U bevindt zich op:Ondernemers /Evenementen / Evenementenvergunning

Evenementenvergunning

Een evenement is een activiteit die voor publiek toegankelijk is. Het maakt niet uit of u ondernemer bent of inwoner of een evenement organiseert op openbaar- of eigen terrein. Voor het organiseren van een evenement binnen de gemeente Tilburg heeft u een evenementenvergunning nodig.

Uitzonderingen zijn: weekmarkten, rommelmarkten, kansspelen, buurtfeest of straatspeeldag, collectes, demonstraties, ballonnen oplaten, de jaarlijkse kermis en activiteiten die in besloten ruimte plaatsvinden, zoals beschreven in de Drank- en Horecawet.

Kosten evenementenvergunning

De kosten zijn afhankelijk van de complexiteit en de samenstelling van het evenement. Meer hierover leest u in de Verordening op de heffing en invordering van leges (onder financiën en economie).

Direct aanvragenEvenementen- vergunning

Voorbereiding aanvraag evenementenvergunning

Vraag uiterlijk 12 weken voor de datum waarop het evenement plaatsvindt, de evenementenvergunning aan. Een aanvraag is pas ingediend op het moment dat alle documenten volledig zijn ingevuld en alle benodigde informatie is ingeleverd. 

Net als bij internetbankieren kunt u een pagina van het formulier maximaal 15 minuten open laten staan. Daarna wordt om veiligheidsredenen de verbinding verbroken. Alleen als u inlogt met eHerkenning worden uw gegevens bewaard. Gebruik de checklist voor een goede voorbereiding (pdf,190KB) en zorg dat u alle relevante informatie bij de hand heeft. De gemeente let bij een aanvraag op de volgende punten:

  • algemene veiligheid, verkeersveiligheid en brandveiligheid
  • al dan niet schenken van alcohol
  • mogelijk geluidsoverlast
  • mogelijk afsluiten van wegen
  • mogelijkheid om te parkeren
  • of u objecten plaatst en zo ja, welke

Drank schenken tijdens evenement

Bij de aanvraag van een evenementenvergunning komt het wel of niet schenken van alcohol aan bod. Als u zwak-alcoholhoudende dranken wilt schenken op een locatie zonder drank- en horecavergunning, heeft u een ontheffing nodig op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet. Aan de ontheffing zijn kosten verbonden. De ontheffing artikel 35 geldt voor maximaal 12 aaneengesloten dagen. Wilt u een langere periode alcoholhoudende dranken verstrekken, dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig.

Afhandeling aanvraag evenementenvergunning

Over de toekenning of afwijzing van de evenementenvergunning ontvangt u een brief. Bij een toekenning staan in de brief ook de voorwaarden waar u zich aan moet houden.

Vergunning tent

Voor het plaatsen van een tent heeft u een gebruiksvergunning nodig als:

  • meer dan 50 personen in de tent aanwezig zijn
  • meer dan 10 personen de tent als nachtverblijf gebruiken 
  • meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar de tent gebruiken
  • meer dan 10 lichamelijk of geestelijk gehandicapten de tent gebruiken

Voor deze vergunning wordt 91,35 euro in rekening gebracht. U kunt het aanvraagformulier gebruiksvergunning tent downloaden (pdf,178KB). De aanvraag wordt binnen 6 weken afgehandeld. 

Subsidie voor een evenement

Van 28 juli tot en met maandag 11 september 2017, 9.00 uur is het mogelijk om een evenementensubsidie aan te vragen. Dat kan via het formulier op de pagina subsidies. Heeft u evenementensubsidie ontvangen, vergeet dan niet het verantwoordingsformulier evenementensubsidie uiterlijk 3 maanden na het evenement in te leveren. De verantwoording is onderdeel van de voorwaarden die beschreven staan in de Algemene subsidieverordening Tilburg.