Wethouder Rolph Dols

Rolph Dols is sinds mei 2019 wethouder van Tilburg voor het CDA.

Portefeuille

 • Zorg, welzijn en gezondheid
 • Ouderenbeleid
 • Maatschappelijke participatie
 • Sport
 • Evenementen (inclusief evenementenvergunningen)
 • Emancipatie en integratie
 • Projecten: Koningsoord
 • 4e loco
 • Wijkwethouder: Berkel-Enschot, Biezenmortel, Udenhout, Korvel (Westend en St. Anna) en Trouwlaan (Uitvindersbuurt)

Contact

Opmerkingen of vragen aan de wethouder? Gebruik het algemene contactformulier.

Rolph Dols op Social Media

Onbezoldigde nevenfuncties

 • Lid AB GGD Hart van Brabant
 • Lid AB RAV Brabant Midden-West-Noord
 • Lid toezichtsraad Zorg en Veiligheidshuis Midden-Brabant
 • Lid stuurgoep Regiotaxi  
 • Landelijk ambassadeur Weer Thuis
 • Lid stuurgroep strategische alliantie ETZ-Gemeente Tilburg
 • Voorzitter Bestuurlijk platform Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
 • Trekker G40 werkgroep contractvorming zorgverzekeraars
 • Lid bestuur JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht)

Inkomen (bezoldiging) wethouder

Hoeveel loon (bezoldiging) een wethouder van Tilburg krijgt is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Tilburg valt in klasse 8 (150.000 - 375.000 inwoners). Daarnaast hebben de wethouders recht op een aantal onkostenvergoedingen en aanvullende regelingen. De precieze bedragen zijn te lezen op de pagina Inkomen en bestuurskosten Rolph Dols.