Toelichting aanvraag evenementensubsidie 2020

In deze toelichting leest u waar uw evenement aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een Evenementensubsidie 2020.

Wat is een evenement?

Een evenement is een bijzondere, georganiseerde activiteit van beperkte duur, eenmalig of jaarlijks terugkerend, openbaar toegankelijk en gericht op een relatief groot publiek. Ook een festival valt onder deze definitie van een evenement.

Kan ik subsidie aanvragen?

De gemeentelijke subsidie voor evenementen is bedoeld voor organisatoren van evenementen in de gemeente Tilburg. De evenementen vinden plaats in de gemeente Tilburg in het jaar 2020. Evenementen die starten in 2020 en doorlopen in (het 1e kwartaal van) 2021 kunnen een aanvraag indienen voor het gehele evenement. Voor evenementen die starten in 2021 kan nog geen subsidie worden aangevraagd.

Voordat u subsidie aanvraagt moet u zich eerst aanmelden voor de evenementenkalender.

Waar moet de aanvraag aan voldoen?

Voor het indienen van een aanvraag voor Evenementensubsidie moet u het aanvraagformulier inclusief de verplichte bijlage volledig en naar waarheid invullen en de voorwaarden van de Algemene subsidieverordening gemeente Tilburg in acht nemen.

Hoe en wanneer dien ik de subsidieaanvraag in?

Evenementensubsidie kunt u uitsluitend digitaal aanvragen via de pagina subsidies. Verplicht onderdeel van de aanvraag is bijlage 1: de begroting. Gebruik hiervoor het format van de gemeente Tilburg. Andere begrotingen worden niet geaccepteerd. Indien u aanvraagt met e-herkenning kunt u de aanvraag terug zien bij mijn gemeente.

Aanvragen kan tot en met 1 september 2019. Organiseert uw organisatie in 2020 meerdere evenementen waarvoor u subsidie wilt aanvragen? Gebruik dan voor ieder evenement een apart aanvraagformulier.

Subsidieaanvragen die na 1 september 2019 binnenkomen nemen wij niet in behandeling.

Meerjarensubsidie aanvragen

Vanaf juli 2019 is het mogelijk om meerjarensubsidie voor evenementen aan te vragen.

Aanvragen kan tot en met 1 september 2019. De criteria en hoe u kunt aanvragen leest u op de pagina meerjarensubsidie evenementen.

Door wie en hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Uw aanvraag wordt beoordeeld door het college van burgemeester en wethouders, daarbij geadviseerd door een adviescommissie. In het proces van beoordeling wordt uw aanvraag gewogen aan de hand van een aantal. Als eerste moet uw evenement voldoen aan de criteria om een plaats te krijgen op de evenementenkalender. Verder gelden ook de volgende aspecten:

