Geveltuintjes

De gemeente legt geveltuintjes aan bij huizen zonder voortuin. Meer groen in de straat maakt het gezelliger en gezonder. Zo loopt de temperatuur op hete dagen minder hoog op dan in een stenen straat. Bovendien zakt er bij onweersbuien meer water in de grond. Dat is goed voor planten en er is minder kans op een overbelast riool.

Laten aanleggen door de gemeente

Interesse in een geveltuintje? Stuur een mail naar natuur_groen@tilburg.nl vermeld hierbij het volgende:

  • Naam
  • Adres + huisnummer
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Locatie van de geveltuin Bijv. ‘onder het raam’ of ‘van de regenpijn tot de voordeur’ of ‘net zoals bij huisnummer….’

De gemeente verzamelt de aanvragen en geeft één keer per jaar opdracht voor het aanleggen van de tuintjes. Indieners ontvangen hierover op tijd bericht. De gemeente zorgt dat er geveltuintje komt met goede grond. Inwoners zorgen zelf voor de beplanting en het onderhoud van het geveltuintje. Als de aanvraag voor een tuintje voor 1 maart 2022 binnen was, wordt het tuintje in het voorjaar van 2022 aangelegd. Aanvragen van na 1 maart worden op de lijst van 2023 gezet. Meer informatie in de brochure die hieronder te downloaden of te lezen is.

Zelf een geveltuintje aanleggen

In veel gevallen kunnen bewoners ook zelf een geveltuintje aanleggen. Dit hoeft u alleen te melden bij de gemeente.

  • Verwijder maximaal één rij tegels langs de gevel.
  • Zorg ervoor dat de stoep minimaal 1,20 meter breed blijft i.v.m. de toegankelijkheid voor rolstoelen en scootmobielen.
  • Schep het zand weg tot maximaal 25 cm diep.
  • Vul het gat met tuingrond en zet daar de planten in.
  • Zorg dat klimplanten voldoende steun krijgen door bijvoorbeeld een houten hekje of ijzerdraad tegen de gevel te plaatsen.

Binnen de Cityring is het zelf aanleggen van een geveltuin niet mogelijk, vanwege de vele kabels en leidingen in de grond. Ook als je tussen de Cityring en de ringbanen woont, is het niet altijd mogelijk om zelf een geveltuintje aan te leggen. Neem dan contact op met de gemeente door een e-mail te sturen naar natuur_groen@tilburg.nl.