Toelichting aanvraag evenementensubsidie 2023

In deze toelichting leest u waar uw evenement aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een Evenementensubsidie 2023.

Wat is een evenement?

Een evenement is een bijzondere, georganiseerde activiteit van beperkte duur, eenmalig of jaarlijks terugkerend, openbaar toegankelijk en gericht op een relatief groot publiek. Ook een festival valt onder deze definitie van een evenement. Het evenement kan gratis zijn of met entreebewijzen en is voor iedereen te bezoeken. Een besloten evenement kan dus geen subsidie aanvragen.

Kan ik subsidie aanvragen?

De gemeentelijke subsidie voor evenementen is bedoeld voor organisatoren van evenementen in de gemeente Tilburg. De evenementen vinden plaats in de gemeente Tilburg in het jaar 2023. Evenementen die starten in 2023 en doorlopen in (het 1e kwartaal van) 2024 kunnen een aanvraag indienen voor het gehele evenement. Voor evenementen die starten in 2024 kan nog geen subsidie worden aangevraagd.

Waar moet de aanvraag aan voldoen?

Voor het indienen van een aanvraag voor Evenementensubsidie moet u het aanvraagformulier inclusief de verplichte bijlagen volledig en naar waarheid invullen en de voorwaarden van de Algemene subsidieverordening gemeente Tilburg in acht nemen.

Hoe en wanneer dien ik de subsidieaanvraag in?

Evenementensubsidie kunt u uitsluitend digitaal aanvragen via de pagina subsidies. Hier vindt u het aanvraagformulier Evenementensubsidie 2023.

Verplicht onderdeel van de aanvraag is:

 1. Het webformulier waarbij alle vragen volledig zijn ingevuld.
 2. De volledig ingevulde begroting volgens het format van de gemeente Tilburg. Deze kunt u downloaden onderaan deze toelichting. Begrotingen in een ander format worden niet geaccepteerd. Begrotingen waarbij het eigen vermogen en/of actuele liquiditeit niet is ingevuld worden niet in behandeling genomen.
 3. Uittreksel KVK. Vraagt u subsidie aan vanuit uw stichting of B.V. dan dient u een uittreksel KVK mee te sturen
 4. Bankbewijs. Om te controleren dat uw opgegeven banknummer juist is moet u een kopie bankafschrift of foto bankpas meesturen. Uw mag alle overbodige informatie aflakken, minimaal zichtbaar moet zijn uw naamstelling en banknummer.

Organiseert u het evenement voor een tweede keer of meer dan moet u linkjes meesturen naar media van een voorgaande editie.

Indien u aanvraagt met e-herkenning kunt u de aanvraag terug zien bij mijn gemeente. Aanvragen via e-herkenning is niet verplicht. Wanneer het uploaden van de begroting niet lukt mag u deze ook mailen naar evenementensubsidie@tilburg.nl o.v.v. het zaaknummer van uw aanvraag.

Aanvragen kan in de periode van zondag 1 augustus tot en met dinsdag 31 augustus 2022. Organiseert uw organisatie in 2023 meerdere evenementen waarvoor u subsidie wilt aanvragen? Gebruik dan voor ieder evenement een apart aanvraagformulier.

Subsidieaanvragen die na 31 augustus 2022 binnenkomen nemen wij niet in behandeling.

Meerjarensubsidie aanvragen

De eerstvolgende gelegenheid om een meerjarensubsidie aan te vragen is in 2023 voor de jaren 2024-2027. Indien u een meerjarensubsidie ontvangt, komt u niet in aanmerking voor een aanvullende eenmalige subsidie.

Door wie en hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Uw aanvraag wordt beoordeeld door het college van burgemeester en wethouders, daarbij geadviseerd door een adviescommissie. In het proces van beoordeling wordt uw aanvraag gewogen aan de hand van een aantal aspecten:

