Gehandicaptenparkeerkaart

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. De kaart is maximaal 5 jaar geldig, persoonsgebonden en niet gekoppeld aan een kenteken. Voor de aanvraag is een medisch onderzoek verplicht. Tenzij uit eerder onderzoek blijkt dat u aan de voorwaarden voldoet. Team Wmo beoordeelt volgens de regeling gehandicaptenparkeerkaart of een medische keuring nodig is.

Voorwaarden gehandicaptenparkeerkaart

 • Bestuurder:
  • Door een aandoening of gebrek kunt u 6 maanden of langer, niet meer dan 100 meter zelfstandig aan een stuk lopen.
 • Passagier:
  • Door een aandoening of gebrek kunt u 6 maanden of langer, niet meer dan 100 meter zelfstandig aan een stuk lopen.
  • U bent voor vervoer van deur tot deur continu afhankelijk van de hulp van de bestuurder die u vervoert.

U vindt de volledige voorwaarden op overheid.nl.

Soorten kaarten

Er zijn drie soorten kaarten. Voor een bestuurderskaart moet u in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.

 1. De bestuurderskaart: voor mensen die zelf autorijden
 2. De passagierskaart: voor mensen die met iemand meerijden
 3. Een combinatie van de bestuurders- en de passagierskaart

Kosten gehandicaptenparkeerkaart

 • Gehandicaptenparkeerkaart
  • 2020: 30,40 euro
  • 2021: 30,95
 • Medische keuring door Argonaut: 105,00 euro

Wanneer is een medische keuring niet nodig

 • U heeft een blijvende indicatie voor uw huidige gehandicaptenparkeerkaart of
 • U bent volledig rolstoelgebonden of
 • U bent 70 jaar of ouder en al in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart voor 5 jaar

Heeft u al een bestuurderskaart en wilt u (ook) een passagierskaart aanvragen? Dan is een keuring altijd verplicht. Voor de passagierskaart gelden namelijk andere voorwaarden.

Aanvragen of verlengen gehandicaptenparkeerkaart

 • Bel 14 013 en vraag naar de gehandicaptenparkeerkaart
 • Een medewerker beoordeelt of een medische keuring nodig is
 • Als een keuring nodig is ontvangt u een brief met informatie over de werkwijze en de kosten
 • U betaalt vooraf de kosten voor de medische keuring aan Argonaut (binnen 4 weken)
 • Zodra Argonaut uw betaling heeft ontvangen, nemen zij contact op voor een afspraak.

Heeft u recht op een gehandicaptenparkeerkaart dan krijgt u een brief van de gemeente met informatie over de betaling en het aanleveren van een recente pasfoto. Nadat wij uw betaling en pasfoto hebben ontvangen, wordt de parkeerkaart door ons per post verstuurd.   

Afhandeling gehandicaptenparkeerkaart

Zonder medische keuring: maximaal 14 dagen
Met medische keuring: maximaal 56 dagen

Gehandicaptenparkeerkaart kwijt of gestolen

U kunt de verklaring van verlies downloaden, invullen en opsturen. Een medewerker neemt binnen 5 werkdagen contact met u op voor vervanging. U moet een nieuwe pasfoto inleveren en uw identiteitsbewijs laten zien. U betaalt 16,45 euro vervangingskosten.

Parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart

U moet zich houden aan de regels die gelden waar u parkeert. In Tilburg kunt u parkeren:

 • op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op straat (gratis)
 • op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in een betaald parkeren zone (gratis)
 • op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen met een tijdslimiet (op straat of betaald parkeren zone), parkeerschijf verplicht
 • op een normaal vak voor betaald parkeren (u moet betalen)
 • op plaatsen waar een parkeerverbod geldt mag u maximaal 3 uur blijven staan, mits u andere weggebruikers niet hindert. Parkeerschijf verplicht.