Kamerverhuur

Wilt u kamers verhuren? U heeft een omzettingsvergunning als er 3 of meer personen in kamers wonen (onzelfstandige wooneenheden). Kamerbewoners maken gebruik van gezamenlijke voorzieningen zoals keuken, badkamer of toilet. De vergunning is ook verplicht als u als eigenaar de woning aan een hoofdhuurder verhuurt die de woning op deze manier doorverhuurt.

Kijk of kamerverhuur mogelijk is

Stuur het aanvraagformulier met bijlagen naar mailregistratie.wabo@tilburg.nl of naar Gemeente Tilburg, Team Vergunningen, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg. U moet de vergunning hebben voor u de verhuur start. De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit. Het kost 604,55 euro om uw aanvraag te behandelen.

Aan de vergunningaanvraag voegt u toe:

 • Bouwkundige plattegronden op schaal met daarop aangegeven welke kamers en (gezamenlijke) voorzieningen worden gebruikt.
 • Een situatietekening waarin u aangeeft waar fietsen en afvalcontainers op het perceel gestald gaan worden.
 • De akte van levering waaruit blijkt dat u op de datum van uw aanvraag eigenaar bent van de betreffende woonruimte. Als u (nog) geen 100% eigenaar bent, krijgt u geen omzettingsvergunning.

Voorwaarden kamerverhuur

De gemeente toetst of er in de buurt al kamerverhuur is. Een vergunning is in ieder geval niet mogelijk:

 • als binnen een straal van 50 meter vanaf de kadastrale perceelgrens al een kamerverhuurpand of een bepaalde maatschappelijke voorziening aanwezig is. Valt het pand binnen de bedrijvige linten, dan geldt een straal van 25 meter.
 • in een flat of wooncomplex als er al kamerverhuur is in de zone 2 woningen boven, naast en onder de woning of 1 woning diagonaal (zie afbeelding).

Verder wordt kamerverhuur niet toegestaan als er op het perceel niet genoeg ruimte is om fietsen en afvalcontainers te stallen. Deze voorwaarden en andere voorwaarden staan in de 'Huisvestingsverordening' en de bijbehorende beleidsregels. Deze staan op de website Lokale Regelgeving van Overheid.nl. Gebruik zoekwoord 'Huisvestingsverordening'.

De gemeente controleert ook of alles voldoet aan de brandveiligheidseisen, gebruikseisen, de hinderbepaling en goed verhuurderschap. Bij illegale kamerverhuur kan op grond van de ‘Huisvestingsverordening’ worden beboet.

Bekende panden met kamerverhuur

Bekijk de digitale kaart om te zien of een pand te dicht bij een bij de gemeente bekend kamerverhuurpand of maatschappelijke voorziening staat. Tip: als u een specifiek adres zoekt, kunt u dit adres in de zoekfunctie in de lijst intypen. Of bekijk de actuele adressenlijst met bij de gemeente bekende kamerverhuurpanden. Let op, hier staan de maatschappelijke voorzieningen niet op.

Woningen waar 3 of meer personen op kamers wonen en die niet op deze lijst staan, worden ten onrechte als kamerverhuurpand gebruikt. U kunt dit melden bij het Centraal Meldpunt.

Wijzigen en intrekken omzettingsvergunning

Een nieuwe eigenaar moet de wijziging binnen 2 maanden melden met het formulier Melding eigendomswisseling. Gebeurt dit te laat, dan kan college de omzettingsvergunning intrekken. Stopt u met kamerverhuur, gebruik dan het formulier Intrekken omzettingsvergunning.

Wijzigt het aantal huurders, dan hoeft u geen gewijzigde omzettingsvergunning aan te vragen. Wellicht is er wel een omgevingsvergunning nodig zodra het aantal huurders meer dan 5 wordt.

Hou hier rekening mee

Mogelijk zijn er nog andere vergunningen nodig:

 • Bij kamerverhuur van 5 of meer kamers moet u via het Omgevingsloket een melding brandveilig gebruik doen.
 • Kamerverhuur aan 5 of meer personen is vaak in strijd met het bestemmingsplan. U moet dan een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket. Controleer het maximaal aantal kamerbewoners in het bestemmingsplan via www.ruimtelijkeplannen.nl.
 • Start u met kamerverhuur? Lees dan meer op de pagina ‘Verhuurvergunning opkoopbescherming’.

Belangrijk:

 • Verhuren van de woning aan een uitzendbureau is alleen mogelijk als het een NEN4400 gecertificeerd uitzendbureau is. Dit kunt u nagaan op www.normeringarbeid.nl.
 • De eigenaar is verantwoordelijk voor goed verhuurderschap. Dit houdt onder andere in dat u zorg moet dragen voor geregeld beheer, het opstellen van huis- en leefregels en toezicht daarop.
 • Als eigenaar/verhuurder van kamerverhuurpanden bent u de belastingplichtige voor de aanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing gebruiker. U kunt het aanslagbedrag doorberekenen aan de huurders.

Contact

Komt u er na het lezen van deze informatie niet uit, vul dan het contactformulier in. Een medewerker van team Vergunningen neemt dan binnen 2 werkdagen contact met u op.