logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Afvalstoffenheffing

De gemeente gebruikt de opbrengst van de afvalstoffenheffing niet alleen voor het legen van uw afvalcontainer, maar voor de gehele afvalverwerking. Dus ook voor bv. de milieustraten en de glasbakken.

Tarief afvalstoffenheffing

Het bedrag voor afvalstoffenheffing is afhankelijk van of u alleen of met meer mensen op een adres woont. Daarbij gaan we uit van de situatie op 1 januari. Wijzigt het aantal personen in uw huishouden in de loop van het jaar, dan heeft dit geen gevolgen voor uw aanslag.

Tarief 2024
Hoe groot is uw huishouden? Tarief
eenpersoons huishouden

€ 291,78

meerpersoons huishouden

€ 324,20

Als u geen afvalcontainers heeft, kunt u online afvalcontainers aanvragen. De aanslag afvalstoffenheffing gebruiker wordt bij kamerverhuurpanden opgelegd aan de verhuurder. Zij kunnen het aanslagbedrag doorberekenen aan de huurders.

Vermindering afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing wordt verminderd als u uit Tilburg gaat verhuizen, of na een overlijden. U hoeft daarvoor niets te doen. Verhuist u binnen Tilburg naar een adres waar al belasting wordt betaald, vul dan het bezwaarformulier in.

Betalen belastingen

U kunt in maandelijkse termijnen met een automatische incasso de aanslag betalen of u maakt het bedrag in 2 keer over. De aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt u eind februari. Heeft u een account op MijnOverheid, dan krijgt u deze digitaal. U kunt de aanslag ook online inzien via Mijn gemeente.