logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Bekendmakingen en verordeningen

Bekendmakingen kunnen gaan over verordeningen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, verkeersbesluiten, beleidsregels, delegatiebesluiten, mandaatbesluiten, evenementenvergunningen, uitschrijvingen uit de basisregistratie etc.

Op de landelijke website overheid.nl staan alle bekendmakingen van de gemeente Tilburg.

Verordeningen en beleidsregels

Een verordening is een wetgevende regeling van de gemeente. Bijvoorbeeld de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), andere verordeningen en ook beschikkingen, aangevraagde en verleende vergunningen. Ze zijn door de raad van Tilburg vastgesteld en gaan over gemeentelijke zaken. Verordeningen worden bekend gemaakt op overheid.nl. Daar staan alle verordeningen en beleidsregels als ze in werking zijn getreden.

Verordeningen staan ook in het (digitale) gemeenteblad. Op verzoek kan daar een print van gemaakt worden. Die is op te vragen via juridische.zaken@tilburg.nl.

Je kunt een verordening of andere publicatie vinden door CTRL + F in te typen. In het zoekvenster kun je een trefwoord ingeven. De zoekfunctie zoekt dan binnen de pagina naar de betreffende term.

In sommige verordeningen, bijv. de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), staan dingen waar alle burgers zich verplicht aan moeten houden. Aan andere verordeningen, bijv. de Subsidieverordening, kunnen rechten worden ontleend.

Bekendmakingen

Bekendmakingen worden gedaan in het Gemeenteblad op officielebekendmakingen.nl en de (geldende) regelgeving is geconsolideerd te raadplegen in de decentrale regelingenbank op overheid.nl.

E-mailservice 'Berichten over uw buurt'

Bent u 25 jaar of ouder en hebt u een mailadres opgegeven in MijnOverheid? Dan krijgt u vanaf 22 april 2024 automatisch maximaal 1x per week bericht met de meest recente bekendmakingen van Overheid.nl. Deze email-service heet ‘Berichten over uw Buurt’. De berichten gaan bijvoorbeeld over een vergunning voor het verbouwen van een huis, het kappen van een boom of het houden van een buurtfeest. U kunt aanpassen uit welk gebied rondom uw adres u berichten wilt ontvangen. Dat kan zijn alleen uit uw buurt maar natuurlijk ook uit heel de gemeente Tilburg. Kijk voor meer informatie over 'Berichten over uw Buurt' op de onderstaande link naar MijnOverheid.nl. 

Verplichte publicaties

Alle zogenoemde 'verplichte publicaties' van Tilburg (o.a. omgevingsvergunningen en ruimtelijke plannen) staan op de website officielebekendmakingen.nl. De omgevingsvergunningen en ruimtelijke plannen staan ook op deze website tilburg.nl op de pagina's Omgevingsvergunningen ter inzage en Ruimtelijke plannen in procedure.