Oplaadpunten voor elektrisch vervoer

Elektrische oplaadpunten in openbaar gebied: hoe werkt het?

Openbare oplaadpunten

In Tilburg werken diverse laadpaalaanbieders aan een netwerk dat ervoor zorgt dat bewoners, bezoekers én bedrijven hun auto kunnen opladen. Begin 2020 waren er ruim 300 openbare laadpalen in de gemeente. Eind 2020 was dat al gegroeid tot 420. Volgens het Oplaadpuntenbeleid van de gemeente moeten het er in 2025 ten minste 1000 zijn. Deze aantallen zijn nodig om aan de verwachte laadbehoefte te kunnen voldoen.

Waar de openbare oplaadpunten staan, ziet u op de website oplaadpunten.nl en op diverse smartphone-apps zoals Smoov, InCharge of Oplaadpunten.

Wel of niet parkeren bij een laadpaal?

Er wordt met een verkeersbord aangegeven of de parkeerplaats is bestemd voor laden. Als er geen verkeersbord bij het parkeervak staat, mag daar dus ook een fossiele brandstof-auto parkeren. Op een voor laden bestemde parkeerplaats mag alleen geparkeerd worden door een ladende elektrische auto. Dat wil zeggen dat de auto met de laadkabel aangesloten moet zijn.

Een deel van de oplaadpunten staat in het gebied met betaaldparkeren of in de parkeergarages. Hier betaalt u het parkeertarief dat voor die zone of garage geldt.

Aanvragen openbaar oplaadpunt

Een laadpaal in de openbare ruimte is algemeen toegankelijk voor iedereen en niet exclusief voor één gebruiker of voertuig. U kunt daarom ook geen laadpaal aanvragen bij de gemeente. Er zijn in Nederland al veel laadpaalaanbieders actief waaraan u uw laadbehoefte bekend kunt maken. Op basis van de verzamelde laadbehoeften bepalen zij of en waar zij een nieuwe laadpaal plaatsen. Laadpaalaanbieders die al in Tilburg actief zijn:

Oplaadpunt op eigen terrein

Om een laadpaal te plaatsen op eigen terrein heeft u geen vergunning nodig van de gemeente. Let op: Uw oplaadkabel mag nooit op de stoep of de openbare weg liggen. Kabelgoten en dergelijke zijn ook niet toegestaan. Hou hier rekening mee bij aanleg van een oplaadpunt op eigen terrein. Zowel het laadpunt als de auto moeten tijdens het laden op privé terrein zijn.

Veelgestelde vragen

Komen er in mijn buurt laadpalen? Hoe lang duurt het?

Bij mij in de buurt zijn geen/te weinig openbare laadpalen. Hoe geef ik door dat er meer behoefte is?

  • U dit melden bij de aanbieders die op deze pagina staan. Zij bepalen de locaties obv behoefte van inwoners, bezoekers en forenzen.

De laadplek is steeds bezet door auto's die niet laden, wat kan ik doen?

De laadpaal werkt niet, hoe kan ik dat melden?

  • Op de paal staat een telefoonnummer voor storingen, aanrijdingen, vandalisme, schade. Er zijn verschillende beheerders actief in Tilburg. Krijgt u niemand te pakken? Bel dan bij onveilige situaties het storingsnummer van Enexis (0800-9009).

Hoe kan ik bezwaar maken tegen een laadpaal?

  • Voor het plaatsen van een openbare laadpaal heeft de laadpaalaanbieder ook een verkeersbesluit van de gemeente nodig. Dat besluit wordt door de gemeente vooraf gepubliceerd. Als u het niet eens bent met een besluit kunt u daartegen online bezwaar indienen.

Waar kan ik andere vragen stellen?