Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 04-07-2018.

Gemeente Tilburg voldoet aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Dat betekent dat onze website gebruiksvriendelijk en toegankelijk is voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

Lees meer over digitale toegankelijkheid op de website digitoegankelijk.nl.

Toegankelijkheid

In december 2018 is onderzocht of tilburg.nl voldoet aan de webrichtlijnen. De gemeente ontving het certificaat van toegankelijkheid van de Stichting drempelvrij.nl. Dat betekent dat tilburg.nl gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking.

Meer informatie over het certificaat van de gemeente Tilburg voor tilburg.nl staat op de webpagina Toegankelijkheid van technobility.nl.

Aanpak om toegankelijkheid te garanderen

Gemeente Tilburg doet het volgende om de website zo toegankelijk mogelijk te maken:

  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten worden duurzaam opgelost.
  • Automatisch toetsen: dit gebeurt met een speciale tool.
  • Periodieke interne controle: de redactie voert periodiek controles uit op de content.
  • Training werknemers: de redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
  • Overig: ook bij de technische doorontwikkeling van Tilburg.nl is digitale toegankelijkheid een uitgangspunt.

Verbeteringen

Op tilburg.nl staan links naar andere websites, zoals arcgis.com. Niet alle informatie waar naar gelinkt wordt is goed toegankelijk. De gemeente zoekt naar mogelijkheden om ook hier informatie toegankelijk aan te bieden.

Pdf's

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf's. Gemeente Tilburg kan op dit moment niet garanderen dat de pdf's die op tilburg.nl worden aangeboden aan de webrichtlijnen voldoen. De komende jaren worden oude pdf's vervangen door toegankelijke bestanden.

Problemen met toegankelijkheid melden

Als u toch een probleem met de toegankelijkheid tegenkomt op deze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.