Geveltuintjes

De gemeente legt geveltuintjes aan. Meer groen in de straat maakt het gezelliger en gezonder. Zo loopt de temperatuur op hete dagen minder hoog op dan in een stenen straat. Bovendien zakt er bij hevige regenbuien meer water in de grond. Dat is goed voor planten en er is minder kans op een overbelast riool.

Aanvragen geveltuintje

Geveltuintje aanleggen

Door het grote succes is het helaas niet meer mogelijk om je op de lijst voor het aanleggen van een geveltuintje in 2024 te zetten. De lijst voor 2024 is vol. Wil je toch dat de gemeente een geveltuintje komt aanleggen en ben je bereid om te wachten tot 2025? Geef dan je gegevens door via de knop ‘Vraag een geveltuintje aan’. Wil je graag eerder een geveltuintje? Geef dan ook je gegevens door en vermeld dat je het geveltuintje zelf wilt aanleggen. De gemeente kan dan een kabel- en leidingencontrole uitvoeren.

Zelf een geveltuintje aanleggen?

Laat de gemeente altijd eerst een kabel- en leidingcontrole uitvoeren. Vul hiervoor ook het formulier “vraag een geveltuintje aan” in en kies als onderwerp zelf geveltuin aanleggen.

Woon je binnen de Parkring (Schouwburgring, Noordhoekring, Spoorlaan, Heuvelring, Piusplein, Paleisring, Stadhuisplein), dan is het helaas niet mogelijk om zelf een geveltuintje aan te leggen. Dit komt door de vele kabels en leidingen in de grond en de vaak speciale bestrating die er is gebruikt.

Bericht gehad dat het akkoord is? Neem dan de volgende stappen:

 • Verwijder de tegels tot maximaal 45 cm langs de gevel
 • Zorg ervoor dat de stoep minimaal 1,20 meter breed blijft i.v.m. de toegankelijkheid voor rolstoelen en scootmobielen
 • Schep het zand weg tot maximaal 20 cm diep
 • Vul het gat met tuingrond en zet daar de planten in
 • Zorg dat klimplanten voldoende steun krijgen door bijvoorbeeld een houten hekje of ijzerdraad tegen de gevel te plaatsen. Als je een huurhuis hebt, zijn klimplanten niet toegestaan.
   
 • Wil je nog meer vergroenen en verduurzamen? Kijk dan op duurzamertilburg.nl.

Je kunt ook vooraf overleggen met de wijkregisseur om de mogelijkheden door te nemen. Bekijk hier wie de wijkregisseur van jouw wijk is.

 • De geveltuin mag geen hinder opleveren (bijv. ook voor visueel gehandicapten moet het veilig zijn).
 • Er moet minimaal 1.20m ruimte over blijven tussen je geveltuin en de stoeprand of een ander obstakel (paaltje, boom, fietsenrek e.d.)
 • De geveltuin mag maximaal 45 cm diep zijn vanaf je gevel. De maximale lengte is de lengte van de gevel van het gebouw.
 • Graag niet dieper dan 20 cm. Kabels en leidingen mogen niet beschadigd of verplaatst worden.
 • Als je geen eigenaar bent van de woning/gebouw, moet je je verhuurder om toestemming vragen.
 • Kies bij de beplanting geen planten die diep wortelen of over de stoep gaan hangen. Gebruik ook geen giftige of erg stekelige planten. Bomen of struiken mogen niet worden aangeplant.
 • Hekjes, muurtjes, reclame-uitingen e.d. zijn niet toegestaan.
 • Als je verhuist moet de volgende bewoner de verantwoordelijkheid voor de geveltuin op zich nemen. Anders moet de stoep in de oude staat worden teruggebracht.
 • Het geveltuintje blijft onderdeel van de openbare ruimte. Bij werkzaamheden aan straten, stoepen, kabels en leidingen kan het zijn dat je tuintje in de weg ligt. De gemeente probeert dan de tuin te behouden, maar dat kan helaas niet altijd goed. De gemeente draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele beschadiging of verwijdering van de geveltuin.
 • De bewoner is verantwoordelijk voor het onderhoud. Als dit niet goed wordt gedaan, heeft de gemeente het recht om te handhaven (aanspreken, snoeien of terug vormen naar trottoir).
 • Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen.
 • Geef de planten regelmatig water. Ook als het geregend heeft kan het bij de gevel nog droog zijn.
 • Bemest de aarde elk voorjaar met biologische mest.
 • Zorg ervoor dat de stoep goed bereikbaar blijft door overhangende takken te verwijderen
 • Snoei heesters en klimplanten. Op deze manier hebben voetgangers er geen hinder van en kunnen de planten niet bij kozijnen, dakgoten en lichtmasten komen.
 • Haal uitgebloeide bloemen weg. Dit stimuleert de groei en bloeit van de planten. Ruim afgestorven plantendelen in de herfst niet op. Nuttige insecten, zoals lieveheersbeestjes die zich voeden met luizen, overwinteren in dode plantendelen.

