logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Subsidieregeling Atelierfonds 2024-2026

Makers hebben betaalbare werkruimtes nodig waar ze hun creativiteit kunnen uiten en hun talenten kunnen ontwikkelen. Makers in de culturele en creatieve sector zijn nu vaak afhankelijk van verhuurders en hebben vaak tijdelijke contracten. Hierdoor ervaren zij veel onzekerheid en bouwen bovendien geen ‘vermogen’ op. Door deze afhankelijkheid van anderen wordt hun maakpraktijk kwetsbaar. De gemeente wil een langdurige, structurele huisvesting (en toekomstperspectief) voor haar makers. Daarom heeft de gemeente Tilburg het Atelierfonds opgericht. U kunt vanaf nu een beroep doen op het fonds.

Doel van het Atelierfonds

Via het fonds kunnen makers en culturele organisaties financiële ondersteuning van de gemeente krijgen. Hiervoor moet u wel een goede, professionele businesscase aanleveren waarmee u de aanvraag onderbouwt. Met de subsidie kunt u bijvoorbeeld een deel van de aankoop van een pand financieren, een (huur)pand verbouwen tot atelier(complex) of een bestaand atelier verbeteren. Zo creëren we meer eigenaarschap bij makers en bieden we hen een perspectief voor de toekomst.

Voor wie is de subsidie?

De subsidie is voor: 

  1. Professionele makers in de culturele of creatieve sector die een atelier willen huren, kopen of verbeteren.
  2. Organisaties met een rechtsvorm (met of zonder winstoogmerk) die een ateliercomplex in huur of in eigendom (willen) exploiteren voor professionele makers in de culturele of creatieve sector.

Voorwaarden

De subsidie is alleen voor investeringen in activiteiten die in de gemeente Tilburg:

Waar mag de subsidie aan besteed worden?

De subsidie mag alleen aan deze uitgaven besteed worden:

Let op: de subsidie is alleen voor kosten die overblijven na aftrek van bijdragen van andere overheden/fondsen/investeerders etc. Meer hierover leest u in de subsidieregeling.

Hoogte subsidie

U kunt maximaal € 100.000,- subsidie aanvragen of 10% van de totale investering. Dit laatste is het geval als u een atelier of ateliercomplex aankoopt. Gaat het om aanloop- en/of frictiekosten? Dan kunt u maximaal € 25.000,- aanvragen. 

Subsidie aanvragen

We nemen alleen aanvragen in behandeling die volledig zijn. Een complete aanvraag houdt in: 

  1. Een volledig ingevuld aanvraagformulier. Download het aanvraagformulier >
  2. Een uitgewerkte investeringsbegroting. Geef hierin op een transparante manier aan wat de uitgaven zijn. Houd hier rekening met artikel 5 en 6 van de subsidieregeling. Onderbouw de begroting zoveel als mogelijk met offertes.
  3. Een dekkingsplan. Hierin laat u zien hoe de financiering van de investering eruit ziet. Onderbouw dit met toezeggingen van de financiers. 
  4. Een uitgewerkte meerjarige exploitatie. Hierin laat u zien wat de kosten en opbrengsten van de activiteiten zijn en waarin een eventueel exploitatietekort in de eerste twee jaar duidelijk wordt. Voeg hier ook nog een toelichting/onderbouwing aan toe. 
  5. Doet u de aanvraag namens een rechtspersoon en is dit voor de eerste keer? Voeg dan ook een exemplaar van de oprichtingsakte, een overzicht van de bestuurssamenstelling, de statuten, het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar als bijlage toe.
  6. Bankbewijs. Dit is een kopie bankafschrift of een foto van de bankpas. Lak alle overbodige informatie af. Minimaal zichtbaar moet zijn de naamstelling en het banknummer.
  7. Een recent uittreksel KVK. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden. 

Hulp nodig bij het gereed maken van de aanvraag?

Hiervoor kunt u een kennisvoucher aanvragen. Met de voucher kunt u ondersteuning regelen voor het onderzoek dat nodig is voor de businesscase en het daadwerkelijk opstellen van de businesscase. Met een goede case kunt u vervolgens zélf een aanvraag doen bij het Atelierfonds. Via de voucher investeert u ook in uw eigen professionele ontwikkeling en werft u nieuwe vaardigheden die tegenwoordig ook belangrijk zijn in de culturele en creatieve sector. Wilt u een beroep doen op de kennisvoucher? Neem dan contact op met Bram van den Einden: bram.van.den.einden@tilburg.nl

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Meer informatie

Heb je vragen over het Atelierfonds en/of wil je een beroep doen op de kennisvoucher? Neem dan contact op met Bram van den Einden: bram.van.den.einden@tilburg.nl of 06-25766363.