Geveltuintjes

De gemeente legt geveltuintjes aan. Meer groen in de straat maakt het gezelliger en gezonder. Zo loopt de temperatuur op hete dagen minder hoog op dan in een stenen straat. Bovendien zakt er bij hevige regenbuien meer water in de grond. Dat is goed voor planten en er is minder kans op een overbelast riool.

Aanvragen geveltuintje

Geveltuintje aanleggen

De gemeente verzamelt de aanvragen en geeft één keer per jaar opdracht voor het aanleggen van de tuintjes. Indieners ontvangen hierover op tijd bericht. De gemeente zorgt dat er een geveltuintje komt met goede grond. Inwoners zorgen zelf voor de beplanting en het onderhoud van het geveltuintje. Het aanleggen van de geveltuintjes vindt altijd plaats in het voorjaar. Door het enorme succes is het helaas niet meer mogelijk om je op de lijst van 2023 te zetten. De lijst voor 2023 is vol. Geef je nu alvast op voor 2024.

Kun je niet wachten tot 2024? Geef dan nu je gegevens door, dan kan de gemeente een kabel- en leidingencontrole uitvoeren. Na akkoord kan je zelf aan de slag om een geveltuintje aan te leggen. Hieronder vind je meer informatie.

Zelf een geveltuintje aanleggen?

Laat de gemeente altijd eerst een kabel- en leidingcontrole uitvoeren. Vul hiervoor ook het formulier “vraag een geveltuintje aan” in en kies als onderwerp zelf geveltuin aanleggen.

Woon je binnen de Parkring (Schouwburgring, Noordhoekring, Spoorlaan, Heuvelring, Piusplein, Paleisring, Stadhuisplein), dan is het helaas niet mogelijk om zelf een geveltuintje aan te leggen. Dit komt door de vele kabels en leidingen in de grond en de vaak speciale bestrating die er is gebruikt.

Bericht gehad dat het akkoord is? Neem dan de volgende stappen:

 • Verwijder de tegels tot maximaal 45 cm langs de gevel
 • Zorg ervoor dat de stoep minimaal 1,20 meter breed blijft i.v.m. de toegankelijkheid voor rolstoelen en scootmobielen
 • Schep het zand weg tot maximaal 20 cm diep
 • Vul het gat met tuingrond en zet daar de planten in
 • Zorg dat klimplanten voldoende steun krijgen door bijvoorbeeld een houten hekje of ijzerdraad tegen de gevel te plaatsen. Als je een huurhuis hebt, zijn klimplanten niet toegestaan.
   
 • Wil je nog meer vergroenen en verduurzamen? Kijk dan op duurzamertilburg.nl.

Basisregels zelfaanleg geveltuin

 • De geveltuin mag geen hinder opleveren (bijv. ook voor visueel gehandicapten moet het veilig zijn).
 • Er moet minimaal 1.20m ruimte over blijven tussen je geveltuin en de stoeprand of een ander obstakel (paaltje, boom, fietsenrek e.d.)
 • De geveltuin mag maximaal 45 cm diep zijn vanaf je gevel. De maximale lengte is de lengte van de gevel van het gebouw.
 • Graag niet dieper dan 20 cm. Kabels en leidingen mogen niet beschadigd of verplaatst worden.
 • Als je geen eigenaar bent van de woning/gebouw, moet je je verhuurder om toestemming vragen.
 • Kies bij de beplanting geen planten die diep wortelen of over de stoep gaan hangen. Gebruik ook geen giftige of erg stekelige planten. Bomen of struiken mogen niet worden aangeplant.
 • Hekjes, muurtjes, reclame-uitingen e.d. zijn niet toegestaan.
 • Als je verhuist moet de volgende bewoner de verantwoordelijkheid voor de geveltuin op zich nemen. Anders moet de stoep in de oude staat worden teruggebracht.
 • Het geveltuintje blijft onderdeel van de openbare ruimte. Bij werkzaamheden aan straten, stoepen, kabels en leidingen kan het zijn dat je tuintje in de weg ligt. De gemeente probeert dan de tuin te behouden, maar dat kan helaas niet altijd goed. De gemeente draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele beschadiging of verwijdering van de geveltuin.

