U bevindt zich op:Inwoners /Subsidies / Subsidie Vrijwillig jeugdwerk

Subsidie Vrijwillig jeugdwerk

De gemeente vindt het belangrijk dat jeugdigen actief bezig zijn in hun vrije tijd en dat zij zich ook na schooltijd op leuke manieren kunnen ontplooien. Bijvoorbeeld via de scouting, speeltuinen of kindervakantiewerk. Vanaf 1 april 2018 kunnen  vrijwilligersorganisaties hiervoor subsidie aanvragen.

Wat valt onder Vrijwillig jeugdwerk?

U of de organisatie die u vertegenwoordigd kunt de subsidie aanvragen voor:

  • Wekelijks jeugdwerk. Hieronder verstaan we: scouting, Jong Nederland en hobbyclubs.
  • Speeltuinwerk. Hieronder verstaan we: kinderboerderijen en buurtspeeltuinen.
  • Overige jeugdactiviteiten. Hieronder verstaan we: kindervakantiewerk, vakantieweken voor kwetsbare jongeren, vereniging overstijgende evenementen van koepelorganisaties, dienstverlening van koepelorganisaties aan hun leden.

Kwaliteitseisen

Vanaf 1 april 2018 vindt u hier een digitaal aanvraagformulier. Hierin staan alle kwaliteitseisen beschreven waaraan u moet voldoen. Voorbeelden van eisen zijn:

  • De activiteit die u organiseert vindt in Tilburg plaats.
  • Alle medewerkers die betrokken zijn bij de organisatie van de activiteit werken op vrijwillige basis.

Hoogte subsidiebedrag

Voor de drie vormen van Vrijwillig jeugdwerk gelden verschillende subsidiebedragen.

  • Wekelijks jeugdwerk: het subsidiebedrag wordt bepaald door de hoogte van de huisvestingslasten en het ledenaantal.
  • Speeltuinwerk: hierin onderscheiden we speeltuinen en kinderboerderijen. Voor beide soorten geldt een vast subsidiebedrag.
  • Overige jeugdactiviteiten: hierin onderscheiden we koepelorganisaties en kindervakantiewerk. Ook  de leden- of deelnemersaantallen zijn bepalend.

Vanaf 1 april 2018 vindt u hier een digitaal aanvraagformulier. Als u alle benodigde gegevens heeft ingevuld in het formulier, ziet u het subsidiebedrag dat u kunt aanvragen. 

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met de heer F. Bressers (013 - 542 9565) of mail naar subsidies@tilburg.nl.