logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Monumentenzorg en restauratie

Er is een subsidieregeling voor de restauratie van historisch waardevolle panden. Zo behouden we het Tilburgs ruimtelijk erfgoed.

Kaart Beschermde monumenten, panden en stadsgezichten

Kaart met beschermde monumenten, panden en stadsgezichten

Bekijk de kaart

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen als particulier eigenaar of beheerder of als bedrijf of instelling:

Voorwaarden

De subsidie is bedoeld voor restauratie van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden. Wat dit zijn, leest u in de Subsidieregeling Restauratie Monumenten. Ook staan hierin de criteria, voorwaarden en termijnen van de subsidie. 

Toekenning is onder meer afhankelijk van de urgentie en het restauratieplan, inclusief financiële onderbouwing.

Beschikbaar budget

Voor deze subsidie is in 2024 275.000 euro beschikbaar. Op het onderdeel van de restauratie waarop de subsidie is goedgekeurd, krijgt u 40% vergoed. Daarbij geldt een maximum van 20.000 euro voor gemeentelijke monumenten en 5.000 voor beeldbepalende panden. 

Aanvragen kan het hele jaar door. Behandeling op volgorde van ontvangst en zolang er budget beschikbaar is.

Vanaf 1 september 2024 wijzigt de subsidieregeling monumenten. In de collegenota staan de wijzigingen en nieuwe voorwaarden van de subsidieregeling. 

Advies

Voor meer informatie over restauratiesubsidie neemt u contact op met Dirk van Alphen of u bekijkt onderstaande beleidsstukken of bezoek de website van het Nationaal Restauratiefonds: restauratiefonds.nl

Dirk van Alphen: 013 - 542 87 66 of via e-mail: monumenten@tilburg.nl

Rijksmonumenten

Heeft u een (restauratie)vraag over een Rijksmonument? Kijk dan op de site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) of van de provincie. 

Voor financiële achtergrondinformatie en regels kijkt u op de site van het Nationaal Restauratiefonds: restauratiefonds.nl.

Wilt u zonnepanelen op uw gemeentelijk monument of pand dat onderdeel is van een beschermd stads- of dorpsgezicht? 

Hiervoor zijn een aantal voorwaarden: 

  • De plaatsing van zonnepanelen op monumenten of in beschermde stadsgezichten is altijd maatwerk. Het mag geen negatieve gevolgen hebben op het stadsgezicht of de dakvorm. De richtlijn is dat het historische dak of dakvorm herkenbaar blijft. 
  • Voor de plaatsing van zonnepanelen op beschermde rijks- en gemeentelijke monumenten is een omgevingsvergunning verplicht. 
  • Zonnepanelen worden bij voorkeur aan de achterkant geplaatst. Aan de voorkant is ook mogelijk, maar alleen als de panelen niet aan de achterkant geplaatst kunnen worden.  
  • Zonnepanelen op niet beschermde monumenten in rijksbeschermde stads- of dorpsgezichten zijn aan de achterkant vergunningsvrij als zij niet zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte. Voor zonnepanelen op de voorkant is een vergunning altijd verplicht. 
  • In een vergunning worden voorwaarden gesteld over het type paneel, de kleur, de hoeveelheid, de afstand van de zonnepanelen tot de bovenkant van het dak, goot en belendingen, het legpatroon, constructieve maatregelen en brandveiligheid. Ook moeten de aanpassingen omkeerbaar zijn. Voor een goede beoordeling zijn technische tekeningen nodig die deze punten duidelijk maken. 
  • Het uitgangspunt is dat de zonnepanelen in een eenduidig vlak gelegd worden. Dit betekent een rechthoek of een vierkant en geen afwijkende vormen. De panelen mogen bijvoorbeeld niet om een dakkapel of regenpijp heen gelegd worden. 

Voor meer informatie over zonnepanelen op monumenten of stadsgezichten, stuur een mail naar monumenten@tilburg.nl. Vermeld dan het onderwerp 'zonnepanelen'.