logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Geveltuintjes, boomspiegels en adoptiegroen

Meer groen in de straat maakt het gezelliger en gezonder. Het is goed voor de biodiversiteit en zo loopt de temperatuur op hete dagen minder hoog op dan in een stenen straat. Bovendien zakt er bij hevige regenbuien meer water in de grond. Dat is goed voor planten en er is minder kans op een overbelast riool. U kunt ook meerdere manieren bijdragen aan een groenere omgeving, met een boomspiegeltuintje en adoptiegroen bijvoorbeeld.

Geveltuintje aanvragen

De gemeente verzamelt de aanvragen voor geveltuintjes van 1 maart 2024 tot 1 maart 2025. Daarna geeft de gemeente opdracht voor het aanleggen van de geveltuintjes in het voorjaar van 2025. Inwoners ontvangen hierover op tijd bericht. De gemeente wipt de tegels en zorgt voor goede plantgrond. Inwoners zorgen zelf voor de beplanting en het onderhoud van het geveltuintje. Als de aanvraag voor een geveltuintje vóór 1 maart 2025 binnen is, wordt het tuintje in het voorjaar van 2025 aangelegd. Inwoners die nog op de wachtlijst stonden, zijn al op de lijst gezet voor de aanleg van een geveltuintje in het voorjaar van 2025. Aanvragen die na 1 maart 2025 binnenkomen, worden op de lijst van 2026 gezet. Dat geldt ook voor aanvragen die binnenkomen als de lijst aanleg geveltuinen 2025 eerder dan 1 maart 2025 vol is. 

Zelf een geveltuintje aanleggen?

Laat de gemeente altijd eerst een kabel- en leidingcontrole uitvoeren. Vul hiervoor ook het formulier “vraag een geveltuintje aan” in en kies als onderwerp zelf geveltuin aanleggen.

Woon je binnen de Parkring (Schouwburgring, Noordhoekring, Spoorlaan, Heuvelring, Piusplein, Paleisring, Stadhuisplein), dan is het helaas niet mogelijk om zelf een geveltuintje aan te leggen. Dit komt door de vele kabels en leidingen in de grond en de vaak speciale bestrating die er is gebruikt.

Bericht gehad dat het akkoord is? Neem dan de volgende stappen:

Je kunt ook vooraf overleggen met de wijkregisseur om de mogelijkheden door te nemen. Bekijk hier wie de wijkregisseur van jouw wijk is.

Aanvragen geveltuintje

Aanvragen geveltuintje

Vraag een geveltuintje aan

Het kan helaas gebeuren dat de aanvraag voor de aanleg van een geveltuin wordt afgewezen. Dat kan dan te maken hebben met een van de volgende redenen:

