U bevindt zich op:Ondernemers /Evenementen / Evenementenvergunning

Evenementenvergunning

Een evenement is een activiteit die voor publiek toegankelijk is. Het maakt niet uit of u ondernemer bent of inwoner of een evenement organiseert op openbaar- of eigen terrein. Voor het organiseren van een evenement in de gemeente Tilburg heeft u een evenementenvergunning nodig.

Een evenementenvergunning is niet nodig voor: weekmarkten, rommelmarkten, kansspelen, buurtfeest of straatspeeldag, collectes, demonstraties, ballonnen oplaten, de jaarlijkse kermis en activiteiten die in besloten ruimte plaatsvinden, zoals beschreven in de Drank- en Horecawet.

Kosten evenementenvergunning

Dat ligt aan de samenstelling en hoe complex het evenement is. Lees meer in de verordening op de heffing en invordering leges (onder kopje financiën en economie).

Direct aanvragenEvenementen- vergunning

Evenementenvergunning aanvragen

  • Regel de aanvraag uiterlijk 12 weken voor de datum waarop het evenement plaatsvindt
  • Zorg dat u alle informatie bij de hand heeft
  • Gebruik de checklist ter voorbereiding
  • Log in met eHerkenning zodat u het formulier tussentijds kunt opslaan. De verbinding verbreekt als het formulier 15 minuten open staat. Zonder eHerkenning bent u de gegevens dan kwijt
  • Een aanvraag is pas ingediend wanneer alle documenten volledig zijn ingevuld en alle informatie is ingeleverd

Drank schenken tijdens evenement

Tijdens de aanvraag komt het wel of niet schenken van alcohol aan bod. Voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken op een locatie zonder drank- en horecavergunning, heeft u een ontheffing nodig op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet. Aan de ontheffing zijn kosten verbonden. De ontheffing artikel 35 geldt voor maximaal 12 aaneengesloten dagen. Wilt u een langere periode alcoholhoudende dranken verstrekken, dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig.

Afhandeling aanvraag evenementenvergunning

Over de toekenning of afwijzing van de evenementenvergunning ontvangt u een brief. Bij een toekenning staan in de brief ook de voorwaarden waar u zich aan moet houden.

Brandveiligheid

Organiseert u een activiteit of evenement op een plaats waar geen brandveiligheidseisen gelden, dan gelden de regels van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. U moet altijd aan de regels van dit besluit voldoen. Als u een evenementenvergunning aanvraagt, worden de regels en voorschriften daarin meegenomen.

Subsidie voor een evenement

Heeft u tussen 1 augustus 2019 en 1 september 2019 een evenementensubsidie aangevraagd en die ontvangen? Vergeet dan niet uiterlijk 3 maanden na het evenement het verantwoordingsformulier evenementensubsidie in te leveren. De verantwoording is onderdeel van de voorwaarden zoals beschreven in de Algemene subsidieverordening Tilburg (onder kopje financiën en economie).

Contact

Heeft u na het lezen van bovenstaande nog vragen, vul dan het contactformulier in. Een medewerker van team Vergunningen neemt dan binnen 2 werkdagen contact met u op. Voor een vraag over een lopende aanvraag kunt u maandag tot en met vrijdag van 09:00 - 17:00 uur bellen met 14 013.