Kamerverhuur

Wilt u kamers verhuren? Er is een omzettingsvergunning nodig als aan 3 of meer personen kamers worden verhuurd. Kamerbewoners maken gebruik van gezamenlijke voorzieningen zoals een keuken, badkamer of toilet. De vergunning is ook verplicht als u als eigenaar de woning aan een hoofdhuurder verhuurt die de woning doorverhuurt.

Controleer of kamerverhuur mogelijk is
Bekijk de kaart

Aanvragen omzettingsvergunning

Stuur het aanvraagformulier met de bijlagen naar mailregistratie.wabo@tilburg.nl of naar Gemeente Tilburg, Team Vergunningen, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg. U moet de vergunning hebben voor u de verhuur start. De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit. Een aanvraag kost 550,85 euro.

Aan de vergunningaanvraag voegt u toe:

  • Bouwkundige plattegronden op schaal met daarop aangegeven welke kamers verhuurd worden en welke voorzieningen gezamenlijk gebruikt worden. Geef daarbij de gebruiksoppervlakte per ruimte aan.
  • Een situatietekening waarin u aangeeft waar fietsen en afvalcontainers op het perceel gestald gaan worden.

Voorwaarden kamerverhuur

De gemeente toetst of er in de buurt al kamerverhuur is. Afgeven van een vergunning is in ieder geval niet mogelijk:

  • als binnen een straal van 50 meter vanaf de kadastrale perceelgrens al een kamerverhuurpand of een bepaalde maatschappelijke voorziening aanwezig is. Valt het pand binnen de bedrijvige linten, dan geldt een straal van 25 meter.
  • in een flat of wooncomplex als er al kamerverhuur is in de zone 2 woningen boven, naast en onder de woning of 1 woning diagonaal (zie afbeelding).

 

Deze regels gelden niet bij panden in het vrijstellingsgebied. Verder wordt kamerverhuur niet toegestaan als er op het perceel onvoldoende ruimte aanwezig is om fietsen en afvalcontainers te stallen. De gemeente gaat ook controleren of de verhuur voldoet aan de brandveiligheidseisen, gebruikseisen en de hinderbepaling. Bij kamerverhuur van 5 of meer wooneenheden moet u via het Omgevingsloket een melding brandveilig gebruik doen.

Deze voorwaarden zijn opgenomen in de 'Huisvestingsverordening' en bijbehorende beleidsregels. Deze verordening en bijbehorende regels staan op de pagina regelgeving en verordeningen bij het kopje 'volkshuisvesting en woningbouw' op deze website.

Bekende panden met kamerverhuur en maatschappelijke voorzieningen

De lijst met bij de gemeente bekende kamerverhuurpanden en de bijbehorende kaart worden steeds geactualiseerd. Tip: als u een specifiek adres zoekt, kunt u dit adres in de zoekfunctie binnen deze lijst intypen.

Woningen waar 3 of meer personen op kamers wonen en die niet op deze lijst staan, worden ten onrechte als kamerverhuurpand gebruikt. U kunt dit melden bij het Centraal Meldpunt.

Wijzigen en intrekken omzettingsvergunning

De nieuwe eigenaar kan vragen om de verleende omzettingsvergunning bij verkoop over te zetten op naam van de nieuwe eigenaar. Hiervoor is het formulier Wijziging tenaamstelling omzettingsvergunning. Stopt u met kamerverhuur, gebruik dan het formulier Intrekken omzettingsvergunning.

Wijzigt het aantal personen, dan hoeft u geen gewijzigde omzettingsvergunning aan te vragen. Wel is er een omgevingsvergunning nodig zodra het aantal personen meer dan 5 wordt. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloket. Of deze vergunning verleend kan worden, hangt af van de regels in het bestemmingsplan. Ook is bij kamerverhuur in 5 of meer onzelfstandige wooneenheden (kamers) een melding brandveilig gebruik nodig. Dit regelt u ook op het Omgevingsloket.

Hou hier rekening mee

  • In het bestemmingsplan is het maximaal toegestane aantal kamerbewoners vastgesteld.
  • Verhuren van de woning aan een uitzendbureau is alleen mogelijk als het een NEN4400 gecertificeerd uitzendbureau is. Dit kunt u nagaan op www.normeringarbeid.nl.
  • De hoofdhuurder is verplicht voor de huurders het aangifteformulier Toestemming inschrijving hoofdhuurder in te vullen. De eigenaar van het pand ziet er op toe dat dit gebeurt.
  • U moet het formulier aangifte adreswijziging standaard onderdeel uit laten maken van een nieuw huurcontract en bij het ontbinden van het huurcontract opnieuw een ingevuld adreswijzigingsformulier vragen. Hiermee voorkomt u dat er ten onrechte mensen in uw woning staat ingeschreven.
  • De eigenaar is verantwoordelijk voor goed verhuurderschap. Dit houdt onder andere in dat u zorg moet dragen voor geregeld beheer, het opstellen van huis- en leefregels en toezicht daarop.
  • We willen u er op attenderen dat u als eigenaar/verhuurder van kamerverhuurpanden belastingplichtig bent voor de aanslagen afvalstoffenheffing (AFV) en rioolheffing gebruiker (RIOG). Dit betekent dat u de aanslagen AFV en RIOG voor het pand gaat krijgen. U kunt het aanslagbedrag doorberekenen aan de personen die de woning gebruiken.