Ondernemersadvies

Heeft u vragen over uw onderneming? Verkeert uw bedrijf in financiële problemen? Of wilt u weten of u nog op de goede weg zit met uw bedrijf? De ondernemersadviseurs van de gemeente Tilburg helpen u bij al uw vragen en problemen. Wij bieden een uitgebreid dienstenpakket, passend bij uw (bedrijfs)situatie.

Zowel starters als bestaande ondernemingen kunnen bij ons terecht. Onze advisering en begeleiding is maatwerk. Soms leidt dit tot bedrijfsinnovaties en groei, soms tot het maken van een goede (door)start. De gemeente begeleidt ook bij beëindiging van een onderneming. In zo'n situatie is er ook ondersteuning in de privésituatie. Heeft u als startende of gevestigde ondernemer begeleiding of advies nodig van ons? Vul dan het formulier ondernemersadvies in.

Woont u in een regiogemeente? Neem dan voor hulp, ondersteuning en coaching contact op met uw eigen gemeente.

Einde Tozo en tijdelijk versoepelde Bbz

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de tijdelijk versoepelde Besluit bijstand voor zelfstandigen (Bbz-tijdelijk) boden extra ondersteuning aan ondernemers die financieel werden getroffen door de gevolgen van het coronavirus. De Tozo is gestopt per 1 oktober 2021, de Bbz-tijdelijk per 1 april 2022. Meer informatie over de Bbz-tijdelijk.

Heeft u als ondernemer nog financiële ondersteuning nodig? Mogelijk heeft u recht op de reguliere Bbz. U kunt hiervoor geen rechtstreekse aanvraag indienen. Wij onderzoeken deze mogelijkheid met u in een persoonlijk gesprek. Wilt u bekijken of u in aanmerking komt voor deze regeling? Vul hiervoor het formulier van ondernemersadvies in. 
Voor algemene informatie verwijzen wij u naar www.krijgikbbz.nl en naar de website van de Rijksoverheid.

Tegemoetkoming energiekosten (TEK)

Voor de energie-intensieve mkb-ondernemingen komt Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Het is gerichte steun aan mkb-ondernemingen, die niet ontkomen aan een hoog verbruik. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bereidt de regeling voor. 

Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) leest u het laatste nieuws. RVO zal de TEK uitvoeren.

Op zoek naar nog meer informatie over het verlagen van uw energiekosten en de Tegemoetkoming Energiekosten? Op de website van KVK leest u meer:

Station88

Als ondernemer kunt u ook bij Station88, Huis voor Ondernemerschap en Innovatie terecht. Station88 heeft een variërend en interessant programma voor ondernemers, zoals bijvoorbeeld: meer dan 35 sparringpartners, een online coaching tool die u als ondernemer zal helpen op de punten waar u dit het hardst nodig hebt en relevante workshops.

U mag altijd binnenlopen bij Station88 of contact opnemen via 013-3034102.
Samen maken we Midden Brabant Ondernemender!

Accountmanager

Heeft u vragen over gemeentezaken, bedrijventerreinen, vergunningen, beschikbaarheid van grond of locatiekeuze? Elk bedrijventerrein heeft zijn eigen accountmanager, die ze voor u kan beantwoorden. Raadpleeg de digitale kaart voor het overzicht. Algemene vragen kunt u stellen via e-mail. Voor het laatste nieuws voor ondernemen in Tilburg volgt u ons op LinkedIn.