U bevindt zich op:Inwoners /Onderwijs en kinderopvang / Kinderopvang

Kinderopvang

Zoekt u een kinderdagverblijf, peutervoorziening, buitenschoolse opvang, een gastouder of gastouderbureau? In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen zijn alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen van Nederland opgenomen. Alleen met opvang uit dit register, komt u in aanmerking voor een bijdrage in de kosten kinderopvang

Peutervoorziening

In Tilburg kunnen peuters tussen 2,5 en 4 jaar naar de peutervoorziening. Dit is de plek voor peuters om op de juiste manier te worden uitgedaagd en samen te spelen en te leren. Goed opgeleide pedagogische medewerkers begeleiden de peuters. Er is daarbij aandacht voor spelend leren met het programma voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Uw kind gaat in Tilburg twee dagdelen van 5,5 uur per week naar de peutervoorziening, dus in totaal 11 uur. Hieraan zijn kosten verbonden. Kinderen die wat extra ondersteuning nodig hebben om goed voorbereid te zijn op de basisschool, krijgen een zogenoemde VVE-indicatie van het consultatiebureau. Zij gaan een extra dagdeel naar de peutervoorziening, in totaal dus 16,5 uur. Dit 3e dagdeel is gratis.

Kosten peutervoorziening en kinderopvang

Alle ouders betalen een eigen bijdrage. Ouders die werken, studeren of een inburgeringscursus volgen, vragen een tegemoetkoming van de kosten aan via de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst. Dit kan alleen als de peutervoorziening of kinderopvangorganisatie  staat ingeschreven in het Landelijke register.

Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag? Dan subsidieert de gemeente een deel van de kosten voor de peutervoorziening. Dit wordt automatisch verrekend in de factuur van de peutervoorziening.

Bent u mantelzorger? Volgt u een reïntegratietraject of werkt u met een bijstandsuitkering? Heeft u een sociaal medische indicatie? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding van de eigen bijdrage aan de kinderopvang en peutervoorziening.