logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Tilburg 2050

Hoe willen we dat Tilburg er in 2050 uitziet en wat moeten we doen om dat te bereiken? Daarover gaan we met Tilburg in gesprek. Dit doen we de komende tijd op verschillende manieren. Want we gaan de toekomst niet voorspellen, maar samen voorstellen. Wat we gaan doen en waarom lees je op deze pagina.

Samen met de stad en dorpen gaan we sprokkelen en prakkezeren over onze toekomst. Hoe ziet de Tilburgse samenleving er in 2050 uit en wat moeten we nu doen om dat te bereiken? In het akkoord Meer voor Elkaar 2022-2026 werd al aangekondigd dat we aan de slag gaan met de visie voor Tilburg in 2050.
Eerder is de Omgevingsvisie Tilburg 2040 vastgesteld. Het proces wat we voor Tilburg in 2050 doorlopen is om deze visie te vernieuwen en te verrijken met nieuwe inzichten. 

In het fotoalbum Tilburg in 2050 laten we foto’s zien uit het verleden, foto’s over hoe de stad en de dorpen er nu voor staan en foto’s over wat op Tilburg afkomt. Vele documenten, monitors en onderzoeken zijn hiervoor beschikbaar. Een selectie van de gemaakte ‘kiekjes’ vind je in het fotoalbum terug.

Denk mee over de toekomst van Tilburg

Het jaar 2050 is natuurlijk nog heel ver weg. Maar voor een blik op de toekomst is zo'n lange periode wel belangrijk. Verhalend, in dialoog, willen we samen bouwen aan de visie van Tilburg in 2050. Dit doen we door in gesprek te gaan met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties/partners over de ontwikkeling van Tilburg in 2050. Wij dagen hen uit om met nieuwe inzichten en ideeën te komen over Tilburg in de toekomst. Droom je van een beter Tilburg? Denk mee en deel je toekomstdroom.

Reacties Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is het eerste document in het proces van het maken van de Omgevingsvisie Tilburg 2050. Deze visie geeft aan hoe de gemeente zich ruimtelijk op lange termijn wil ontwikkelen en welke belangrijke zaken behouden moeten blijven.

Omgevingseffectrapport

In plaats van alleen te kijken naar milieueffecten, wil de gemeente met een Omgevingseffectrapport (OER) een breder beeld geven, inclusief sociale en economische aspecten van duurzame ontwikkeling. De concept NRD vertelt hoe we dit gaan doen.

Je kunt de concept NRD bekijken en downloaden via het bestuurs informatie systeem bis.tilburg.nl (punt 14). Inwoners konden tussen 22 april en 3 juni een reactie indienen. Op basis van de reacties scherpen wij de uitgangspunten voor het uitvoeren van de omgevingseffectrapportage verder aan. We verwachten dat we de NRD in het vierde kwartaal van 2024 ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.

Lezingenreeks over de toekomst van Tilburg

Wat voor stad willen én kunnen we zijn in 2050? Om die vraag te beantwoorden, organiseren we een aantal lezingen. Experts vertellen hoe zij naar de toekomst kijken, en gaan daarover met het publiek in gesprek. Iedereen is welkom. Kijk op denkmee.tilburg.nl voor meer informatie over de lezingenreeks. 

Terugblik op lezing 1, 2, 3, 4 en 5 door Getekend Verslag

Contact met ons

Vragen over het programma of met ons samenwerken? Stuur een mail naar tilburg2050@tilburg.nl.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en gebeurtenissen rond het toekomsttraject Tilburg 2050? Schrijf je dan in voor onze digitale nieuwsbrief. Daarin het laatste nieuws over het toekomsttraject en houden we je op de hoogte van wat er allemaal staat te gebeuren.

Ik blijf graag op de hoogte via de nieuwsbrief