Aanvragen boomspiegeltuintje

Zelf een boomspiegeltuintje aanleggen

Een boomspiegeltuintje kun je aanleggen en verzorgen als de grond rondom een boom, de boomspiegel, niet beplant is door de gemeente. Zo krijgt een boomspiegel meer kleur met mooie planten.

Wil je een boomspiegel gaan aanplanten? Neem contact met ons op. Dan voorkom je dat je boomspiegeltuintje wordt opgeruimd door de groenbeheerders.

De gemeente heeft voor het aanleggen van boomspiegeltuintjes een aantal basisregels opgesteld:

 • Probeer de grond los te maken, zonder dat hierbij boomwortels geraakt of beschadigd worden
 • Het heeft de voorkeur om geen grond toe te voegen. Soms is het echter nodig de grond vruchtbaar te maken. Doe dit door tuinaarde of potgrond te vermengen met de bestaande grond. Dit moet een inwoner zelf doen. Als er grond toegevoegd wordt, zorg er dan voor dat de grond maximaal 5 cm hoger komt dan de bestaande situatie. Meer grond (hoger dan 5cm) is slecht voor de boom en mag daarom niet
 • Het maken van een opstaande rand rondom de boomspiegel, is niet toegestaan
 • Tegels weghalen om een boomspiegel te maken (of te vergroten) mag niet.

  Als voorgaande niet kan/lukt, is het helaas niet mogelijk om een boomspiegeltuintje aan te leggen. 
   
 • Wil je nog meer vergroenen en verduurzamen? Kijk dan op duurzamertilburg.nl.

Je kunt ook vooraf overleggen met de wijkregisseur om de mogelijkheden door te nemen. Bekijk hier wie de wijkregisseur van jouw wijk is.

 • Plant geen klimplanten, bomen of struiken.
 • Kies bij de beplanting geen planten die diep wortelen of over de stoep gaan hangen. Gebruik ook geen giftige of erg stekelige planten. Bomen of struiken mogen niet worden aangeplant.
 • De boomwortels mogen niet worden beschadigd of verwijderd.
 • Je mag geen tegels verwijderen om een boomspiegel te maken.
 • Het aanbrengen van hekjes, muurtjes of opstaande randen e.d. zijn niet toegestaan.
 • Als je verhuist en niemand anders in de straat wil of kan de verzorging van de boomspiegel op zich nemen, moet je de beplanting uit de boomspiegel verwijderen.
 • De boomspiegel blijft onderdeel van de openbare ruimte. Bij werkzaamheden aan straten, stoepen, kabels en leidingen kan het zijn dat het boomspiegeltuintje in de weg ligt. De gemeente probeert dan de tuin te behouden, maar dat kan helaas niet altijd goed. De gemeente draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele beschadiging of verwijdering van de boomspiegel.
 • De bewoner is verantwoordelijk voor het onderhoud. Als dit niet goed wordt gedaan, heeft de gemeente het recht om te handhaven (aanspreken, snoeien of terug vormen naar originele boomspiegel).
 • Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen
 • Geef de planten regelmatig water. Ook als het geregend heeft kan het bij de gevel nog droog zijn.
 • Bemest de aarde elk voorjaar met biologische mest.
 • Zorg ervoor dat de stoep goed bereikbaar blijft door overhangende takken te verwijderen
 • Snoei de planten terug. Op deze manier hebben voetgangers er geen hinder van.
 • Haal uitgebloeide bloemen weg. Dit stimuleert de groei en bloeit van de planten. Ruim afgestorven plantendelen in de herfst niet op. Nuttige insecten, zoals lieveheersbeestjes die zich voeden met luizen, overwinteren in dode plantendelen.
 • Verwijder onkruid en zwerfvuil.

