Container

Op deze pagina kunt u vanalles regelen als er iets is met uw afvalcontainer.

Container kwijt? Meld het!

Container kwijt

Is uw container kwijt, bv. na lediging of bij een verhuizing? Maak een melding. Uw oude container wordt geblokkeerd en kunt u niet meer gebruiken. U krijgt een vervangende container.

Container teruggevonden? Laat uw container weer ophalen Zorg ervoor dat uw nieuw ontvangen container wordt opgehaald. Uw oude container wordt gedeblokkeerd en kan dan weer gebruikt worden.

Container gevonden

Heeft u een container gevonden die al een tijd op straat staat? En heeft u geen idee van bij welk adres de container hoort? Laat deze 'zwervende' container ophalen

Container kapot

Wilt u uw container laten repareren? Maak online een reparatie-afspraak. Deze service is gratis. Plaats uw container op de reparatiedag vóór 8:00 uur voor uw voordeur. Er hoeft niemand thuis te zijn.

Container voor nieuwbouwwoning

Gaat u in een nieuwbouwhuis wonen? Dan krijgt u 1 container voor restafval/GFT, 1 papier/PMD-container en 1 box voor Klein Chemisch Afval. Vraag het containerpakket online aan. Dit pakket is gratis. Een milieupas voor de milieustraat krijgt u na levering van het containerpakket automatisch per post toegestuurd. 
Als u nog niet verhuisd bent, maar wel alvast een containerpakket wilt hebben voor het afval bij uw nieuwbouwwoning, start uw aanvraag dan zonder DigiD.

Sticker op container

Heeft u geen postcodesticker op uw container? Dan wordt uw container niet geleegd. Vraag een containersticker aan. De sticker wordt binnen 5 werkdagen thuis gestuurd. 

Container verbrand

Is uw container verbrand, bv. door vuurwerk? Bel dan met 14 013. 

Extra container tuinafval of PMD

Heeft u veel tuinafval? Dan kunt u een extra container speciaal voor tuinafval aanvragen. Hier mogen ook etensresten en resten van groente en fruit bij. Heeft u te veel PMD en heeft u een huishouden van minimaal 4 personen? Dan kunt u een speciale container voor PMD aanvragen (Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen & blik en Drankkartons).  

Vraag online een extra container aan. U maakt direct een afspraak wanneer de container geleverd wordt. U hoeft hiervoor niet thuis te zijn. Let op:

  • Een tuinafvalcontainer kunt u het hele jaar door aanvragen, maar de levering is slechts 1 keer per jaar eind februari. Vraagt u vóór 31 december uw tuincontainer aan, dan wordt deze eind februari geleverd. We kiezen voor 1 uitleverperiode per jaar omdat elke nieuwe container een aanpassing in de routeplanning betekent. We vragen hiervoor uw begrip.
  • In de wintermaanden december, januari en februari wordt de tuinafvalcontainer niet geleegd. U krijgt daarom pas in maart een tuinafvalcontainer geleverd. Bij de aanvraag kunt u een willekeurige datum kiezen. U ontvangt vanzelf bericht wanneer ergens in februari u de container krijgt.
  • De container moet u minimaal 1 jaar houden, dus vraag de container aan als u denkt hem écht nodig te hebben. 
  • U kunt uw extra container na 1 jaar online opzeggen

Ondergrondse containers

Alle ondergrondse containers bij flat-en appartementencomplexen hebben een pasjessysteem. Per adres wordt er maximaal 1 afvalpas verstrekt. Gaat u verhuizen? Laat de afvalpas dan achter voor de nieuwe bewoner.

Maakt u al gebruik van een ondergrondse container met een pasjessysteem om uw afval weg te gooien? Als u nog geen afvalpas heeft of de pas bent verloren, vraag deze dan online aan. De pas kost 12,50 euro en wordt binnen 5 werkdagen naar uw adres gestuurd.

Registratie gegevens

Voor de afvalinzameling gebruikt de gemeente adresgegevens, niet uw naam. Dit gebeurt in de volgende gevallen:

  • Via de chip en postcodesticker van de duocontainer. Door ledigingsregistratie (datum, tijd, locatie) per adres kunnen routes voor het ophalen van afval zo efficiënt mogelijk worden gereden. Bij controle op afvalscheiding worden de waarschuwingskaarten op adres geregistreerd.
  • Via de milieupas die u nodig heeft om naar de milieustraat te gaan. Er wordt gekeken of u op een adres in Tilburg woont waar afvalstoffenheffing wordt betaald. Per adres wordt geregistreerd welk volume aan restafval, c-hout, asbest, matrassen en autobanden wordt afgegeven, zodat het maximale volume op jaarbasis niet wordt overschreden.
  • Via de pas voor een ondergrondse container. Er wordt gecontroleerd of het adres toegang heeft tot de ondergrondse container. De gegevens van het storten (datum, tijd) worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de ondergrondse container op tijd wordt leeggemaakt.

Het registratiesysteem en de gegevens daarin zijn niet openbaar. Alle gegevens worden verwerkt volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).