logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Conceptverzoek

Een conceptverzoek is een verzoek om te laten onderzoeken of uw plan past in het omgevingsplan. Gaat het om een groot project, past uw aanvraag niet in het Omgevingsplan of verandert het uiterlijk van een gebouw? Dien dan eerst een conceptverzoek in. Als uw initiatief niet past binnen de voorschriften van het omgevingsplan gaan we voor u onderzoeken of we toch kunnen meewerken aan uw initiatief. U vraagt een conceptverzoek aan voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Een conceptverzoek is niet altijd nodig.

Controleer uw plannen

Controleer altijd eerst of uw plan past binnen het omgevingsplan. Dit doet u via het Omgevingsloket, bij de functie 'Regels op de kaart'. Past uw bouwplan niet in het omgevingsplan of is dit onduidelijk, dan kunt u een conceptverzoek indienen. In verband met drukte duurt het wat langer voordat uw conceptverzoek in behandeling kan worden genomen. 

De Gemeente Tilburg kent verschillende conceptverzoeken:

Met een conceptverzoek 'bouw en gebruiken bouwwerk' gaan we voor u na of uw plannen passen binnen de regels van het omgevingsplan. Zo niet, dan gaan we ook na of er afgeweken kan worden van het omgevingsplan. 

Met een conceptverzoek 'advies omgevingscommissie' kunt u uw plannen laten beoordelen door de omgevingscommissie. Deze commissie brengt advies uit over het uiterlijk van het bouwwerk, in relatie tot de omgeving. Het conceptverzoek 'advies omgevingscommissie monument' gebruikt u als een monument wilt laten beoordelen.

Als er sprake is van een stedelijk ontwikkeling, gebruikt u het conceptverzoek 'stedelijke ontwikkeling'. Dit zijn de grotere, complexe plannen die niet passen binnen het omgevingsplan. Het gaat hier bijvoorbeeld om ontwikkelvoorstellen voor meer dan 10 woningen, een herontwikkeling in de binnenstad of de realisatie van een hotel of supermarkt. 

Conceptverzoek indienen

Een conceptverzoek dient u in op het Omgevingsloket, via aanvragen. 

Voor een conceptverzoek 'bouw en gebruiken bouw' en een conceptverzoek 'advies omgevingscommissie' kiest u de activiteit "Bouwactiviteit (omgevingsplan) - Aanvraag vergunning". U dient de activiteit dan in als conceptverzoek, niet als aanvraag. Dit kunt u aangeven op het aanvraagformulier. 

Voor een conceptverzoek 'advies omgevingscommissie monument' kiest u bij een gemeentelijk monument voor de activiteit "activiteit die betrekking heeft op een gemeentelijk monument - Aanvraag vergunning". Bij een rijksmonument kiest u voor de activiteit "Rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een gebouwd of aangelegd monument - Aanvraag vergunning". U dient de activiteit dan in als conceptverzoek, niet als aanvraag. Dit kunt u aangeven op het aanvraagformulier.

Voor een conceptverzoek 'stedelijke ontwikkeling' kiest u voor de activiteit "Afwijken van regels van het omgevingsplan - Aanvraag vergunning". U dient de activiteit dan in als conceptverzoek, niet als aanvraag. Dit kunt u aangeven op het aanvraagformulier.

Om een conceptverzoek in te dienen heeft u DigiD of eHerkenning nodig

Bij een conceptverzoek zijn verschillende bijlagen nodig:

Alle tekeningen moeten op schaal gemaakt worden en voorzien zijn van maatvoering.

Soort verzoekTarief 2024
Beoordeling uitsluitend door omgevingscommissie (welstand of monumentenzorg)€0,00
Beoordeling conceptverzoek omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit€250,-
Beoordeling conceptverzoek stedelijke ontwikkelingsinitiatief€750,-

.

Komt u er niet uit, of heeft u andere vragen, vul dan het contactformulier in. Een medewerker van team Vergunningen neemt binnen 5 werkdagen contact met u op. Indien nodig, wordt er een afspraak met u gemaakt. 

Contact voor bedrijven

Contact voor particulieren