Wijkagenda Het Laar, Groenewoud, Stappegoor en De Leij

Het Laar, Groenewoud, Stappegoor en De Leij liggen in een gebied dat bestaat uit 4 wijken met daarbinnen 18 buurten. Er wonen ongeveer 9.320 mensen, verdeeld over 4.415 huishoudens. De wijken vormen afgebakende deelgebieden met weinig onderlinge verbondenheid.

In De Leijzijn het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) en het Leijpark bepalend voor hoe de wijk eruit ziet. Groenewoud is een na de oorlog gebouwde wijk in Zuid met redelijk veel goedkope sociale huurwoningen en weinig voorzieningen. Mensen voelen zich hier met elkaar verbonden en zorgen voor elkaar. Veiligheid, bestaanszekerheid en leefbaarheid staan er echter onder druk. Stappegooris een gebied in ontwikkeling. In het gebied o.a. voorzieningen voor onderwijs, sport en recreatie. De nieuwbouwbuurten Willemsbuiten en Zuiderpark zijn onderdeel van Stappegoor. In het gebied komen nog circa 1.275 nieuwe woningen. Het Laar bestaat uit een klein woongebied van 40 huishoudens en een bedrijventerrein. Op Het Laar veel bedrijven in de logistiek en dienstverlening.

Visie

Een betere verbinding tussen Groenewoud en Stappegoor biedt kansen voor:

 1. Het openen van voorzieningen
 2. Een betere spreiding van basisonderwijs
 3. Diverse woningen met soortgelijke buurten in verschillende levendige wijken

Groenewoud verdient een grote langjarige inzet met een meervoudige aanpak. In het gebied van Stappegoor is zowel de leefbaarheid voor bewoners van de woonbuurten belangrijk, als het waarmaken van de stedelijke plannen op het gebied van sport, onderwijs en recreatie.

Kernopgaven Het Laar, Groenewoud, Stappegoor en De Leij

Groenewoud

Perspectief bieden

Beschrijving:
Perspectief bieden aan mensen in Groenewoud. De gemeente wil dat inwoners bestaanszekerheid hebben en dat ze een positief zelfbeeld krijgen. Dat vraagt om investering in (woon)voorzieningen en in het creëren van leer-, talent- en ontwikkelmogelijkheden. Hiermee bieden we ruimte aan initiatief en ontmoeting. Zodat bewoners groeien en meer vertrouwen krijgen in de toekomst, in de instituties en in elkaar.

Acties:

 • Gebiedsperspectief Groenewoud (in uitvoering)
 • Doorbraakinitiatief rond onderwijs (in voorbereiding)
 • Buurthuis Broekhoven (in uitvoering)
 • Herinrichting Pater van den Elsenplein (in uitvoering)

Laagdrempelig hulp en steun organiseren

Beschrijving:  
Naast de basiszorg, zoals het Toegangsteam, Wijkcentrum de Spijkerbeemden, het consultatiebureau, de huisarts en praktijkondersteuners, is er in Groenewoud meer aandacht nodig voor een persoonlijke en proactieve aanpak. Professionals die zichtbaar zijn in de wijk, zorgen voor vertrouwen. Mensen zijn namelijk lang niet altijd in staat zelf een hulpvraag te omschrijven en het juiste ‘loket’ te vinden. 

Acties:

 • Samenwerken van wijkpartners faciliteren (in uitvoering)
 • Project Gezond opgroeien met perspectief (in voorbereiding)
 • Pilot Gezond & Gelukkig oud worden (in uitvoering)
 • Nieuw gezondheidscentrum (in voorbereiding)

Eigenaarschap creëren

Beschrijving:
Een belangrijk onderdeel van de aanpak is dat er mensen zijn in de wijk die kunnen helpen (goede hulpbronnen: de betekenisvolle ander). Dat kunnen professionals zoals de wijkagent of de onderwijzer zijn. Maar zeker ook bewoners met een positieve voorbeeldrol, zoals vrijwilligers die samen een buurthuis draaien. Thema’s kunnen zijn: opvoeding, bewuste studiekeuze, levensstijl, netjes houden van de openbare ruimte.

