstelling Rekenkamer Tilburg (2015 - 2021)

Op 9 maart 2015 zijn door de gemeenteraad de volgende leden benoemd voor een periode van 6 jaar:

Dhr. W. Gouw (voorzitter)

De heer (Walter) Gouw is sinds 2009 lid van de Rekenkamer en is door de gemeenteraad aangewezen als voorzitter van de Rekenkamer. In het dagelijks leven is de heer Gouw directeur/eigenaar van een adviesbureau op het gebied van vraagstukken rondom organisatieontwikkeling en arbeidsverhoudingen bij lokale overheden en publieke instellingen. De heer Gouw woont in Tilburg.

Dhr. H. Verbon

De heer (Harrie) Verbon maakt ook sinds 2009 deel uit van de Tilburgse Rekenkamer. De heer Verbon  werkt als hoogleraar Openbare Financiën aan Tilburg University. Hij woont in Tilburg.

Dhr. T. van Mullekom

De heer (Theo) van Mullekom werkt als projectbegeleider bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarnaast werkt hij als docent in postdoctorale opleidingstrajecten. De heer Van Mullekom woont in Den Haag.

Mevr. M. Vermeer

Mevrouw (Marga) Vermeer werkt als senior beleidsadviseur van de sector Maatschappelijke Ontwikkeling bij de Gemeente 's-Hertogenbosch. Naast het lidmaatschap van de Rekenkamer Tilburg is ze ook lid van de Rekenkamercommissie van de gemeente Boxtel. Mevrouw Vermeer woont in Udenhout.

Ambtelijke secretaris/onderzoeker

De Rekenkamer wordt ondersteund door een eigen ambtelijk secretaris/onderzoeker: mevrouw (Deborah) van Gestel-Mulders.

Onderzoek 2016

De Rekenkamer Tilburg voerde in 2016 het onderzoek 'Sport op Orde' uit. Hieronder de Rekenkamerbrief met daarin de overstijgende conclusies.

Meer informatie over de Rekenkamer

Neem voor meer informatie over de Rekenkamer contact op met de raadsgriffie via raadsgriffie@tilburg.nl of 013-5428284.

Rekenkamer Tilburg
Spoorlaan 181 (Stadskantoor 6)
Postbus 5038 CB Tilburg
6e etage, A-toren