Kamerverhuur

Wilt u kamers verhuren? Vanaf 25 september geldt een ander beleid voor kamerverhuur. Er worden tijdelijk geen vergunningen gegeven om woningen om te zetten naar kamers om te verhuren.

Voorwaarden kamerverhuur

Vanaf 25 september 2020 geldt er een ander beleid voor kamerverhuur. Er worden tijdelijk geen vergunningen gegeven om woningen om te zetten naar kamers om te verhuren. Nieuwe aanvragen voor een omzettingsvergunning (verhuur van kamers aan 3 of meer personen op 1 adres) worden daarom geweigerd. Dit geldt totdat de gemeente een nieuw kamerverhuurbeleid heeft vastgesteld. Kijk voor meer informatie in het collegebesluit Aanpassing beleidsregel omzettingsvergunningen.

Bekende panden met kamerverhuur

Hier vindt u een lijst met bij de gemeente bekende kamerverhuurpanden(PDF, 483,6 KB). Woningen waar 3 of meer personen op kamers wonen en die niet op deze lijst staan, worden mogelijk ten onrechte als kamerverhuurpand gebruikt. U kunt dit melden bij het Centraal Meldpunt.

Wijzigen en intrekken omzettingsvergunning

De nieuwe eigenaar kan vragen om de verleende omzettingsvergunning bij verkoop over te zetten op naam van de nieuwe eigenaar. Hiervoor is het formulier Wijziging tenaamstelling omzettingsvergunning(PDF, 106,8 KB). Stopt u met kamerverhuur, gebruik dan het formulier Intrekken omzettingsvergunning(PDF, 103,8 KB).

Wijzigt het aantal personen, dan hoeft u geen gewijzigde omzettingsvergunning aan te vragen. Wel is er een omgevingsvergunning nodig zodra het aantal personen meer dan 5 wordt. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloket. Of deze vergunning verleend kan worden, hangt af van de regels in het bestemmingsplan. Ook is bij kamerverhuur in 5 of meer onzelfstandige wooneenheden (kamers) een melding brandveilig gebruik nodig. Dit regelt u ook op het Omgevingsloket.

Hou hier rekening mee bij reeds bestaande kamerverhuurpanden

  • In het bestemmingsplan is het maximaal toegestane aantal kamerbewoners vastgesteld.
  • Verhuren van de woning aan een uitzendbureau is alleen mogelijk als het een NEN4400 gecertificeerd uitzendbureau is. Dit kunt u nagaan op www.normeringarbeid.nl.
  • De hoofdhuurder is verplicht voor de huurders het aangifteformulier Toestemming inschrijving hoofdhuurder(PDF, 157,9 KB) in te vullen. De eigenaar van het pand ziet er op toe dat dit gebeurt.
  • U moet het formulier aangifte adreswijziging standaard onderdeel uit laten maken van een nieuw huurcontract en bij het ontbinden van het huurcontract opnieuw een ingevuld adreswijzigingsformulier vragen. Hiermee voorkomt u dat er ten onrechte mensen in uw woning staat ingeschreven.
  • De eigenaar is verantwoordelijk voor goed verhuurderschap. Dit houdt onder andere in dat u zorg moet dragen voor geregeld beheer, het opstellen van huis- en leefregels en toezicht daarop.
  • We willen u er op attenderen dat u als eigenaar/verhuurder van kamerverhuurpanden belastingplichtig bent voor de aanslagen afvalstoffenheffing (AFV) en rioolheffing gebruiker (RIOG). Dit betekent dat u de aanslagen AFV en RIOG voor het pand gaat krijgen. U kunt het aanslagbedrag doorberekenen aan de personen die de woning gebruiken.