Onderhoud van jouw geveltuin

 • De bewoner is verantwoordelijk voor het onderhoud. Als dit niet goed wordt gedaan, heeft de gemeente het recht om te handhaven (aanspreken, snoeien of terug vormen naar trottoir).
 • Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen.
 • Geef de planten regelmatig water. Ook als het geregend heeft kan het bij de gevel nog droog zijn.
 • Bemest de aarde elk voorjaar met biologische mest.
 • Zorg ervoor dat de stoep goed bereikbaar blijft door overhangende takken te verwijderen
 • Snoei heesters en klimplanten. Op deze manier hebben voetgangers er geen hinder van en kunnen de planten niet bij kozijnen, dakgoten en lichtmasten komen.
 • Haal uitgebloeide bloemen weg. Dit stimuleert de groei en bloeit van de planten. Ruim afgestorven plantendelen in de herfst niet op. Nuttige insecten, zoals lieveheersbeestjes die zich voeden met luizen, overwinteren in dode plantendelen.

Aanvragen boomspiegeltuintje

Zelf een boomspiegeltuintje aanleggen

Een boomtuintje kun je aanleggen en verzorgen als de grond rondom
een boom, de boomspiegel, niet beplant is door de gemeente. Zo krijgt een boomspiegel meer kleur met mooie planten.

Wil je een boomspiegel gaan aanplanten? Neem contact met ons op. Dan voorkom je dat je boomspiegeltuintje wordt opgeruimd door de groenbeheerders.

De gemeente heeft voor het aanleggen van boomspiegeltuintjes een aantal basisregels opgesteld:

 • Probeer de grond los te maken, zonder dat hierbij boomwortels geraakt of beschadigd worden
 • Het heeft de voorkeur om geen grond toe te voegen. Soms is het echter nodig de grond vruchtbaar te maken. Doe dit door tuinaarde of potgrond te vermengen met de bestaande grond. Dit moet een inwoner zelf doen. Als er grond toegevoegd wordt, zorg er dan voor dat de grond maximaal 5 cm hoger komt dan de bestaande situatie. Meer grond (hoger dan 5cm) is slecht voor de boom en mag daarom niet
 • Het maken van een opstaande rand rondom de boomspiegel, is niet toegestaan
 • Tegels weghalen om een boomspiegel te maken (of te vergroten) mag niet.

  Als voorgaande niet kan/lukt, is het helaas niet mogelijk om een boomspiegeltuintje aan te leggen. 
   
 • Wil je nog meer vergroenen en verduurzamen? Kijk dan op duurzamertilburg.nl.

Basisregels boomspiegeltuin

 • Plant geen klimplanten, bomen of struiken.
 • Kies bij de beplanting geen planten die diep wortelen of over de stoep gaan hangen. Gebruik ook geen giftige of erg stekelige planten. Bomen of struiken mogen niet worden aangeplant.
 • De boomwortels mogen niet worden beschadigd of verwijderd.
 • Je mag geen tegels verwijderen om een boomspiegel te maken.
 • Het aanbrengen van hekjes, muurtjes of opstaande randen e.d. zijn niet toegestaan.
 • Als je verhuist en niemand anders in de straat wil of kan de verzorging van de boomspiegel op zich nemen, moet je de beplanting uit de boomspiegel verwijderen.
 • De boomspiegel blijft onderdeel van de openbare ruimte. Bij werkzaamheden aan straten, stoepen, kabels en leidingen kan het zijn dat het boomspiegeltuintje in de weg ligt. De gemeente probeert dan de tuin te behouden, maar dat kan helaas niet altijd goed. De gemeente draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele beschadiging of verwijdering van de boomspiegel.

Onderhoud van jouw boomspiegeltuin

 • De bewoner is verantwoordelijk voor het onderhoud. Als dit niet goed wordt gedaan, heeft de gemeente het recht om te handhaven (aanspreken, snoeien of terug vormen naar originele boomspiegel).
 • Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen
 • Geef de planten regelmatig water. Ook als het geregend heeft kan het bij de gevel nog droog zijn.
 • Bemest de aarde elk voorjaar met biologische mest.
 • Zorg ervoor dat de stoep goed bereikbaar blijft door overhangende takken te verwijderen
 • Snoei de planten terug. Op deze manier hebben voetgangers er geen hinder van.
 • Haal uitgebloeide bloemen weg. Dit stimuleert de groei en bloeit van de planten. Ruim afgestorven plantendelen in de herfst niet op. Nuttige insecten, zoals lieveheersbeestjes die zich voeden met luizen, overwinteren in dode plantendelen.
 • Verwijder onkruid en zwerfvuil.