Pitchinstructie 'Een wereld te winnen' (max. 5 minuten)

Wat

 • Elevator pitch: in 1 one-liner zeggen wat het beoogde resultaat van het idee is
 • Energie: de aanleiding voor het idee. Persoonlijk verhaal, drijfveer bij de initiatiefnemers?
 • Product of dienst: hoe ziet het product of de dienst eruit en hoe beleeft de doelgroep het?

Wie

 • Team: wie werken mee, taakverdeling, balans tussen rollen, expertises en achtergronden
 • Hoe zijn en blijven kinderen, jongeren en/of onderwijsinstellingen betrokken?
 • De spiegel voor de stad/wederkerigheid: initiatief afkomstig van Tilburgse burgers, organisaties
 • en/of bedrijven en hoe blijven die gedurende het project betrokken?

Waar

 • Op welk buitenland/regio is het project/programma gericht? Waar vinden activiteiten plaats?
 • De spiegel voor de stad/wederkerigheid: hoe is sprake van wederkerigheid in de contacten met het buitenland (en dus van mondiale bewustwording in Tilburg)?

Wanneer

 • Over welke periode wordt het project/programma uitgevoerd?

Waarom

 • Doelgroep: wie zit hier op te wachten en op wie heeft het impact (met geschatte aantallen en kenmerken) en hoe bereik je de doelgroep?
 • Probleem en oplossing: welk probleem los je op met dit idee? En welke andere oplossingen zijn er al?
 • Impact: leg uit hoe en hoeveel (inschatting) het initiatief bijdraagt aan de VN duurzame ontwikkelingsdoelen, maximaal 3 VN-doelen
 • Belangrijkste dimensie van de VN duurzame ontwikkelingsdoelen waaraan het initiatief bijdraagt: inclusieve sociale ontwikkeling, inclusieve economische ontwikkeling, duurzaam milieu of vrede & veiligheid

Hoe

 • Wat hebben jullie nodig om te slagen (geld, expertise, tijd, etc.)? Laat zien dat de opzet projectmatig & inhoudelijk is (niet gericht op instandhouding van een organisatie of instelling alleen).
 • Bedrag subsidieaanvraag gemeente Tilburg & co-financiering