Subsidies met impact

Sinds 2019 heeft de gemeente Tilburg, samen met partners in het sociaal domein, ervaring opgedaan met impactgericht subsidiëren. Met die manier van werken kunnen we beter sturen op resultaten. De ervaringen zijn positief. Daarom heeft het college op 12 april 2022 besloten om door te gaan met impactgericht subsidiëren in het sociaal domein. U kunt voor 2023 geen subsidie meer aanvragen. Dit kon tot uiterlijk 2 oktober 2022.

Hoe werkt impactgericht subsidiëren

Bij impactgericht subsidiëren geeft de gemeente aan voor welke maatschappelijke problemen een oplossing moet komen. De organisaties geven, vanuit hun deskundigheid en ervaring, aan welke oplossingen ze zien, hoe ze het probleem gaan aanpakken en hoe ze de resultaten meten. De gemeente Tilburg beoordeelt dit en gaat al dan niet over tot verlening van subsidie.

Filmpje

In het filmpje op YouTube meer uitleg over impactgericht subsidiëren.

Trainings- en kennissessies 2023-2024

In mei organiseren we weer inspiratie- en kennissessies over impactgericht subsidiëren ter voorbereiding op het aanvraagproces voor 2024. We organiseren zowel sessies voor nieuwe organisaties als voor al deelnemende partners. Door deel te nemen aan de sessies bent u nog beter in staat om impactgericht te werken en te denken binnen uw organisatie.

Het gaat om de volgende sessies:

Maandag 15 mei

Kick-off sessie, waar inspiratie en van elkaar leren centraal staan. Iedereen is hier van harte welkom; nieuwe organisaties, deelnemende partners en ook de accounthouders van gemeente, zodat we een brede inspiratiesessie krijgen. We sluiten af met een borrel. Deze sessie is in Cinecitta, Willem II Straat 29 in Tilburg en duurt van 14.00-17.00 uur.

Dinsdag 16 mei

Introductiesessie voor iedereen die nog niet eerder een impactgerichte aanvraag heeft gedaan bij de gemeente Tilburg. De sessie is van 9.30-16.30 uur. Informatie over de locatie volgt na inschrijving.

Maandag 22 mei

Werksessie voor iedereen die al eerder een impactgerichte aanvraag heeft gedaan bij de gemeente Tilburg. De sessie is van 14.00-17.00 uur. Informatie over de locatie volgt na inschrijving.

Dinsdag 23 mei

Werksessie voor iedereen die al eerder een impactgerichte aanvraag heeft gedaan bij de gemeente Tilburg. De sessie is van 14.00-17.00 uur. Informatie over de locatie volgt na inschrijving.

U kunt zich tot 1 mei aanmelden voor de sessies. Nu aanmelden voor de sessies > 

De sessies worden waar mogelijk afgestemd op de behoefte van de deelnemers. Heeft u een vraag over impactgericht subsidiëren en wilt u deze graag laten terug komen in de sessies? Dan kunt u dat aangeven in het formulier.

Subsidie aanvragen

U kon de subsidie digitaal aanvragen tot 2 oktober 2022. Deze instructie hoorde bij de aanvraag:

Wij adviseren u gebruik te maken van inloggen met eHerkenning 2+ als u start met het invullen van het formulier. Aan het eind van het formulier moet u een aantal bijlagen toevoegen. Zorg ervoor dat u deze vast klaar heeft staan als u met het formulier aan de slag gaat. Dit zijn de bijlagen:

  • Verandertheorie (bij aanvragen vanaf 25.000 euro)
  • Activiteitenplan (bij alle aanvragen)
  • Onderzoeksplan (bij aanvragen vanaf 25.000 euro)
  • Begroting (bij alle aanvragen)

De formats die u voor deze bijlagen kunt gebruiken staan onder aan deze pagina. U kunt ook een ander format gebruiken. Let er dan wel goed op dat alle elementen aanwezig zijn.

Inloggen ZONDER eHerkenning

U kunt het formulier ook invullen zonder gebruik te maken van eHerkenning. Het is dan alleen NIET mogelijk het formulier tussentijds op te slaan. Als u geen gebruik maakt van eHerkenning, dan is het belangrijk, dat u uw antwoorden eerst in een Word-document zet. Vanuit dat document kunt u de antwoorden kopiëren en plakken in het digitale formulier. Let op: uw gegevens worden pas tijdelijk opgeslagen als u op de betreffende pagina in het formulier op de knop 'Verder' hebt gedrukt. Na 15 minuten inactiviteit verloopt de online sessie en wordt het tijdelijk opgeslagen formulier verwijderd. Het formulier moet dan opnieuw ingevuld worden.

Tijdig en compleet

De aanvraagdeadline voor de impactgerichte subsidies was zondag 2 oktober. De subsidies voor 2023 willen wij uiterlijk 31 december verlenen. Naar aanleiding van uw aanvraag kunnen verduidelijkende vragen gesteld worden. U heeft dan 5 werkdagen de tijd om te reageren. Houdt u er alvast rekening mee dat dit rond half oktober zal zijn.