College van B en W

GroenLinks, D66, VVD en PvdA zitten in het college van Tilburg.

Op de foto van links naar rechts: 
Rik Grashoff (wethouder, GroenLinks)
Yusuf Çelik (wethouder, PvdA)
Bas van der Pol (wethouder, D66)
Marcelle Hendrickx (wethouder, D66)
Theo Weterings (burgemeester)
Esmah Lahlah (wethouder, GroenLinks)
Maarten van Asten (wethouder, VVD)
Aly van Berckel (gemeentesecretaris)
                                      
Het college van burgemeester en wethouders voert de besluiten van de gemeenteraad uit, en ook wetten en regelingen van het Rijk en de provincie. Het college is verder verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en de organisatie.

Het college vergadert op dinsdag en wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris
De besluiten die ze nemen staan in de besluitenlijst
De leden van het college stellen zichzelf voor in persoonlijke portretten.

Woordvoerder college van B en W

Roos Leemhuis is woordvoerder van het college van B en W. Ze is bereikbaar via mail: woordvoering@tilburg.nl.

Meer voor elkaar

Het akkoord ‘Meer voor elkaar’ voor de bestuursperiode 2022-2026 is een vertaling van de oproep van de inwoners uit Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel voor een sociaal, inclusief, groen en duurzaam Tilburg. Een gemeente met gelijke kansen voor iedereen, waarin we voor elkaar en voor de toekomst zorgen. Maar ook voor een gemeente die de komende jaren behoorlijk groeit en waarbij het belangrijk is dat die groei hand in hand gaat met de kwaliteit van leven en leefomgeving.

In het akkoord staat opgenomen dat het gemeentebestuur samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werkt aan een stad waar iedereen meedoet, iedereen ertoe doet en waar iedereen meetellen. In de aanpak staan maatwerk en uitvoering voorop. Insteek is koers houden en versterken, verrijken en verbreden waar nodig en gewenst. Maar ook wijkgericht werken waar het kan en stadsbreed waar het moet. En inwonerparticipatie staat daarbij centraal.

Drie opgaven zijn voor het college, de stad en de gemeenteraad belangrijk voor de komende jaren. De eerste opgave is 'Tilburg Kansrijk'. Een opgave die gericht is op preventie, gezondheid, jeugd en kansengelijkheid. Dit is een opgave om groeiende ongelijkheid tegen te gaan en perspectief te bieden op bestaanszekerheid en een arbeidsmarkt voor iedereen. De opgave 'Tilburg Groen en Duurzaam' schetst hoe de partijen aan de slag willen gaan met energietransitie, verduurzaming van de bestaande woon- en werkomgeving. Met groen in en om de stad, mobiliteit en de openbare ruimte. En de opgave 'Tilburg Groeit, Bloeit en Bruist' heeft alles te maken met duurzame, betaalbare, passende en toekomstbestendige nieuwe woningen, met ruimte voor werken en bedrijven, voor kunst en cultuur, voor evenementen en sport.

Bestuurskosten

Hoeveel loon (bezoldiging) de wethouders en burgemeester van Tilburg krijgen heeft te maken met de grootte van de gemeente. Tilburg valt in klasse 8 (150.000 - 375.000 inwoners). Daarnaast hebben de wethouders en burgemeester recht op een aantal onkostenvergoedingen en aanvullende regelingen.

De bedragen van de huidige bestuurders zijn te vinden op de afzonderlijke pagina's. De bestuurskosten van het college van B en W staan op de pagina Bestuurskosten B en W.