Acties:

 • Inzet community builder (in uitvoering)
 • Schoon, heel en veilig acties (in voorbereiding)
 • Local heroes (idee)

Overlast en criminaliteit bestrijden

Beschrijving:
Groenewoud staat op plek 7 in de Nederlandse top 10 van wijken waar jonge aanwas voor criminaliteit ontstaat. De wijk kent een geschiedenis van stropen, smokkelen, hennepkweek en de productie van drugs. Er worden weinig meldingen gemaakt, doordat mensen in de verschillende buurten sociaal zijn naar elkaar toe. Het blijft belangrijk om criminaliteit zichtbaar te bestrijden, te laten zien dat de pakkans groot is en dat de consequenties groot zijn. 

Acties:

 • Intensieve leefbaarheidsaanpak en Wbmgp (Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek) (in uitvoering)
 • Integrale familieaanpak (in uitvoering)
 • Transformatieve Scenario Planning (TSP) (in uitvoering)
 • Voorkomen nieuwe aanwas (idee)

Stappegoor

Meer woningen bouwen


Beschrijving:
In Stappegoor moeten 1.000 extra woningen komen (voornamelijk appartementen). Dit aantal staat los van de nieuwe woonbuurt Willem II Kazerne (circa 275 woningen) en het gemengd wonen project (96 kleine appartementen).

Acties:

 • Groot Stappegoor (in voorbereiding)
 • Project Willem II Kazerne (in voorbereiding)
 • Tussenvoorziening Statushouders (in uitvoering)
 • Gemengd wonen project (in voorbereiding)

Versterken onderwijs/sport/recreatie profiel
 

Beschrijving:
Stappegoor heeft veel stedelijke voorzieningen. De komende jaren is het idee om dit verder uit te breiden met aanvullende functies op het gebied van onderwijs, sport en recreatie.

Acties:

 • Ontwerp semi-openbaar sportpark met atletiekaccommodatie (in voorbereiding)
 • Herinrichting Olympiaplein (in voorbereiding)
 • Merk ontwikkelen “Stappegoor is goed voor je” (in uitvoering)

Leefbaarheid en veiligheid verbeteren

Beschrijving:
In dit gebied vind je stedelijke functies en woonbuurten. Dat vraagt om aandacht voor veiligheid en leefbaarheid. Denk daarbij aan de thema’s: groen, verkeer en parkeren, geluid, vandalisme en diefstal.

Acties:

 • Groene verbinding langs de A58 (idee)
 • Herontwerp uitkijkpunt geluidswal (in voorbereiding)
 • Verkeersveiligheid kruising Goirleseweg/Bernhard Leene straat verbeteren (idee)
 • Inzet Buurtconciërge (in uitvoering)

Totstandkoming wijkagenda

In deze wijkagenda komen verschillende thema's samen, zoals kenmerken van personen, stedenbouw en kansen en bedreigingen voor de toekomst. In de wijkagenda staat geen apart deel over participatie. Bij thema’s waar dit belangrijk is, pakken betrokken partijen of personen dit op in de wijk zelf of vanuit een stedelijk plan.

PACT-intiatieven

Voor Groenewoud en de Leij zijn er afgelopen 3 jaar verschillende sessies geweest voor de aanpak van de wijk en de PACT-initiatieven. Wat uit deze sessies kwam, is gebruikt voor de belangrijkste opdrachten uit deze wijkagenda. Voor Stappegoor en Het Laar zijn de 3 belangrijkste opdrachten in deze wijkagenda gekomen uit het Koersdocument en ervaringen tot nu toe. De plannen voor de ontwikkeling van gebied Stappegoor zijn recent uitgebreid. Hier wordt nu een programma voor gemaakt, wat in 2022 gebruikt kan worden.