U bevindt zich op:Stad & Bestuur /Bestuur / Rekenkamer

Rekenkamer

Tilburg heeft sinds 2009 een onafhankelijke Rekenkamer die bestaat uit externe leden. Het doel van lokaal rekenkameronderzoek is het versterken van de controlerende functie van de raad. Ook geeft zulk onderzoek burgers meer inzicht in de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gemeentelijk beleid. De Rekenkamer bepaalt haar eigen agenda en is onafhankelijk van raad en college.

Actueel: Rekenkameronderzoek Citymarketing Tilburg (februari 2018)

De Rekenkamer heeft in het najaar van 2017 onderzoek gedaan naar het Tilburgse Citymarketingbeleid. De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in het bijgevoegde rapport van de Rekenkamer Tilburg (pdf,2.3MB). Uit het onderzoek blijkt o.a. dat het citymarketingbeleid van de gemeente Tilburg en de uitvoering daarvan door de stichting Marketing Tilburg sinds 2015 meer en meer vorm en inhoud hebben gekregen. De inspanningen op het terrein van citymarketing worden dan ook steeds beter zichtbaar. De Tilburgse gemeenteraad heeft op dit moment echter geen adequaat zicht op de resultaten van de inspanningen op het gebied van citymarketing. Daarvoor zijn de te bereiken langetermijneffecten bij de start van het huidige citymarketingbeleid onvoldoende helder geformuleerd. De relatie tussen de inspanningen van de stichting Marketing Tilburg en de door de gemeente beoogde effecten kan daardoor nu niet gelegd worden. De Rekenkamer heeft 6 aanbevelingen voor de gemeenteraad geformuleerd.

Jaarverslagen en onderzoeken

Jaarlijks stelt de Rekenkamer Tilburg voor 1 februari haar jaarverslag vast. Tegelijkertijd met het jaarverslag wordt het onderzoeksprogramma bekendgemaakt aan de gemeenteraad.

Samenstelling Rekenkamer Tilburg (2015 - 2021)

Op 9 maart 2015 zijn door de gemeenteraad de volgende leden benoemd voor een periode van 6 jaar:

Dhr. W. Gouw (voorzitter)

De heer (Walter) Gouw is sinds 2009 lid van de Rekenkamer en is door de gemeenteraad aangewezen als voorzitter van de Rekenkamer. In het dagelijks leven is de heer Gouw directeur/eigenaar van een adviesbureau op het gebied van vraagstukken rondom organisatieontwikkeling en arbeidsverhoudingen bij lokale overheden en publieke instellingen. De heer Gouw woont in Tilburg.

Dhr. H. Verbon

De heer (Harrie) Verbon maakt ook sinds 2009 deel uit van de Tilburgse Rekenkamer. De heer Verbon  werkt als hoogleraar Openbare Financiën aan Tilburg University. Hij woont in Tilburg.

Dhr. T. van Mullekom

De heer (Theo) van Mullekom werkt als projectbegeleider bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarnaast werkt hij als docent in postdoctorale opleidingstrajecten. De heer Van Mullekom woont in Den Haag.

Mevr. M. Vermeer

Mevrouw (Marga) Vermeer werkt als senior beleidsadviseur van de sector Maatschappelijke Ontwikkeling bij de Gemeente 's-Hertogenbosch. Naast het lidmaatschap van de Rekenkamer Tilburg is ze ook lid van de Rekenkamercommissie van de gemeente Boxtel. Mevrouw Vermeer woont in Udenhout.

Ambtelijke secretaris/onderzoeker

De Rekenkamer wordt ondersteund door een eigen ambtelijk secretaris/onderzoeker.

Onderzoek 2016

De Rekenkamer Tilburg voerde in 2016 het onderzoek 'Sport op Orde' uit. Hieronder de Rekenkamerbrief met daarin de overstijgende conclusies.

Meer informatie over de Rekenkamer

Neem voor meer informatie over de Rekenkamer contact op met de raadsgriffie via info.raadsgriffie@tilburg.nl of 013-5428388.

Rekenkamer Tilburg
Spoorlaan 181 (Stadskantoor 6)
Postbus 5038 CB Tilburg
6e etage, A-toren