Ondersteunende horeca

Voor ondernemers binnen de gemeente Tilburg is het mogelijk om onder een aantal voorwaarden het ondernemerschap te combineren met horeca. Als een bakker bijvoorbeeld belegde broodjes verkoopt, kan een klant het broodje ter plekke consumeren en mag de bakker hierbij ook iets te drinken schenken. Er geldt dan geen extra vergunningplicht.

Voorwaarden ondersteunende horeca

Het is niet de bedoeling om op deze manier oneerlijke concurrentie met de reguliere horeca in de hand te werken of de openbare orde en veiligheid te verstoren. Daarom moeten deze ondersteunende horeca-activiteiten aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De horeca-activiteit moet ondergeschikt zijn aan de hoofdfunctie en deze ondersteunen. Op die manier kan de kwaliteit van het aanbod van de ondernemer worden vergroot of compleet gemaakt.
  • De horeca-activiteit mag maximaal 33% van het totale verkoopvloeroppervlak van het betreffende pand in beslag nemen.
  • De horeca-activiteit moet passen bij de hoofdfunctie (bijvoorbeeld detailhandel). Uiteraard moeten de openingstijden van de ondersteunden horeca gelijk zijn aan de openingstijden van de hoofdfunctie.
  • De horecaruimte mag niet worden verhuurd of aan anderen in gebruik worden gegeven ten behoeve van feesten en partijen. Ook mag er geen reclame voor de horeca-activiteiten worden gemaakt.
  • De horeca-activiteiten mogen niet zelfstandig worden uitgeoefend. Toegang tot de horeca-activiteiten kan niet los van de hoofdfunctie plaatsvinden.
  • Er mogen geen alcoholhoudende dranken worden verstrekt.
  • Het is niet toegestaan om een terras te hebben.