 • De stoep is niet breed genoeg. Na aanleg van een geveltuin moet 1.20 cm over zijn;
 • Als het raamkozijn tot op het maaiveld komt; in een enkel geval heeft de natte grond van de geveltuin gezorgd voor losse verf (als voorbode op rottende kozijnen);
 • Het strookje grond voor de deur eigen grond is en dit ook duidelijk zichtbaar is. Bijvoorbeeld als er een andere bestrating ligt of het een verhoogd stoepje is (hier mag u zelf een tuintje aanleggen);
 • Het een muurtje rond een voortuin betreft, u mag uw voortuin vergroenen.
 • De geveltuin mag geen hinder opleveren (bijv. ook voor visueel gehandicapten moet het veilig zijn).
 • Er moet minimaal 1.20m ruimte over blijven tussen je geveltuin en de stoeprand of een ander obstakel (paaltje, boom, fietsenrek e.d.)
 • De geveltuin mag maximaal 45 cm diep zijn vanaf je gevel. De maximale lengte is de lengte van de gevel van het gebouw.
 • Graag niet dieper dan 20 cm. Kabels en leidingen mogen niet beschadigd of verplaatst worden.
 • Als je geen eigenaar bent van de woning/gebouw, moet je je verhuurder om toestemming vragen.
 • Kies bij de beplanting geen planten die diep wortelen of over de stoep gaan hangen. Gebruik ook geen giftige of erg stekelige planten. Bomen of struiken mogen niet worden aangeplant.
 • Hekjes, muurtjes, reclame-uitingen e.d. zijn niet toegestaan.
 • Als je verhuist moet de volgende bewoner de verantwoordelijkheid voor de geveltuin op zich nemen. Anders moet de stoep in de oude staat worden teruggebracht.
 • Het geveltuintje blijft onderdeel van de openbare ruimte. Bij werkzaamheden aan straten, stoepen, kabels en leidingen kan het zijn dat je tuintje in de weg ligt. De gemeente probeert dan de tuin te behouden, maar dat kan helaas niet altijd goed. De gemeente draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele beschadiging of verwijdering van de geveltuin.
 • De bewoner is verantwoordelijk voor het onderhoud. Als dit niet goed wordt gedaan, heeft de gemeente het recht om te handhaven (aanspreken, snoeien of terug vormen naar trottoir).
 • Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen.
 • Geef de planten regelmatig water. Ook als het geregend heeft kan het bij de gevel nog droog zijn.
 • Bemest de aarde elk voorjaar met biologische mest.
 • Zorg ervoor dat de stoep goed bereikbaar blijft door overhangende takken te verwijderen
 • Snoei heesters en klimplanten. Op deze manier hebben voetgangers er geen hinder van en kunnen de planten niet bij kozijnen, dakgoten en lichtmasten komen.
 • Haal uitgebloeide bloemen weg. Dit stimuleert de groei en bloeit van de planten. Ruim afgestorven plantendelen in de herfst niet op. Nuttige insecten, zoals lieveheersbeestjes die zich voeden met luizen, overwinteren in dode plantendelen.

Zelf een boomspiegeltuintje aanleggen

Een boomspiegeltuintje kun je aanleggen en verzorgen als de grond rondom een boom, de boomspiegel, niet beplant is door de gemeente. Zo krijgt een boomspiegel meer kleur met mooie planten.

Wil je een boomspiegel gaan aanplanten? Neem contact met ons op. Wij controleren jouw verzoek en bij akkoord ontvang je van de gemeente een bon. Hiermee kun je een buurt-natuur bordje ophalen en plaatsen bij de boomspiegel. Zo voorkom je dat je boomspiegeltuintje wordt opgeruimd door de groenbeheerders.

De gemeente heeft voor het aanleggen van boomspiegeltuintjes een aantal basisregels opgesteld:

Heeft u nog andere plannen voor uw straat? Neem dan contact met uw wijkregisseur om de mogelijkheden door te nemen. Bekijk hier wie de wijkregisseur van jouw wijk is.

Aanvragen boomspiegeltuintje

Aanvragen boomspiegeltuintje

Boomspiegeltuintje aanleggen
 • Plant geen klimplanten, bomen of struiken.
 • Kies bij de beplanting geen planten die diep wortelen of over de stoep gaan hangen. Gebruik ook geen giftige of erg stekelige planten. Bomen of struiken mogen niet worden aangeplant.
 • De boomwortels mogen niet worden beschadigd of verwijderd.
 • Je mag geen tegels verwijderen om een boomspiegel te maken.
 • Het aanbrengen van hekjes, muurtjes of opstaande randen e.d. zijn niet toegestaan.
 • Als je verhuist en niemand anders in de straat wil of kan de verzorging van de boomspiegel op zich nemen, moet je de beplanting uit de boomspiegel verwijderen.
 • De boomspiegel blijft onderdeel van de openbare ruimte. Bij werkzaamheden aan straten, stoepen, kabels en leidingen kan het zijn dat het boomspiegeltuintje in de weg ligt. De gemeente probeert dan de tuin te behouden, maar dat kan helaas niet altijd goed. De gemeente draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele beschadiging of verwijdering van de boomspiegel.
 • De bewoner is verantwoordelijk voor het onderhoud. Als dit niet goed wordt gedaan, heeft de gemeente het recht om te handhaven (aanspreken, snoeien of terug vormen naar originele boomspiegel).
 • Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen
 • Geef de planten regelmatig water. Ook als het geregend heeft kan het bij de gevel nog droog zijn.
 • Bemest de aarde elk voorjaar met biologische mest.
 • Zorg ervoor dat de stoep goed bereikbaar blijft door overhangende takken te verwijderen
 • Snoei de planten terug. Op deze manier hebben voetgangers er geen hinder van.
 • Haal uitgebloeide bloemen weg. Dit stimuleert de groei en bloeit van de planten. Ruim afgestorven plantendelen in de herfst niet op. Nuttige insecten, zoals lieveheersbeestjes die zich voeden met luizen, overwinteren in dode plantendelen.
 • Verwijder onkruid en zwerfvuil.