 • Evenementen in de gemeente Tilburg die openbaar toegankelijk zijn (al dan niet gratis).
 • Het evenement is toegankelijk voor mensen met een beperking. Dit blijkt uit een toets onder mensen met een beperking (bijvoorbeeld via Tilburgs Overleg Gehandicapten (TOG))
 • De mate waarin het evenement bijdraagt aan de volgende ambities (ook in vergelijking met andere evenementen):
  • Voor en met Tilburgers
   • Verbinding: omwonenden worden betrokken, verankering in de stad door betrekken vrijwilligers, ondernemers, onderwijs- en cultuurinstellingen bijvoorbeeld.
   • Feest voor Tilburgers: veel Tilburgse bezoekers, draagt bij aan een gevarieerd aanbod, is een aanvulling op het portfolio (doelgroep, locatie, tijdstip, originaliteit).
  • Draagt bij aan ontwikkeling
   • Talentontwikkeling: biedt een podium voor aanstormend talent of georganiseerd door aanstormend talent (op cultureel, sport of wetenschappelijk vlak).
   • Lokale economie: bevordert bezoek aan horeca en detailhandel Tilburg, werkt met Tilburgse leveranciers.
  • (Inter-)nationaal opvallen
   • Buzz: zorgt voor positieve media aandacht voor Tilburg. Is zichtbaar in de stad, bijvoorbeeld door citydressing of guerrilla marketing. Heeft een groot bereik (fysiek, media, lifestream)
   • Positionering: potentieel iconisch (veel bezoekers en grote bekendheid zowel wat betreft Tilburg als (inter-)nationaal, draagt bij aan de merkwaarden van de stad volgens Marketing Tilburg, is origineel (niet veel gelijksoortige evenementen en geen gelijksoortig evenement in de regio).
  • Goed georganiseerd
   • Voldoet naast voorwaarden voor de wenselijkheid aan: gastvrijheid, handreikingen omwonenden bij overlast, netheid terrein, goed businessplan, goede begroting en communicatieplan, positieve evaluatie. 
   • Vanaf 2023 gelden er aanvullende duurzaamheidscriteria bij de evenementen vergunning. Om in aanmerking te komen voor subsidie dient u aan te geven welke visie uw organisatie heeft op het duurzaam maken van evenementen.
   • Uw evenement is toegankelijkheid voor mensen met een beperking en u dient te beschrijven welke maatregelen u hiervoor neemt.
  • Programmering heeft kwaliteit passend bij dit soort evenement. Dit blijkt onder meer uit een positief oordeel van deskundigen in het betreffende vakgebied, positieve recensies in (vak-)media, publieksreacties als het evenement al eerder heeft plaatsgevonden.
  • Behalve gemeentelijke subsidie zijn er ook andere financieringsbronnen. Er is een gezonde verhouding tussen gemeentelijke subsidie en overige inkomstenbronnen.
  • De beoordeling van de aanvragen richt zich dus zowel op de individuele kwaliteit van het evenement als op het totale palet aan (gesubsidieerde) evenementen in de gemeente Tilburg.

Hoe ziet de planning eruit?

Tot en met 31 augustus 2022 kunt u uw subsidieaanvraag insturen. Aanvragen daarna worden niet meer in behandeling genomen. In de maanden oktober en november 2022 beoordelen wij de subsidieaanvragen. Eind november 2022 neemt het college een beslissing over de aanvragen.

Totaal beschikbare budget 2023

We stellen het subsidieplafond vast op een bedrag van € 871.600 onder voorbehoud van het vaststellen van de programmabegroting 2023 door het college en de gemeenteraad.

Welke richtlijnen en voorwaarden gelden er bij een subsidie?

Op subsidieverlening is de Algemene subsidieverordening gemeente Tilburg met bijbehorende richtlijnen van toepassing. Ga voor de volledige tekst van de verordening en richtlijnen naar de pagina subsidies.

Het college kan bij het toekennen van subsidie besluiten aanvullende voorwaarden op te nemen. Als dit voor uw evenement geldt informeren wij u hier vóór 1 januari 2023 over.

Krijg ik als ik subsidie ontvang automatisch een plaats op de evenementenkalender 2023?

Voor sommige evenementen is een vergunning verplicht. Om in aanmerking te komen voor een vergunning moet u het evenement aanmelden voor de evenementenkalender. Een voorwaarde voor het ontvangen van evenementensubsidie is dat u een vergunning krijgt als dat in uw geval van toepassing is. Als u een subsidieaanvraag doet, geldt dit niet meteen als een melding voor een plaats op de evenementenkalender 2023. U moet deze dus nog apart aanvragen.

Hoe zit het met de vergunning voor mijn evenement?

Voor het organiseren van een evenement is een vergunning verplicht. De evenementenvergunning moet u uiterlijk 12 weken vóór de start van uw evenement aanvragen. Een aanvraag is pas ingediend op het moment dat alle documenten volledig zijn ingevuld en alle benodigde informatie is ingeleverd. Als u subsidie toegekend krijgt voor uw evenement geeft u dat niet automatisch recht op een vergunning. Omgekeerd kan aan een afgegeven vergunning ook geen recht op subsidie worden ontleend. Meer informatie over de evenementenvergunning treft u op de pagina evenementen.

Wie kan ik benaderen als ik vragen heb?

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar evenementensubsidie@tilburg.nl

Deze regeling is niet voor studentenevenementen

Deze regeling is voor openbaar toegankelijke evenementen.

Aanvragen voor subsidie voor studentenevenementen kunt u indienen in de periode van 1 november  t/m 30 november 2022. Op 1 november vindt u alle informatie hierover op de website van de gemeente Tilburg.