Subsidies met impact

Subsidies van de gemeente dragen bij aan de doelstellingen in het Bestuursakkoord ‘Gezond en gelukkig in Tilburg’. Via subsidies wil de gemeente zoveel mogelijk resultaten bereiken voor de Tilburgers. In het sociaal domein kiest de gemeente voor impactgericht subsidiëren om het positieve effect van de subsidies zo groot mogelijk te laten zijn. Vanaf begin september kunt u de subsidie aanvragen via een digitaal aanvraagformulier op deze pagina. De sluitingsdatum is 1 november 2021.

Hoe werkt impactgericht subsidiëren

Omdat de gemeente zoveel mogelijk resultaat wil bereiken voor de Tilburgers is het zaak dat alle betrokkenen met elkaar de beste oplossingen kiezen. Dat betekent bij impactgericht subsidiëren:

  • De gemeente formuleert maatschappelijke opgaven: welke problemen willen we graag oplossen?
  • De gemeente daagt partners uit hiervoor oplossingen te formuleren: hoe denken zij als experts dit aan te pakken?
  • De gemeente stimuleert partners daarbij samen te werken en hun kennis en capaciteit te bundelen.
  • De gemeente maakt afspraken met de partners over hoe zij de effecten van hun activiteiten gaan meten.
  • We delen de ervaringen en kennis die zo ontstaat. Zo wordt steeds duidelijker welke aanpak wel of niet werkt.

Handige hulpmiddelen en achtergrondinformatie

Subsidie aanvragen

De uiterste datum voor het aanvragen van een impactgerichte subsidie is 1 november 2021. Via de oranje knop kunt u de subsidie aanvragen. U kunt uw aanvragen alleen indienen via dit digitale formulier. Wij adviseren u gebruik te maken van inloggen met eHerkenning 2+ als u start met het invullen van het formulier. Aan het eind van het formulier moet u een aantal bijlagen toevoegen. Zorg ervoor dat u deze vast klaar heeft staan als u met het formulier aan de slag gaat. Dit zijn de bijlagen:

  • Verandertheorie (bij aanvragen vanaf 25.000 euro)
  • Activiteitenplan (bij alle aanvragen)
  • Onderzoeksplan (bij aanvragen vanaf 25.000 euro)
  • Begroting (bij alle aanvragen)

De formats die u voor deze bijlagen moet gebruiken staan onder aan deze pagina. 

Impactgerichte subsidie
Aanvragen

Inloggen MET eHerkenning 2+

Wij adviseren u om in te loggen met eHerkenning 2+ als u aan de slag gaat met het digitale aanvraagformulier. Dit is een soort DigiD voor organisaties. Als u inlogt met eHerkennning worden uw bedrijfsgegevens automatisch gevuld. Door eHerkenning te gebruiken, kunt u ook uw aanvraag tussentijds opslaan. Dit geeft u bijvoorbeeld de mogelijkheid om het invullen van het formulier over meerdere dagen te verspreiden. Ook gaan uw ingevulde gegevens niet verloren als uw computer bijvoorbeeld uitvalt of er een technische storing is. Let op: uw gegevens worden pas opgeslagen als u op de betreffende pagina in het formulier op de knop 'Verder' hebt gedrukt.  

Heeft u nog geen eHerkenning niveau 2+? Vraag dit dan snel aan. De kosten bedragen ongeveer 20 euro per jaar of 50 euro voor drie jaar. Meer informatie?

Inloggen ZONDER eHerkenning

U kunt het formulier ook invullen zonder gebruik te maken van eHerkenning. Het is dan alleen NIET mogelijk het formulier tussentijds op te slaan. Als u geen gebruik maakt van eHerkenning, dan is het belangrijk, dat u uw antwoorden eerst in een Word-document zet. Vanuit dat document kunt u de antwoorden kopiëren en plakken in het digitale formulier. Let op: uw gegevens worden pas tijdelijk opgeslagen als u op de betreffende pagina in het formulier op de knop 'Verder' hebt gedrukt. Na 15 minuten inactiviteit verloopt de online sessie en wordt het tijdelijk opgeslagen formulier verwijderd. Het formulier moet dan opnieuw ingevuld worden.

Alle vragen die gesteld gaan worden in het digitale aanvraagformulier vindt u in de documenten onder aan deze pagina. 

Advies: bereid u vast voor op de subsidieaanvraag

Wilt u zich alvast voorbereiden? In onderstaande pdf's ziet u de vragen afhankelijk van het gevraagde subsidiebedrag en welke bijlagen nodig zijn.