U bevindt zich op:Inwoners /Vergunningen / Kamerverhuur

Kamerverhuur

Wilt u kamers verhuren? Dan is er is een omzettingsvergunning nodig als aan 3 of meer personen kamers worden verhuurd. De kamerbewoners maken gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen zoals een keuken, badkamer of toilet. Verhuurt u de woning aan één hoofdhuurder die de woning doorverhuurt, bent u als eigenaar ook verplicht een omzettingsvergunning aan te vragen. U moet de vergunning hebben voor de verhuur start.

Aanvragen omzettingsvergunning

Stuur het aanvraagformulier (pdf,149KB) met de bijlagen naar mailregistratie.wabo@tilburg.nl of naar Gemeente Tilburg, Team Vergunningen, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg. De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit. Een aanvraag kost 523,20 euro.

Aan de aanvraag voegt u toe:

  • Bouwkundige plattegronden op schaal met daarop aangegeven welke kamers verhuurd worden en welke voorzieningen (waaronder in ieder geval berg- en stallingsruimte voor fietsen en afvalcontainers) gezamenlijk gebruikt worden. Geef ook de gebruiksoppervlakte per ruimte aan.
  • Een kadastrale situatietekening.

Voorwaarden kamerverhuur

De gemeente toetst of er in de buurt al kamerverhuur of woningvorming is. Afgeven van een vergunning is in ieder geval niet mogelijk:

  • als binnen een straal van 50 meter vanaf de kadastrale perceelgrens al een kamerverhuurpand, woningvormingspand of een bepaalde maatschappelijke voorziening aanwezig is. Valt het pand binnen de bedrijvige linten, dan geldt zelfs een straal van 25 meter.
  • in een flat of wooncomplex als er al kamerverhuur is in de zone 2 woningen boven, naast en onder de woning of 1 woning diagonaal (zie afbeelding).

 

Deze regels gelden niet bij panden in het vrijstellingsgebied en voor wooncomplexen waar de concentratie aan kamerverhuur en woningvorming al zo hoog is (meer dan 50%), dat de leefbaarheid door extra woningvorming niet verder afneemt.

Verder wordt kamerverhuur niet toegestaan als op de begane grond geen in- of uitpandige bergruimte aanwezig is of kan worden gerealiseerd. Deze moet een oppervlakte van minimaal 1,5 m² per bewoner/appartement hebben, met een minimum van 5 m² in totaal. Of er moet stallingsruimte/buitenruimte in de achtertuin aanwezig of te realiseren zijn met dezelfde afmetingen.

De gemeente gaat ook controleren of de verhuur voldoet aan de brandveiligheidseisen, gebruikseisen en de hinderbepaling. Bij kamerverhuur van 5 of meer wooneenheden moet u via het Omgevingsloket een melding brandveilig gebruik doen.

Deze voorwaarden zijn opgenomen in de Huisvestingsverordening.

Wijzigen en intrekken omzettingsvergunning

De vergunninghouder kan vragen om de verleende omzettingsvergunning bij verkoop over te zetten op naam van de nieuwe eigenaar. Ook kan de eigenaar het aantal personen, genoemd in de verleende omzettingsvergunning, laten aanpassen. Het maximaal toegestane aantal kamerbewoners is geregeld in het bestemmingsplan. Gebruik de formulieren Wijziging tenaamstelling omzettingsvergunning (pdf,104KB) of Wijziging aantal personen omzettingsvergunning (pdf,105KB). Stopt u met kamerverhuur, gebruik dan het formulier Intrekken omzettingsvergunning (pdf,104KB).

Bekende panden met kamerverhuur, woningvorming en maatschappelijke voorzieningen

De lijst met bij de gemeente bekende kamerverhuurpanden (pdf,536KB) en de bijbehorende kaart worden steeds geactualiseerd. Tip: als u een specifiek adres zoekt, kunt u dit adres in de zoekfunctie binnen deze lijst intypen.

Kamerverhuurpanden
Bekijk de kaart

Woningen waar 3 of meer personen op kamers wonen en die niet op deze lijst staan, worden ten onrechte als kamerverhuurpand gebruikt. U kunt dit melden bij het Centraal Meldpunt. Dit geldt ook wanneer een woning wordt gesplitst in meerdere zelfstandige woningen, zonder dat deze op de lijst staat.

Hou hier rekening mee

  • In het bestemmingsplan is het maximaal toegestane aantal kamerbewoners vastgesteld.
  • Verhuren van de woning aan een uitzendbureau is alleen mogelijk als het een NEN4400 gecertificeerd uitzendbureau betreft. Dit kunt u nagaan op www.normeringarbeid.nl.
  • De hoofdhuurder is verplicht voor de huurders het aangifteformulier in te vullen. De eigenaar van het pand ziet er op toe dat dit gebeurt.
  • U moet het formulier aangifte adreswijziging standaard onderdeel uit laten maken van een nieuw huurcontract en bij het ontbinden van het huurcontract opnieuw een ingevuld adreswijzigingsformulier vragen. Hiermee voorkomt u dat er ten onrechte mensen in uw woning staat ingeschreven.
  • We willen u er op attenderen dat u als eigenaar/verhuurder van kamerverhuurpanden belastingplichtig bent voor de aanslagen afvalstoffenheffing (AFV) en rioolheffing gebruiker (RIOG). Dit betekent dat u de aanslagen AFV en RIOG voor het pand gaat krijgen. U kunt het aanslagbedrag doorberekenen aan de personen die de woning gebruiken.

Meer informatie

Bij vragen neemt u contact op met team Vergunningen via vergunningen@tilburg.nl of 14 013.