logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Stedelijke regio Tilburg-Breda (SRBT)

Gemeenten, de waterschappen en de provincie gaan afspraken maken over de belangrijke opgaven in de regio Breda-Tilburg voor de komende 10 jaar. Die worden vastgelegd in een verstedelijkingsakkoord met het Rijk.