Subsidie Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk

De gemeente vindt het belangrijk dat jeugdigen actief bezig zijn in hun vrije tijd en dat zij zich ook na schooltijd op leuke manieren kunnen ontplooien. Bijvoorbeeld via de scouting, in de speeltuin of via kindervakantiewerk. Vanaf 1 oktober 2021 kunt u hiervoor subsidie aanvragen op deze pagina. De sluitingsdatum is 1 november 2021.

Wat valt onder Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk?

U, of de organisatie die u vertegenwoordigd, kunt de subsidie aanvragen voor:

  • Wekelijks jeugdwerk. Hieronder verstaan we: scouting en Jong Nederland.
  • Speeltuinwerk. Hieronder verstaan we: buurtspeeltuinen.
  • Kindervakantiewerk. Hieronder verstaan we: activiteiten georganiseerd in de zomervakantie van de scholen voor basisscholieren.

Kwaliteitseisen

Vanaf 1 oktober 2021 vindt u hier een digitaal aanvraagformulier. Hierin staan alle kwaliteitseisen beschreven waaraan u moet voldoen. Voorbeelden van eisen zijn:

  • De activiteit die u organiseert vindt in Tilburg plaats.
  • Alle medewerkers die betrokken zijn bij de organisatie van de activiteit werken op vrijwillige basis.

Subsidie Vrijwillig Jeugd- en jongerenwerk
Aanvragen

Hoogte subsidiebedrag

Voor de drie vormen van Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk gelden verschillende subsidiebedragen.

  • Wekelijks jeugdwerk: het subsidiebedrag wordt bepaald door het ledenaantal (€150,00 per lid)
  • Speeltuinwerk: hiervoor geldt een vast subsidiebedrag (€ 1942,00)
  • Kindervakantiewerk: het subsidiebedrag wordt bepaald door het deelnemersaantal (€ 15,00 per lid). In incidentele gevallen kan er een vergoeding voor huisvesting worden gegeven (€1879,00)

Vanaf 1 oktober 2021 vindt u hier een digitaal aanvraagformulier. Als u alle benodigde gegevens heeft ingevuld in het formulier, ziet u het subsidiebedrag dat u kunt aanvragen. 

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met mevrouw H. Reijrink: 06-52620683 of subsidies@tilburg.nl.