logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Verhuurvergunning opkoopbescherming

Vanaf 1 september 2022 is een Verhuurvergunning opkoopbescherming verplicht als u beschermde woonruimte wil gaan verhuren waarvan u minder dan 4 jaar eigenaar bent. Verhuren van beschermde woonruimte zonder Verhuurvergunning opkoopbescherming wordt beboet.

Bekijk de kaart

Kijk waar opkoopbescherming geldt

Bekijk de kaart

Beschermde woonruimte

Beschermde woonruimte is iedere woonruimte waarbij u deze 6 vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden:

 1. Is de woonruimte gelegen in een aangewezen wijk op de wijkkaart?
 2. Heeft de woonruimte een WOZ-waarde lager dan de NHG-kostengrens (405.000 euro in 2023)?
 3. Is de woonruimte op de datum dat u eigenaar werd:
  • vrij van verhuur en gebruik, óf
  • korter dan 6 maanden in de verhuur, óf
  • verhuurd met een verhuurvergunning opkoopbescherming?
 4. Werd de woonruimte uw eigendom nà 1 september 2022?
 5. Heeft u de woonruimte niet gekocht van de gemeente of van een corporatie?
 6. Is de woonruimte ouder dan 3 maanden op het moment dat u deze uw eigendom werd?

Als u al deze vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, dan is uw woonruimte beschermd volgens de Huisvestingsverordening en heeft u de Verhuurvergunning opkoopbescherming nodig. Bent u langer dan 4 jaar eigenaar? Dan is voor u de vergunning niet nodig.

Voorwaarden verhuurvergunning

Door opkoopbescherming mag de beschermde woonruimte alleen nog worden verhuurd in deze situaties:

Deze voorwaarden staan in de 'Huisvestingsverordening'. Deze vindt u op de website Lokale Regelgeving van Overheid.nl. Gebruik zoekwoord 'Huisvestingsverordening'.

Aanvragen verhuurvergunning

Wilt u beschermde woonruimte gaan verhuren, waar u minder dan 4 jaar eigenaar van bent? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een verhuurvergunning opkoopbescherming aanvragen. U moet de vergunning hebben voor aanvang van verhuur. De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit. Het kost 1.024,- euro om uw aanvraag te behandelen.

Stuur het aanvraagformulier naar mailregistratie.wabo@tilburg.nl of naar Gemeente Tilburg, Team Vergunningen, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg. Let op de verplichte bijlagen:

Stopt u zelf met het verhuren van een beschermde woonruimte, gebruik dan het formulier Intrekken verhuurvergunning opkoopbescherming.

Het college van B&W trekt de verhuurvergunning in wanneer:

 • de vergunning verleend is op grond van onjuist verstrekte gegevens waarbij de juiste gegevens tot een weigering van de aanvraag zou hebben geleid.
 • de omstandigheden op grond waarvan de vergunning verleend is, zijn gewijzigd.

De verhuurvergunning vervalt automatisch wanneer:

 • u de vergunning heeft gekregen om de woonruimte te laten gebruiken door familie (bloed- of aanverwanten in de 1e of 2e graad), en deze woont daar niet meer.
 • u de vergunning heeft gekregen om de woonruimte tijdelijk (max. 12 maanden) te verhuren aan een in de vergunning genoemde persoon en deze woont daar niet meer, en/of de termijn van 12 maanden is voorbij.

Mogelijk zijn er nog andere vergunningen nodig:

Komt u er na het lezen van deze informatie niet uit, vul dan het contactformulier in. Een medewerker van team Vergunningen neemt dan binnen 5 werkdagen contact met u op.