logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Verbouwing Paleis

Nu het Stadhuis, de Stadswinkel en de aanleg van de eerste fase van het Stadsforum - het Willemsplein - klaar zijn, verdient het monumentale Paleis een definitieve invulling en een duidelijk gezicht te krijgen. Maar eerst is een restauratie en verbouwing van dit monument noodzakelijk.

De gemeente heeft een plan van aanpak gemaakt, waarmee onderzocht wordt hoe het Paleis een toekomstbestendige invulling kan krijgen.

De visie

Het doel is om het Paleis te restaureren en te verbouwen zodat het weer optimaal tot zijn recht komt als rijksmonument en Van Gogh-monument. Hierbij staan respect voor de historie, democratie, gastvrijheid en toegankelijkheid voor alle Tilburgers voorop. “Het monumentale Paleis als de plek in onze stad, waar we met elkaar in gesprek gaan, de toekomst vormgeven, de democratie vieren en opnieuw uitvinden”, aldus wethouder Yusuf Çelik (gemeentelijk vastgoed): “Het is een plek waar de bewoners en het bestuur elkaar kunnen ontmoeten, waar gedebatteerd wordt, waar wordt nagedacht over de ontwikkeling van de stad, waar de geschiedenis wordt beleefd (Koning Willem II en Van Gogh) en waar vanzelfsprekend ook het trouwen en officiële ontvangsten zullen plaatsvinden.”

Samen met de stad

Architectenbureau Braaksma & Roos voerde in opdracht van de gemeente Tilburg een grondige analyse uit van het Paleis. Ook zijn er globale plannen gemaakt voor de toekomstige programmering. Deze zaken zijn de basis voor een aantal mogelijke principes voor de renovatie van het Paleis. Deze mogelijke principes - waarin dus nog geen definitieve keuze is gemaakt - willen wij graag aan u en andere geïnteresseerden presenteren tijdens een participatieavond. Graag gaan we tijdens deze avond met u hierover in gesprek. Deze bijeenkomst moet ons input opleveren voor de verdere planontwikkeling voor het Paleis. De resultaten zijn input voor het haalbaarheidsonderzoek waarover in het 1e kwartaal van 2024 een besluit wordt genomen.

Participatieavond 8 november

Op woensdag 8 november was er een informatie- en participatie-avond waar 60 inwoners in gesprek gingen met de gemeente over de toekomst van het Paleis. Deze bijeenkomst leverde input op voor de verdere planontwikkeling voor het Paleis. We nemen de input mee in het haalbaarheidsonderzoek waarover in het eerste kwartaal van 2024 een besluit wordt genomen.

De presentaties die we die avond gaven, kunt u hieronder bekijken of downloaden.

Vervolg

Naar verwachting start de restauratie en verbouwing van het Paleis in 2025 en duurt het ongeveer 1,5 tot 2 jaar. In 2027 is het Paleis weer toegankelijk voor alle Tilburgers.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over dit project, stuur dan een mail naar paleis@tilburg.nl.