logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Ondersteunende horeca

Voor ondernemers binnen de gemeente Tilburg is het in een aantal gevallen mogelijk om het ondernemerschap te combineren met horeca. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden, die afhankelijk zijn van de aard van de hoofdfunctie. We onderscheiden enkele soorten ondergeschikte horeca. Dit zijn ondersteunende, additionele en para-commerciële horeca. 

Ondersteunende horeca

Ondersteunende horeca is ondersteunend aan een andere hoofdfunctie, bijvoorbeeld sport of cultuur. Deze hoofdfunctie is opgenomen in het bestemmingsplan. De horeca is een onlosmakelijk onderdeel van het geheel. De horeca is belangrijk om de hoofdfunctie naar verwachting van klanten/bezoekers te kunnen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan een theater of concertzaal, waarbij het gebruikelijk is voor, tijdens of na het optreden of voorstelling wat te kunnen drinken. Het schenken van alcohol is toegestaan wanneer er een Alcoholwetvergunning is. 

Voorwaarden ondersteunende horeca

• Horeca is ondergeschikt aan de hoofdfunctie en moet deze ondersteunen. 
• De openingstijden van de horeca moeten gelijk zijn aan de openingstijden van de hoofdfunctie, maar mogen de geldende openingstijden voor horecagelegenheden in een gebied niet overschrijden. 
• Horeca-activiteiten mogen niet zelfstandig worden uitgeoefend. Toegang tot de horeca-activiteiten kan niet los van de hoofdfunctie plaatsvinden (geen zelfstandige ingang). 
• Het schenken van alcohol is toegestaan wanneer er een Alcoholwetvergunning is. 
• Er mag geen reclame worden gemaakt voor de horeca-activiteiten. 
• Afhankelijk van het bestemmingsplan kan er een beperking zijn voor het vloeroppervlak van de horecafunctie ten opzichte van de hoofdfunctie. 
• Een terras is toegestaan, wanneer er een terrasvergunning is. 

Additionele horeca

Horeca die wordt toegevoegd aan een andere hoofdfunctie (detailhandel, dienstverlenend bedrijf, kapsalon etc.) waarbij functiemenging plaatsvindt. De hoofdfunctie is opgenomen in het bestemmingsplan. Er mag geen alcohol worden geschonken en er kan dus geen Alcoholwetvergunning worden verkregen. Met additionele horeca probeert een ondernemer de aantrekkelijkheid van het bedrijf te vergroten door horeca toe te voegen aan zijn hoofdactiviteit. Denk bijvoorbeeld aan een koffiecorner in een boekenwinkel.

Bij afhaalgelegenheden van direct voor consumptie geschikte etenswaren en/of maaltijden (zoals een afhaalrestaurant of broodjeszaak) is additionele horeca niet toegestaan. Als er zitgelegenheid geboden wordt, is er sprake van reguliere horeca en gelden de bijbehorende eisen en voorwaarden. 

Voorwaarden additionele horeca

Para-commerciële horeca

Para-commerciële horeca is een vorm van ondersteunende horeca bij een para-commerciële instelling. Denk hierbij aan een stichting of een vereniging die zich in de eerste plaats richt op het stimuleren van activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard. In de vergunning voor para-commerciële horeca zijn aparte voorwaarden opgenomen, om ervoor te zorgen dat er geen oneerlijke concurrentie ontstaat met de commerciële horeca. Het is mogelijk de horeca uit te besteden aan een commerciële exploitant, maar dan gelden de para-commerciële voorwaarden uit de vergunning. Het schenken van alcohol is toegestaan wanneer er een Alcoholwetvergunning is. 

Voorwaarden para-commerciële horeca