U bevindt zich op:Ondernemers /Geld / Subsidies ondernemers

Subsidies ondernemers

Bekijk het overzicht gemeentelijke subsidies. In de Algemene subsidieverordening gemeente Tilburg leest u de voorwaarden voor het aanvragen van gemeentelijke subsidie. Deze verordening staat op de pagina regelgeving en verordeningen bij het kopje financiën en economie op deze website.

Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden-Brabant

Het Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden-Brabant ondersteunt innovaties op de arbeidsmarkt. Met het fonds worden bedrijven in de regio Midden-Brabant gestimuleerd om werkgelegenheid te creëren voor kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt.

Scholings- of begeleidingsbudget

Voor een nieuwe medewerker kunt u onder voorwaarden, een scholings- of begeleidingsbudget krijgen. Ook als u deze binnen uw eigen organisatie kunt aanbieden. Neemt u contact op met matchingsunit@tilburg.nl voor meer informatie.

Startersbeurs

Werkgevers krijgen met de Startersbeurs de kans om jong, gediplomeerd en gemotiveerd personeel binnen te halen. Jonge starters uit de regio Midden-Brabant kunnen met de Startersbeurs gedurende zes maanden werkervaring opdoen.

Stimuleringspremie

Voor werkzoekenden met een bijstandsuitkering is er een tegemoetkoming in de loonkosten mogelijk. Als werkgever stuurt u een e-mail naar de matchingsunit voor meer informatie.

Financiële steun van de gemeente

Naast subsidies kent de gemeente nog andere vormen van financiële steun aan ondernemers.