 • Evenementen in de gemeente Tilburg die openbaar toegankelijk zijn (al dan niet gratis).
 • Het evenement is toegankelijk voor mensen met een beperking. Dit blijkt uit een toets onder mensen met een beperking (bijvoorbeeld via Tilburgs Overleg Gehandicapten (TOG)
 • De mate waarin het evenement bijdraagt aan de volgende ambities (ook in vergelijking met andere evenementen):
  • Voor en met Tilburgers
   • Verbinding: omwonenden worden betrokken, verankering in de stad door betrekken vrijwilligers, ondernemers, onderwijs- en cultuurinstellingen bijvoorbeeld.
   • Feest voor Tilburgers: veel Tilburgse bezoekers, draagt bij aan een gevarieerd aanbod, is een aanvulling op het portfolio (doelgroep, locatie, tijdstip, originaliteit).
  • Draagt bij aan ontwikkeling
   • Talentontwikkeling: biedt een podium voor aanstormend talent of georganiseerd door aanstormend talent (op cultureel, sport of wetenschappelijk vlak).
   • Lokale economie: bevordert bezoek aan horeca en detailhandel Tilburg, werkt met Tilburgse leveranciers.
  • (Inter-)nationaal opvallen
   • Buzz: zorgt voor positieve media aandacht voor Tilburg. Is zichtbaar in de stad, bijvoorbeeld door citydressing of guerrilla marketing. Heeft een groot bereik (fysiek, media, lifestream)
   • Positionering: potentieel iconisch (veel bezoekers en grote bekendheid zowel wat betreft Tilburg als (inter-)nationaal, draagt bij aan de merk waarden van de stad volgens Marketing Tilburg, is origineel (niet veel gelijksoortige evenementen en geen gelijksoortig evenement in de regio).
  • Goed georganiseerd
   • Voldoet naast voorwaarden voor de wenselijkheid aan: gastvrijheid, handreikingen omwonenden bij overlast, netheid terrein, goed businessplan, goede begroting en communicatieplan, positieve evaluatie. Heeft oog voor duurzame oplossingen, en voor toegankelijkheid voor mensen met een beperking.
  • Programmering heeft kwaliteit passend bij dit soort evenement. Dit blijkt onder meer uit een positief oordeel van deskundigen in het betreffende vakgebied, positieve recensies in (vak-)media, publieksreacties als het evenement al eerder heeft plaatsgevonden.
  • Behalve gemeentelijke subsidie zijn er ook andere financieringsbronnen. Er is een gezonde verhouding tussen gemeentelijke subsidie en overige inkomstenbronnen.
  • Programmering heeft kwaliteit passend bij dit soort evenement. Dit blijkt onder meer uit een positief oordeel van deskundigen in het betreffende vakgebied, positieve recensies in (vak-)media, publieks- reacties als het evenement al eerder heeft plaatsgevonden.

De beoordeling van de aanvragen richt zich dus zowel op de individuele kwaliteit van het evenement als op het totale palet aan (gesubsidieerde) evenementen in de gemeente Tilburg.

Hoe ziet de planning eruit?

Tot en met 1 september 2019 kunt u uw subsidieaanvraag insturen. Aanvragen daarna worden niet meer in behandeling genomen. De aanvragen worden beoordeeld door een interne commissie. Het kan zijn dat de commissie u om een mondelinge toelichting vraagt. De mondelinge toelichtingen staan gepland in de eerste week van oktober 2019.
In december 2019 neemt het college een beslissing over de aanvragen, zodat u voor het einde van het jaar hoort of u voor uw evenement in aanmerking komt voor subsidie.

Welke richtlijnen en voorwaarden gelden er bij een subsidie?

Op subsidieverlening is de Algemene subsidieverordening gemeente Tilburg met bijbehorende richtlijnen van toepassing. Ga voor de volledige tekst van de verordening en richtlijnen naar de pagina subsidies.

Het college kan bij het toekennen van subsidie besluiten aanvullende voorwaarden op te nemen. Als dit voor uw evenement geldt informeren wij u hier vóór 1 januari 2020 over.

Krijg ik als ik subsidie ontvang automatisch een plaats op de evenementenkalender 2020?

Als u een subsidieaanvraag doet, geldt dit niet meteen als een aanvraag voor een plaats op de evenementenkalender 2020.

Voordat u subsidie aanvraagt moet u zich eerst aanmelden voor de evenementenkalender.

Mocht uw evenement inhoudelijk in aanmerking komen voor een subsidie, maar voorzien we een conflict met betrekking tot locatie of datum, dan neemt de accountmanager evenementen contact met u op om tot een mogelijke oplossing te komen.

Hoe zit het met de vergunning voor mijn evenement?

Voor het organiseren van een evenement is een vergunning verplicht. De evenementenvergunning moet u uiterlijk 12 weken vóór de start van uw evenement aanvragen. Een aanvraag is pas ingediend op het moment dat alle documenten volledig zijn ingevuld en alle benodigde informatie is ingeleverd. Als u subsidie toegekend krijgt voor uw evenement geeft u dat niet automatisch recht op een vergunning. Omgekeerd kan aan een afgegeven vergunning ook geen recht op subsidie worden ontleend. Meer informatie over de evenementenvergunning treft u op de pagina evenementen.

Wie kan ik benaderen als ik vragen heb?

Voor vragen of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar evenementensubsidie@tilburg.nl. Vragen worden van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren beantwoord.