Wijkagenda De Reit

De Reit is een zeer diverse wijk, met Tilburg University als herkenbaar middelpunt. De wijk ligt relatief dichtbij het centrum van Tilburg en is gemakkelijk bereikbaar.

Er is niet een duidelijke omschrijving van de wijk te geven. Vergeleken met de rest van West kent De Reit namelijk veel verschillen. Op steenworp afstand van de kwetsbare Abdij- en Torenbuurt, vind je de buurt Dennenheuvel. Een buurt die heel goed scoort binnen het Lemon-wijkonderzoek dat elke 2 jaar wordt gehouden.

Visie

Een groot deel van De Reit is redelijk welvarend. Inwoners zien het als een prettige woonwijk, die dichtbij het centrum ligt. De gemeente heeft geen duidelijke extra plannen voor De Reijt bovenop de dingen die al moeten gebeuren. De gemeente houdt haar ogen open voor mogelijke verbeteringen. Voor de Abdij- en Torenbuurt ligt dat anders. Daar is wel extra inzet nodig. Het is van belang om heel goed met de buurt het gesprek te voeren over ontwikkelingen voor de komende jaren. 

Een grote ontwikkeling is de gebiedsvisie Kenniskwartier, die in december 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. In deze visie staan de plannen voor de komende tijd. Het Kenniskwartier maakt onderdeel uit van de zogenoemde Kennisas tussen Interpolis en Tilburg University en bestaat uit het gebied tussen (grofweg) Ringbaan-West, de Professor Cobbenhagenlaan, de Oude Warande en het noorden van het spoor (de Westermarkt en omgeving). Na de Spoorzone wordt dit de 2e plek in Tilburg waar kennisorganisaties, bewoners en het bedrijfsleven elkaar ontmoeten. De Abdij- en Torenbuurt ligt in dat gebied. Dit kan voor verschillende belangen zorgen tussen stad en inwoners. Het vraagt om een duidelijke aanpak om deze belangen goed samen te laten gaan.

Kernopgaven De Reit

Gebiedsvisie Kenniskwartier

Beschrijving:
De gebiedsvisie Kenniskwartier koppelen aan de verschillende opgaven (fysiek, sociaal en economisch) in de wijk en aan de opgaven in de Abdij- en Torenbuurt in het bijzonder. 

Acties:

  • O.a.: het opstellen van een toekomstplan voor de Torenbuurt vanuit gesprekken met mensen uit de buurt.

Ouderen

Beschrijving:
Meer evenwicht in de woningmarkt, zoeken naar mogelijkheden in De Reit om woningen voor ouderen te bouwen. 

Acties:

  • Tilburgse woonstichting TIWOS vindt het belangrijk dat ouderen in de buurt blijven wonen en zoekt naar maatwerk om dit voor elkaar te krijgen.

Verbinding in De Reit

Beschrijving:
De verbinding versterken tussen de verschillende buurten in De Reit. 

Acties:

  • O.a. het oprichten van een wijknetwerkoverleg met bewoners en professionals. 

Totstandkoming wijkagenda

De wijk De Reit is een verzameling van zeer verschillende buurten. De Reit bestaat uit de Abdij- en Torenbuurt en Dennenheuvel en alles wat daar aan buurten tussenin zit. Een gevolg van die verschillen is dat er geen ‘club’ is in De Reit die opkomt voor de belangen van de verschillende buurten in de wijk en die namens De Reit spreekt. Er is weinig ‘Reit-gevoel’. Dat wordt ook bevestigd door verschillende mensen die al lang in de wijk wonen. Om die reden is er met verschillende mensen uit De Reit over deze wijkagenda gesproken. Naast vele persoonlijke gesprekken zijn er ook bewonersgroepen georganiseerd,  zoals Wijkraad 3 West, Senioren 3 West en de bewonerscommissie Abdij- en Torenbuurt. 

Focus
De afgelopen 1,5 jaar lag de focus van de gemeente en andere professionele partijen op de Abdij- en Torenbuurt. Er zijn toen veel gesprekken geweest met vertegenwoordigers van de Abdij- en Torenbuurt over alle ontwikkelingen binnen het Kenniskwartier. Daarover voeren de gemeente en andere professionele partijen het gesprek met de bewonerscommissie van de Abdij- en Torenbuurt. Die werkt sinds ongeveer een jaar veel samen met de Wijkraad 3 West.

Dossier Klem
Een aantal bewoners van de Abdij- en Torenbuurt voelen zich ‘klem gezet’ door alle ontwikkelingen van het afgelopen jaar, zoals het Kenniskwartier en uitbreiding van de universiteit. Dit gaven zij aan in het dossier Klem, dat in november 2020 aan de politiek in Tilburg is gegeven. Door dit dossier stond dit onderwerp meteen hoog op de politieke agenda. Hieruit blijkt dat er veel kracht en kunnen in de buurt zit. Het gaat om mensen die in sommige gevallen al tientallen jaren met plezier in de buurt wonen en dat met veel plezier doen. En die dat de komende tien jaar ook nog graag doen.

Wijknetwerk overleg Zonnehof
Een ander georganiseerde groep binnen De Reit is het (ouderen) wijknetwerk overleg Zonnehof. Met een aantal deelnemers van dat overleg is al een eerste keer gesproken over de wijkagenda voor De Reit.