U bevindt zich op:Inwoners /Subsidies / Bijdrageregeling voor Monumentale Bomen

Bijdrageregeling voor Monumentale Bomen

Monumentale bomen dragen bij aan de uitstraling van de stad. Het is belangrijk dat deze bomen zoveel mogelijk behouden blijven. Daarom biedt de gemeente een tegemoetkoming in de kosten van duurzaam onderhoud en het in standhouden van uw monumentale boom.

Hierbij kunt u denken aan

  • het onderzoek naar de kwaliteit van de boom en de groeiplaats
  • structurele groeiplaatsverbetering
  • bescherming van de groeiplaats
  • kroonsnoei (herstel- en stabiliteitssnoei)
  • kroonverankering
  • wondbehandeling

De bijdrage is maximaal 50% van de totaalkosten met een maximum van € 5.000,- per boom.

Voorwaarden

Bomen die zijn opgenomen in de Gemeentelijke Lijst van Monumentale Bomen Tilburg (vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders) komen in aanmerking voor deze regeling.
Aanvragen worden afgehandeld in volgorde van datum van ontvangst. De bijdrage wordt verleend onder de voorwaarden dat:

  • de maatregelen worden uitgevoerd door een deskundig boomverzorger
  • de maatregelen binnen 1 jaar worden uitgevoerd
  • de boom of houtopstand in alle opzichten behoorlijk in stand wordt gehouden

Subsidie aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen via het aanvraagformulier Bijdrage uit Reserve Bomen (pdf,155KB)
Gereedmelding van de werkzaamheden kunt u melden via het formulier Gereedmelding Werkzaamheden monumentale boom/bomen (pdf,160KB)

Indienadres: Gemeente Tilburg, Postbus 90157, 5000 LL Tilburg

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Meer informatie

Meer informatie over de bijdrageregeling voor monumentale bomen via de heer Marco van Riel, telefoonnummer 013 - 549 56 27 of via e-mail: marco.van.riel@tilburg.nl.