Bekendmakingen en verordeningen

Bekendmakingen kunnen gaan over verordeningen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, verkeersbesluiten, beleidsregels, delegatiebesluiten, mandaatbesluiten, evenementenvergunningen, uitschrijvingen uit de basisregistratie etc. 

Op de landelijke website overheid.nl staan alle bekendmakingen van de gemeente Tilburg.

Verordeningen en beleidsregels

Een verordening is een wetgevende regeling van de gemeente. Bijvoorbeeld de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), andere verordeningen en ook beschikkingen, aangevraagde en verleende vergunningen. Ze zijn door de raad van Tilburg vastgesteld en gaan over gemeentelijke zaken. Verordeningen worden bekend gemaakt op overheid.nl. Daar staan alle verordeningen en beleidsregels als ze in werking zijn getreden.

Verordeningen staan ook in het (digitale) gemeenteblad. Op verzoek kan daar een print van gemaakt worden. Die is op te vragen via juridische.zaken@tilburg.nl.

Je kunt een verordening of andere publicatie vinden door CTRL + F in te typen. In het zoekvenster kun je een trefwoord ingeven. De zoekfunctie zoekt dan binnen de pagina naar de betreffende term.

In sommige verordeningen, bijv. de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), staan dingen waar alle burgers zich verplicht aan moeten houden. Aan andere verordeningen, bijv. de Subsidieverordening, kunnen rechten worden ontleend.

Bekendmakingen

Bekendmakingen worden gedaan in het Gemeenteblad op officielebekendmakingen.nl en de (geldende) regelgeving is geconsolideerd te raadplegen in de decentrale regelingenbank op overheid.nl.

E-mailservice 'Berichten over uw buurt'

Iedereen kan zich aanmelden voor de e-mailservice 'Berichten over uw buurt' van Overheid.nl. U krijgt dan automatisch een e-mail met nieuwe publicaties in uw directe woonomgeving. Deze e-mailservice heeft de app Omgevingsalert vervangen. Het is op deze website ook eenvoudig om op postcode te zoeken naar publicaties.

Verplichte publicaties

Alle zogenoemde 'verplichte publicaties' van Tilburg (o.a. omgevingsvergunningen en ruimtelijke plannen) staan op de website officielebekendmakingen.nl. De omgevingsvergunningen en ruimtelijke plannen staan ook op deze website tilburg.nl op de pagina's Omgevingsvergunningen ter inzage en Ruimtelijke plannen in procedure.