Stedelijke regio Tilburg-Breda (SRBT)

Gemeenten, de waterschappen en de provincie gaan afspraken maken over de belangrijke opgaven in de regio Breda-Tilburg voor de komende 10 jaar. Die worden vastgelegd in een verstedelijkingsakkoord met het Rijk.

Het Rijk heeft in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) de doelen bepaald voor de toekomstige inrichting en ontwikkeling van ons land. Daarbij staat de kracht van de regio’s centraal. De stedelijke regio Breda-Tilburg bestaat uit levendige steden, een groot aantal middelgrote woon- en werkkernen en prettige dorpen, middenin een groen en afwisselend landschap. 

De regio’s rondom Tilburg (Hart van Brabant) en Breda (Baronie) hangen onderling sterk samen. Dat betekent dat inwoners gebruik maken van elkaars voorzieningen, in dit gebied werken of regelmatig recreëren. Het is logisch om de ontwikkeling van deze twee regio’s nog meer in samenhang te bekijken en te ontwikkelen. Dan gaat het bijvoorbeeld over plaatsbepaling van woningbouw, zorg voor goede bereikbaarheid en behoud en versterking van het landschap. Het Rijk heeft gevraagd wat de regio kan betekenen in de oplossing van het nationale woningtekort. Dit schept de mogelijkheid om tegelijk met woningbouw te investeren in bereikbaarheid/mobiliteit, het groene open landschap, het bekenstelsel, in ecologie, biodiversiteit en klimaat. Deze ‘verstedelijking’ zorgt ervoor dat er in deze regio ook over twintig jaar voldoende banen zijn, in een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. De Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT) committeert zich met een Verstedelijkingsakkoord aan deze ambities. In het Verstedelijkingsakkoord wordt onder andere aangegeven hoe Rijk, Provincie, Gemeenten en Waterschappen bijdragen aan de benodigde investeringen.

Regionale Investeringsagenda’s

Intussen zijn de Regio Breda en regio Hart van Brabant beide ook bezig met een Regionale Investerings Agenda (RIA). De RIA’s vormen concrete bouwstenen voor het Verstedelijkingsakkoord SRBT. De RIA Regio Breda is 13 april in de tien colleges besproken en de RIA Hart van Brabant is in de maak.

Deelnemers Verstedelijkingsakkoord

De deelnemende gemeenten in regio Breda zijn: Breda, Alphen-Chaam, Altena, Baarle Nassau, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout en Zundert. In Hart van Brabant zijn dat: Tilburg, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Goirle, Dongen, Gilze en Rijen, Oisterwijk, Heusden en Waalwijk. Ook de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel en Rivierenland en de Provincie Noord Brabant nemen deel.

Planning

In de eerste helft van 2022 willen we het verstedelijkingsakkoord met het Rijk daadwerkelijk sluiten.