logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Subsidies ondernemers

Bekijk het overzicht gemeentelijke subsidies. In de Algemene subsidieverordening gemeente Tilburg leest u de voorwaarden voor het aanvragen van gemeentelijke subsidie. Deze verordening staat op de pagina regelgeving en verordeningen bij het kopje financiën en economie op deze website. In sommige gevallen kan een Bibob-toets aan de orde zijn. De aanvraag duurt dan langer.

Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden-Brabant

Het Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden-Brabant ondersteunt innovaties op de arbeidsmarkt. Met het fonds worden bedrijven in de regio Midden-Brabant gestimuleerd om werkgelegenheid te creëren voor kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt.

Scholing / Begeleiding / Subsidie

Voor een nieuwe medewerker, die vanuit een uitkeringssituatie bij u in dienst treedt, kunt u misschien een maatwerkbudget krijgen. Dit kan bestaan uit financiering voor scholing, begeleiding of een tegemoetkoming in de loonkosten. Neemt contact op met WSP Midden-Brabant voor meer informatie.

Startersbeurs

Werkgevers krijgen met de Startersbeurs de kans om jong, gediplomeerd en gemotiveerd personeel binnen te halen. Jonge starters uit de regio Midden-Brabant kunnen met de Startersbeurs gedurende zes maanden werkervaring opdoen.

Financiële steun van de gemeente

Naast subsidies kent de gemeente nog andere vormen van financiële steun aan ondernemers.