U bevindt zich op:Inwoners /Subsidies / Toelichting aanvraag evenementensubsidie

Toelichting aanvraag evenementensubsidie 2019

In deze toelichting leest u waar uw evenement aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een Evenementensubsidie 2019.

Wat is een evenement?

Een evenement is een bijzondere, georganiseerde activiteit van beperkte duur, eenmalig of jaarlijks terugkerend, openbaar toegankelijk en gericht op een relatief groot publiek. Ook een festival valt onder deze definitie van een evenement.

Kan ik subsidie aanvragen?

De gemeentelijke subsidie voor evenementen is bedoeld voor organisatoren van evenementen in de gemeente Tilburg. De evenementen vinden plaats in de gemeente Tilburg in het jaar 2019. Evenementen die starten in 2019 en doorlopen in (het 1e kwartaal van) 2020 kunnen een aanvraag indienen voor het gehele evenement. Voor evenementen die starten in 2020 kan geen subsidie worden aangevraagd.

Er kan alleen subsidie aangevraagd worden voor een evenement dat nieuw is voor Tilburg. U moet aantonen dat het niet mogelijk was om een aanvraag te doen tijdens de eerste aanvraagronde voor 2019.

Waar moet de aanvraag aan voldoen?

Voor het indienen van een aanvraag voor Evenementensubsidie moet u het aanvraagformulier inclusief de verplichte bijlage volledig en naar waarheid invullen en de voorwaarden van de Algemene subsidieverordening gemeente Tilburg in acht nemen.

Hoe en wanneer dien ik de subsidieaanvraag in?

Evenementensubsidie kunt u uitsluitend digitaal aanvragen via de pagina subsidies. Verplicht onderdeel van de aanvraag is bijlage 1: de begroting. Gebruik hiervoor het format van de gemeente Tilburg. Andere begrotingen worden niet geaccepteerd. Indien u aanvraagt met e-herkenning kunt u de aanvraag terug zien bij mijn gemeente.

Aanvragen kan in de periode van vrijdag 1 februari tot en met donderdag 28 februari 2019. Organiseert uw organisatie in 2019 meerdere evenementen waarvoor u subsidie wilt aanvragen? Gebruik dan voor ieder evenement een apart aanvraagformulier.

Subsidieaanvragen die na 28 februari 2019 binnenkomen nemen wij niet in behandeling.

Door wie en hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Uw aanvraag wordt beoordeeld door het college van burgemeester en wethouders, daarbij geadviseerd door een adviescommissie. In het proces van beoordeling wordt uw aanvraag gewogen aan de hand van de volgende criteria:

De beoordeling van de aanvragen richt zich dus zowel op de individuele kwaliteit van het evenement als op het totale palet aan (gesubsidieerde) evenementen in de gemeente Tilburg.

 1. De bijdrage die uw evenement levert aan het imago van de stad volgens de citymarketing-kernwaarden daadkracht, vernieuwing en verbinding en de persoonlijkheidswaarden sociaal, tegendraads, humor, experimenteel, rauw en daadkrachtig.
   
 2. De spreiding van evenementen over:
  • Verschillende doelgroepen
  • Het kalenderjaar
  • Locaties in de stad
    
 3. De evenementenorganisatie heeft aantoonbare kennis en ervaring om een evenement te organiseren dient een deugdelijk businessplan, begroting en projectplan in.
   
 4. Het evenement sluit aantoonbaar aan op de hoofdlijnen van relevant beleid:
 5. Een gezonde verhouding tussen gemeentelijke subsidie en andere inkomsten van het evenement.

De beoordeling van de aanvragen richt zich dus zowel op de individuele kwaliteit van het evenement als op het totale palet aan (gesubsidieerde) evenementen in de gemeente Tilburg.

Hoe ziet de planning eruit?

Tot en met donderdag 28 februari 2019 kunt u uw subsidieaanvraag insturen. Aanvragen daarna worden niet meer in behandeling genomen. De aanvragen worden beoordeeld door een interne commissie. In april 2019 neemt het college een beslissing over de aanvragen, zodat u in mei 2019 hoort of u voor uw evenement in aanmerking komt voor subsidie.

Welke richtlijnen en voorwaarden gelden er bij een subsidie?

Op subsidieverlening is de Algemene subsidieverordening gemeente Tilburg met bijbehorende richtlijnen van toepassing. Ga voor de volledige tekst van de verordening en richtlijnen naar de pagina subsidies.

Het college kan bij het toekennen van subsidie besluiten aanvullende voorwaarden op te nemen. Als dit voor uw evenement geldt informeren wij u hier vóór 15 mei 2019 over.

Krijg ik als ik subsidie ontvang automatisch een plaats op de evenementenkalender 2019?

Als u een subsidieaanvraag doet, geldt dit meteen als een aanvraag voor een plaats op de evenementenkalender 2019. Mocht uw evenement inhoudelijk in aanmerking komen voor een subsidie, maar voorzien we een conflict met betrekking tot locatie of datum, dan neemt de accountmanager evenementen contact met u op om tot een mogelijke oplossing te komen.

Hoe zit het met de vergunning voor mijn evenement?

Voor het organiseren van een evenement is een vergunning verplicht. De evenementenvergunning moet u uiterlijk 12 weken vóór de start van uw evenement aanvragen. Een aanvraag is pas ingediend op het moment dat alle documenten volledig zijn ingevuld en alle benodigde informatie is ingeleverd. Als u subsidie toegekend krijgt voor uw evenement geeft u dat niet automatisch recht op een vergunning. Omgekeerd kan aan een afgegeven vergunning ook geen recht op subsidie worden ontleend. Meer informatie over de evenementenvergunning treft u op de pagina evenementen.

Wie kan ik benaderen als ik vragen heb?

Voor vragen of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar charlotte.van.eijkeren-maasen@tilburg.nl.  Vragen worden van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren beantwoord.