logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Toegankelijkheid

Deze pagina is voor het laatst geactualiseerd op 01-12-2021.

Gemeente Tilburg voldoet aan de toegankelijkheidseisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Dat betekent dat onze website gebruiksvriendelijk en toegankelijk is voor verschillende doelgroepen.

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid verplicht overheidsinstanties om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te verbeteren. En ook om verantwoording af te leggen over hoever ze daarmee zijn. Voor die verantwoording moeten overheidsinstanties een toegankelijkheidsverklaring opstellen en publiceren.

Lees meer over digitale toegankelijkheid op de website digitoegankelijk.nl.

Toegankelijkheidseisen

Eind 2022 is onderzocht of tilburg.nl voldoet aan de toegankelijkheidseisen. De gemeente ontving het certificaat van toegankelijkheid van de Stichting drempelvrij.nl. Dat betekent dat tilburg.nl gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking.

Status toegankelijkheidslabel van Website: Gemeente Tilburg (hoofdwebsite). Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Register toegankelijkheidsverklaringen

De toegankelijkheidsverklaringen voor de websites die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Tilburg vallen, staan op de pagina Register Toegankelijkheidsverklaringen op deze website.

Aanpak om toegankelijkheid te garanderen

Gemeente Tilburg doet het volgende om de website zo toegankelijk mogelijk te maken:

Verbeteringen

Op tilburg.nl staan links naar andere websites. Niet alle informatie waar naar gelinkt wordt is goed toegankelijk. De gemeente zoekt naar mogelijkheden om ook hier informatie toegankelijk aan te bieden.

Pdf's

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf's. Gemeente Tilburg kan op dit moment niet garanderen dat de pdf's die op tilburg.nl worden aangeboden aan de webrichtlijnen voldoen. De komende jaren worden oude pdf's vervangen door toegankelijke bestanden.

Problemen met toegankelijkheid melden

Als u toch een probleem met de toegankelijkheid tegenkomt op deze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.

Deze verklaring geldt voor de website(s):