Aanvragen adoptiegroen

Groen adopteren

In de gemeente Tilburg vind je op heel veel plekken openbaar groen. Dit zijn plantvakken, groenperken en plantsoenen die door de gemeente zijn aangelegd en worden onderhouden. 
Maar zou je het leuk vinden om deze op te fleuren met bloemen of kruiden en het onderhoud over te nemen? Adopteer dan een stukje openbaar groen! Dit kun je alleen doen, met andere mensen uit de straat of buurt, maar ook als bedrijf, vereniging of stichting. 

Vergeet niet om eerst met buurtbewoners te overleggen en goed na te denken over het onderhoud. De volgende stap is dan om een aanvraag in te dienen. Daarna maak je samen met de gemeente afspraken over het verzorgen van dit stukje groen in jouw wijk of straat. Zodra alle afspraken voor het beheer en onderhoud voor iedereen helder zijn, sluit de gemeente met jou een overeenkomst en geeft dit ook door aan de groenaannemer. Die weet dan dat dit stuk openbaar groen is geadopteerd en niet meer bijgehouden hoeft te worden. Ook plaatst de gemeente een bordje zodat iedereen weet dat het om een geadopteerd stukje groen gaat. 

Je kunt ook vooraf overleggen met de wijkregisseur om de mogelijkheden door te nemen. Bekijk hier wie de wijkregisseur van jouw wijk is.

Je kunt groen adopteren als: 

 • Het stuk grond niet aan een tuin, woning of ander gebouw grenst.
 • De grond nog steeds voor iedereen toegankelijk is.
 • Je zelf overlegt met buurtbewoners over je plannen.
 • Een of meer bewoners, een stichting, vereniging of een bedrijf een verzoek indienen. Als er meerdere initiatiefnemers zijn, maken zij onderling afspraken.
 • Je geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt, ook niet voor luizen, slakken of meeldauwbestrijding
 • Je niet dieper graaft dan 30cm vanwege mogelijke kabels en leidingen in de grond
 • We samen een overeenkomst tekenen dat jij een stuk grond leent van de gemeente. In die overeenkomst staan de regels die hierboven staan. Aanvullende maatwerkafspraken maken kan ook.

Als de aanvraag akkoord is, zorgt de gemeente ervoor dat je aan de slag kan. Ook plaatsen wij een bordje om aan te geven dat het om een geadopteerd stukje openbaar groen gaat.

Het onderhoud is als volgt geregeld:

 • De gemeente zorgt zelf voor de bomen en speeltoestellen die op het stuk grond aanwezig zijn
 • Uitgangspunt is dat alle kosten van het eventueel opnieuw inrichten, beheren, onderhouden en schoonhouden van de gemeentegrond voor rekening van de initiatiefnemers zijn.
 • Als je niet meer voor het onderhoud voor het geadopteerde groen kunt of wilt zorgen, dan vul je het aanvraagformulier opnieuw in. Hierop geef je aan om welk stukje groen het gaat en dat je het beheer weer teruggeeft aan de gemeente.