Geveltuintjes

De gemeente legt geveltuintjes aan. Meer groen in de straat maakt het gezelliger en gezonder. Zo loopt de temperatuur op hete dagen minder hoog op dan in een stenen straat. Bovendien zakt er bij hevige regenbuien meer water in de grond. Dat is goed voor planten en er is minder kans op een overbelast riool.

Laten aanleggen door de gemeente

Interesse in een geveltuintje? Stuur een mail naar natuur_groen@tilburg.nl vermeld hierbij het volgende:

 • Naam
 • Adres + huisnummer
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Locatie van de geveltuin Bijv. ‘onder het raam’ of ‘van de regenpijn tot de voordeur’ of ‘net zoals bij huisnummer….’

De gemeente verzamelt de aanvragen en geeft één keer per jaar opdracht voor het aanleggen van de tuintjes. Indieners ontvangen hierover op tijd bericht. De gemeente zorgt dat er geveltuintje komt met goede grond. Inwoners zorgen zelf voor de beplanting en het onderhoud van het geveltuintje. Als de aanvraag voor een tuintje voor 1 maart 2023 binnen is, wordt het tuintje in het voorjaar van 2023 aangelegd. Aanvragen die na 1 maart 2023 binnen komen, worden op de lijst van 2024 gezet. Als de lijst geveltuinen 2023 eerder dan 1 maart vol is, word je op de lijst van 2024 gezet (vol = vol).

Meer informatie in de brochure die hieronder te downloaden of te lezen is.

Zelf een geveltuintje aanleggen

Zelf een geveltuintje aanleggen? Laat de gemeente dan eerst een kabel- en leidingcontrole* uitvoeren. Stuur hiervoor een e-mail naar natuur_groen@tilburg.nl..

Bericht gehad dat het akkoord is? Neem dan de volgende stappen:

 • Verwijder maximaal één rij tegels langs de gevel
 • Zorg ervoor dat de stoep minimaal 1,20 meter breed blijft i.v.m. de toegankelijkheid voor rolstoelen en scootmobielen
 • Schep het zand weg tot maximaal 25 cm diep
 • Vul het gat met tuingrond en zet daar de planten in
 • Zorg dat klimplanten voldoende steun krijgen door bijvoorbeeld een houten hekje of ijzerdraad tegen de gevel te plaatsen. Als je een huurhuis hebt, zijn klimplanten niet toegestaan.

*Binnen de Cityring is het zelf aanleggen van een geveltuin niet mogelijk vanwege de vele kabels en leidingen in de grond. Ook voor inwoners die tussen de Cityring en de ringbanen wonen, is het niet altijd mogelijk om zelf een geveltuintje aan te leggen. Neem contact op met de gemeente om te controleren of het mogelijk is om zelf een geveltuin aan te leggen. Dit kan door een e-mail te sturen naar natuur_groen@tilburg.nl.

Zelf een boomspiegeltuintje aanleggen

Iedereen die dat wil, mag zelf een boomspiegeltuintje aanleggen bij een gemeentelijke boom. De gemeente heeft voor het aanleggen van boomspiegeltuintjes een aantal basisregels opgesteld:

 • Probeer de grond los te maken, zonder dat hierbij boomwortels geraakt of beschadigd worden
 • Het heeft de voorkeur om geen grond toe te voegen. Soms is het echter nodig de grond vruchtbaar te maken. Doe dit door tuinaarde of potgrond te vermengen met de bestaande grond. Dit moet een inwoner zelf doen, de gemeente doet dit niet. Als er grond toegevoegd wordt, zorg er dan voor dat de grond maximaal 5 cm hoger komt dan de bestaande situatie. Meer grond (hoger dan 5cm) is slecht voor de boom en mag daarom niet
 • Het maken van een opstaande rand rondom de boomspiegel, is niet toegestaan
 • Tegels weghalen om een boomspiegel te maken (of te vergroten) mag niet.

Als voorgaande niet kan/lukt, is het helaas niet mogelijk om een boomspiegeltuintje aan te leggen. 

Inwoners die een boomspiegel willen aanleggen, kunnen dit vooraf melden via natuur_groen@tilburg.nl.