Verhuurvergunning opkoopbescherming

Vanaf 1 september 2022 is een Verhuurvergunning opkoopbescherming verplicht als u beschermde woonruimte wil gaan verhuren waarvan u minder dan 4 jaar eigenaar bent. Verhuren van beschermde woonruimte zonder Verhuurvergunning opkoopbescherming wordt beboet.

Kijk waar opkoopbescherming geldt
Bekijk de kaart

Beschermde woonruimte

Beschermde woonruimte is iedere woonruimte waarbij deze vragen allemaal met ‘ja’ te beantwoorden zijn:

 • Is de woonruimte gelegen in een aangewezen wijk op de wijkkaart?
 • Heeft de woonruimte een WOZ-waarde lager dan de NHG-kostengrens (355.000 euro in 2022)?
 • Is de woonruimte op het moment dat deze uw eigendom werd, niet of minder dan 6 maanden verhuurd of verhuurd met een verhuurvergunning opkoopbescherming?
 • Werd de woonruimte uw eigendom nà 1 september 2022?
 • Heeft u de woonruimte niet gekocht van de gemeente of van een corporatie?
 • Is de woonruimte ouder dan 3 maanden op het moment dat u deze uw eigendom werd?

Als u al deze vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, dan is uw woonruimte beschermd volgens de Huisvestingsverordening en heeft u de Verhuurvergunning opkoopbescherming nodig. Bent u langer dan 4 jaar eigenaar? Dan is voor u de vergunning niet nodig.

Voorwaarden verhuurvergunning

Door opkoopbescherming mag de beschermde woonruimte alleen nog worden verhuurd in deze situaties:

 • gebruik door directe familieleden ((groot)ouders, (klein)kinderen, broers en zussen)
 • max. 12 maanden & niet-toeristisch gebruik, nadat u er zelf tenminste 12 maanden heeft gewoond
 • het huis is een kadastrale eenheid met een winkel-, kantoor- of bedrijfsruimte waarvan de eigenaar ergens anders woont

Aanvragen verhuurvergunning

Wilt u beschermde woonruimte gaan verhuren, waar u minder dan 4 jaar eigenaar van bent? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een verhuurvergunning opkoopbescherming aanvragen. U moet de vergunning hebben voor aanvang van verhuur. De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit. Het kost 1.024,- euro om uw aanvraag te behandelen.

Stuur het aanvraagformulier naar mailregistratie.wabo@tilburg.nl of naar Gemeente Tilburg, Team Vergunningen, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg. Let op de verplichte bijlagen:

 • De akte van levering waaruit blijkt dat u eigenaar bent op de datum van de aanvraag.
 • Een bewijs van verwantschap, als u de woning in gebruik geeft aan directe familieleden ((groot)ouders, (klein)kinderen, broers en zussen).
 • De overeenkomst met de toekomstige gebruiker, als u de woning max. 12 maanden niet-toeristisch verhuurt aan iemand die geen directe familie is.
 • Een bewijs van kadastrale eenheid, als u woonruimte wilt verhuren die onlosmakelijk verbonden is met een winkel-, kantoor- of bedrijfsruimte in uw eigendom.

Intrekken verhuurvergunning

Stopt u zelf met het verhuren van een beschermde woonruimte, gebruik dan het formulier Intrekken verhuurvergunning opkoopbescherming.

Het college van B&W trekt de verhuurvergunning in wanneer:

 • de vergunning verleend is op grond van onjuist verstrekte gegevens waarbij de juiste gegevens tot een weigering van de aanvraag zou hebben geleid.
 • de omstandigheden op grond waarvan de vergunning verleend is, zijn gewijzigd.

De verhuurvergunning vervalt automatisch wanneer:

 • u de vergunning heeft gekregen om de woonruimte te laten gebruiken door familie (bloed- of aanverwanten in de 1e of 2e graad), en deze woont daar niet meer.
 • u de vergunning heeft gekregen om de woonruimte tijdelijk (max. 12 maanden) te verhuren aan een in de vergunning genoemde persoon en deze woont daar niet meer, en/of de termijn van 12 maanden is voorbij.

Hou hier rekening mee

Mogelijk zijn er nog andere vergunningen nodig:

 • Bij kamerverhuur aan 3 of meer personen heeft u een omzettingsvergunning (kamerverhuurvergunning) nodig. Lees meer op de pagina ‘Kamerverhuur’.
 • Om te bouwen of verbouwen, is vaak een omgevingsvergunning nodig.
 • Controleer of het beoogd gebruik van de woonruimte niet in strijd is met het geldende bestemmingsplan.

Contact

Komt u er na het lezen van deze informatie niet uit, vul dan het contactformulier in. Een medewerker van team Vergunningen neemt dan binnen 2 werkdagen contact met u op.