logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Wijken

Tilburg heeft wijkregisseurs en omgevingsmanagers. Heeft u een idee voor uw wijk of buurt? Laat het ze weten.

CTA melding maken

Deel een idee voor uw wijk

Melding maken

Stadsgids en plattegrond binnenstad

De stadsgids van Tilburg is digitaal raadpleegbaar. De gids wordt niet meer huis-aan-huis verspreid. 

Wilt u een plattegrond van de binnenstad? Vraag deze online aan. Met dit formulier kunt u ook een brievenbussticker aanvragen (ja/nee of nee/nee).

Elke wijk in Tilburg heeft een wijkregisseur en omgevingsmanager. Op de pagina hieronder ziet u wie de wijkregisseurs of omgevingsmanagers zijn in de acht gebieden waarin de gemeente Tilburg verdeeld is. Op de pagina vindt u ook contactgegevens en ziet u welke wijkwethouder bij een gebied hoort.

Wat doet een wijkregisseur?

Wijkregisseurs houden zich vooral bezig met praktische zaken in de wijk. Overlast bijvoorbeeld en bemiddelen tussen gemeente en inwoners. Vaak pakken zijn ook de meldingen van inwoners op die binnenkomen via o.a. de Fixi-app. 

Wat doet een omgevingsmanager?

Omgevingsmanagers houden zich vooral bezig met de plannen voor de lange termijn. Waar gaan we met de wijk naartoe en hoe kunnen we met elkaar bereiken dat het goed blijft gaan? 

Heeft u een idee of initiatief voor uw wijk? Neem dan contact op met uw wijkregisseur of omgevingsmanager via 14 013 of stuur een e-mail.

Wijkagenda

De toekomstplannen voor een wijk of bepaald gebied staan in de zogenoemde Wijkagenda. Die is gemaakt in nauw overleg met de partners in de verschillende buurten en wijken. In de Wijkagenda staan de ideeën en projecten voor de komende jaren die de gemeente en partners willen realiseren. Ook staat in de agenda hoe de plannen uitgevoerd worden.

T-meter

De T-meter geeft inzicht in de kwaliteit van de Tilburgse woonbuurten. Het is een interactieve monitor die op buurtniveau objectieve en subjectieve data met elkaar verbindt. De gebruikte indicatoren zijn onderverdeeld in drie thema’s:

  • Leefomgeving; over hoe de buurt eruit ziet en of mensen er prettig wonen
  • Veiligheid; over het gevoel van veiligheid en hoe het zit met de criminaliteit en overlast in een gebied
  • Veerkracht; over de zelfredzaamheid van bewoners en de betrokkenheid bij de buurt

Per thema worden de buurtscores bepaald door de gecombineerde scores van de bijbehorende indicatoren. Deze indicatoren zijn onderverdeeld in objectieve indicatoren (registratiecijfers van politie, gemeente en CBS) en subjectieve indicatoren (Leefbaarheidsmonitor). De scores zijn afgezet tegen het gemiddelde van de gemeente Tilburg. De T-meter laat daarmee in één oogopslag zien hoe het met buurten gaat. 
We actualiseren de T-meter iedere twee jaar.

Voor de resultaten van de T-meter is het van belang om te ‘tellen en te vertellen'. De cijfers geven een indicatie, maar moeten worden gecombineerd met het goede gesprek met bewoners en partners. De T-meter kan helpen om gezamenlijk te prioriteren en eventueel acties te benoemen ter verbetering van wijken en buurten.

Op elke pagina binnen de T-meter geeft de (i) linksboven meer informatie over de pagina en de navigatie binnen de pagina. Als u met uw cursor op een (i) gaat staan, komt er tekst in beeld. U kunt niet klikken op de (i). De tekst blijft in beeld staan zolang uw cursor op de (i) staat. 

Via onderstaande link komt u bij de T-meter

Leefbaarheidsonderzoek (Lemon)

Iedere twee jaar doet de gemeente onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in de stad door middel van een enquête (Lemon-onderzoek). Ruim 17.500 Tilburgers werkten mee aan het laatste Lemon-onderzoek. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt als input voor de T-meter. Het Lemon-onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Tilburgse woningcorporaties TBV Wonen, Tiwos en WonenBreburg en de gemeente.  

Tilburg in cijfers

Voor meer cijfers over Tilburg en de wijken en buurten kunt u kijken op Tilburg in cijfers. 

De gemeente wil dat inwoners gezond en gelukkig zijn in Tilburg. Daarom is het nodig om van inwoners, partners en ondernemers te horen wat nodig is om de leefbaarheid in wijken, dorpen en buurten te verbeteren. We bepalen samen de belangrijkste opgaven voor de wijk/het dorp en wie, wat en wanneer gaat doen. En we werken samen aan de totstandkoming van de opgaven.

Per wijk/dorp legt de gemeente dit vast in een wijk/dorpsagenda. Deze agenda's richten zich op de middellange en lange termijn. In de agenda’s wordt de verbinding gelegd tussen de wijk/het dorp en de gemeente. En tussen de diverse thema’s die spelen in de wijk/het dorp. De agenda's van de verschillende wijken/dorpen zijn te bekijken op de pagina wijk- en dorpsagenda's op deze site.

Het Meerjarenprogramma 2024-2027 (MJP) laat de plannen zien voor grote en kleinere ingrepen in de openbare ruimte in de jaren 2024, 2025, 2026 en 2027. Met deze projecten wordt ook de kwaliteit van de buitenruimte in de gemeente Tilburg op peil gehouden en waar nodig verbeterd. Het MJP wordt jaarlijks opgesteld. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met alle wensen. Daarbij wordt gelet op verschillende vragen: is het technisch mogelijk, hoe lang duurt de voorbereiding en wat zijn de belangen en activiteiten van externe betrokkenen, zoals netbeheerders Enexis en BrabantWater en de dorps- en wijkraden? En uiteraard moet er voldoende geld zijn om alles te kunnen betalen.

In het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid staan zowel de ambities van de gemeente Tilburg voor de lange termijn (gebiedsplan) als concrete initiatieven voor de komende 4 jaar (uitvoeringsplan) op de gebieden Leefbaarheid en Veiligheid.