Subsidies met impact

Sinds 2019 heeft de gemeente Tilburg, samen met partners in het sociaal domein, ervaring opgedaan met impactgericht subsidiëren. Met die manier van werken kunnen we beter sturen op resultaten. De ervaringen zijn positief. Daarom heeft het college op 12 april 2022 besloten om door te gaan met impactgericht subsidiëren in het sociaal domein. U kunt voor 2023 geen subsidie meer aanvragen. Dit kon tot uiterlijk 2 oktober 2022.

Hoe werkt impactgericht subsidiëren

Bij impactgericht subsidiëren geeft de gemeente aan voor welke maatschappelijke problemen een oplossing moet komen. De organisaties geven, vanuit hun deskundigheid en ervaring, aan welke oplossingen ze zien, hoe ze het probleem gaan aanpakken en hoe ze de resultaten meten. De gemeente Tilburg beoordeelt dit en gaat al dan niet over tot verlening van subsidie.

Filmpje

In het filmpje op YouTube meer uitleg over impactgericht subsidiëren.

Subsidieregeling Bestaanszekerheid

Vanaf 2023 gaan we met impactgericht subsidiëren gefaseerd werken met meerjarige subsidieverleningen en subsidieregelingen. Voor het thema bestaanszekerheid stappen we als eerste over naar een subsidieregeling. Deze is op 12 juli 2022 vastgesteld door het college. Bekijk hier de regeling >

Subsidie aanvragen

U kon de subsidie digitaal aanvragen tot 2 oktober 2022. Deze instructie hoorde bij de aanvraag:

Wij adviseren u gebruik te maken van inloggen met eHerkenning 2+ als u start met het invullen van het formulier. Aan het eind van het formulier moet u een aantal bijlagen toevoegen. Zorg ervoor dat u deze vast klaar heeft staan als u met het formulier aan de slag gaat. Dit zijn de bijlagen:

  • Verandertheorie (bij aanvragen vanaf 25.000 euro)
  • Activiteitenplan (bij alle aanvragen)
  • Onderzoeksplan (bij aanvragen vanaf 25.000 euro)
  • Begroting (bij alle aanvragen)

De formats die u voor deze bijlagen kunt gebruiken staan onder aan deze pagina. U kunt ook een ander format gebruiken. Let er dan wel goed op dat alle elementen aanwezig zijn.

Inloggen ZONDER eHerkenning

U kunt het formulier ook invullen zonder gebruik te maken van eHerkenning. Het is dan alleen NIET mogelijk het formulier tussentijds op te slaan. Als u geen gebruik maakt van eHerkenning, dan is het belangrijk, dat u uw antwoorden eerst in een Word-document zet. Vanuit dat document kunt u de antwoorden kopiëren en plakken in het digitale formulier. Let op: uw gegevens worden pas tijdelijk opgeslagen als u op de betreffende pagina in het formulier op de knop 'Verder' hebt gedrukt. Na 15 minuten inactiviteit verloopt de online sessie en wordt het tijdelijk opgeslagen formulier verwijderd. Het formulier moet dan opnieuw ingevuld worden.

Tijdig en compleet

De aanvraagdeadline voor de impactgerichte subsidies was zondag 2 oktober. De subsidies voor 2023 willen wij uiterlijk 31 december verlenen. Naar aanleiding van uw aanvraag kunnen verduidelijkende vragen gesteld worden. U heeft dan 5 werkdagen de tijd om te reageren. Houdt u er alvast rekening mee dat dit rond half oktober zal zijn.