Groen adopteren

In de gemeente Tilburg vind je op heel veel plekken openbaar groen. Dit zijn plantvakken, groenperken en plantsoenen die door de gemeente zijn aangelegd en worden onderhouden. 
Maar zou je het leuk vinden om deze op te fleuren met bloemen of kruiden en het onderhoud over te nemen? Adopteer dan een stukje openbaar groen! Dit kun je alleen doen, met andere mensen uit de straat of buurt, maar ook als bedrijf, vereniging of stichting. 

Vergeet niet om eerst met buurtbewoners te overleggen en goed na te denken over het onderhoud. De volgende stap is dan om een aanvraag in te dienen. Daarna maak je samen met de gemeente afspraken over het verzorgen van dit stukje groen in jouw wijk of straat. Zodra alle afspraken voor het beheer en onderhoud voor iedereen helder zijn, sluit de gemeente met jou een overeenkomst en geeft dit ook door aan de groenaannemer. Die weet dan dat dit stuk openbaar groen is geadopteerd en niet meer bijgehouden hoeft te worden. Ook plaatst de gemeente een bordje zodat iedereen weet dat het om een geadopteerd stukje groen gaat. 

Je kunt ook vooraf overleggen met de wijkregisseur om de mogelijkheden door te nemen. Bekijk hier wie de wijkregisseur van jouw wijk is.

Aanvragen adoptiegroen

Aanvragen adoptiegroen

adoptiegroen aanvragen

Je kunt groen adopteren als: 

 • Het stuk grond niet aan een tuin, woning of ander gebouw grenst.
 • De grond nog steeds voor iedereen toegankelijk is.
 • Je zelf overlegt met buurtbewoners over je plannen.
 • Een of meer bewoners, een stichting, vereniging of een bedrijf een verzoek indienen. Als er meerdere initiatiefnemers zijn, maken zij onderling afspraken.
 • Je geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt, ook niet voor luizen, slakken of meeldauwbestrijding
 • Je niet dieper graaft dan 30cm vanwege mogelijke kabels en leidingen in de grond
 • We samen een overeenkomst tekenen dat jij een stuk grond leent van de gemeente. In die overeenkomst staan de regels die hierboven staan. Aanvullende maatwerkafspraken maken kan ook.

Als de aanvraag akkoord is, zorgt de gemeente ervoor dat je aan de slag kan. Ook plaatsen wij een bordje om aan te geven dat het om een geadopteerd stukje openbaar groen gaat.

Het onderhoud is als volgt geregeld:

 • De gemeente zorgt zelf voor de bomen en speeltoestellen die op het stuk grond aanwezig zijn
 • Uitgangspunt is dat alle kosten van het eventueel opnieuw inrichten, beheren, onderhouden en schoonhouden van de gemeentegrond voor rekening van de initiatiefnemers zijn.
 • Als je niet meer voor het onderhoud voor het geadopteerde groen kunt of wilt zorgen, dan vul je het aanvraagformulier opnieuw in. Hierop geef je aan om welk stukje groen het gaat en dat je het beheer weer teruggeeft aan de gemeente.

Links