Subsidies met impact

Subsidies van de gemeente dragen bij aan de doelstellingen in het Bestuursakkoord ‘Gezond en gelukkig in Tilburg’. Via subsidies wil de gemeente zoveel mogelijk resultaten bereiken voor de Tilburgers. In het sociaal domein kiest de gemeente voor impactgericht subsidiëren.

Hoe werkt impactgericht subsidiëren

Omdat de gemeente zoveel mogelijk resultaat wil bereiken voor de Tilburgers is het zaak dat alle betrokkenen met elkaar de beste oplossingen kiezen. Dat betekent bij impactgericht subsidiëren:

  • De gemeente formuleert maatschappelijke opgaven: welke problemen willen we graag oplossen?
  • De gemeente daagt partners uit hiervoor oplossingen te formuleren: hoe denken zij als experts dit aan te pakken?
  • De gemeente stimuleert partners daarbij samen te werken en hun kennis en capaciteit te bundelen.
  • De gemeente maakt afspraken met de partners over hoe zij de effecten van hun activiteiten gaan meten.
  • We delen de ervaringen en kennis die zo ontstaat. Zo wordt steeds duidelijker welke aanpak wel of niet werkt.

Impactgerichte subsidies zijn o.a. bedoeld voor maatschappelijke organisaties/instellingen die werken in de beleidsterreinen onderwijs, bestaanszekerheid en sociale basis. Dit is afhankelijk van de maatschappelijke opgaven van de gemeente. Daarover is hieronder meer te lezen.

Handige hulpmiddelen en achtergrondinformatie

Subsidie aanvragen

De uiterste datum voor het aanvragen van een impactgerichte subsidie is 1 november 2021. In de loop van september 2021 komt het digitaal aanvraagformulier beschikbaar op deze pagina. U kunt uw aanvragen alleen indienen via dat digitale formulier. Wij adviseren u gebruik te maken van inloggen met eHerkenning 2+ als u start met het invullen van het formulier. 

Inloggen MET eHerkenning 2+

Wij adviseren u om in te loggen met eHerkenning 2+ als u aan de slag gaat met het digitale aanvraagformulier. Dit is een soort DigiD voor organisaties. Als u inlogt met eHerkennning worden uw bedrijfsgegevens automatisch gevuld. Door eHerkenning te gebruiken, kunt u ook uw aanvraag tussentijds opslaan. Dit geeft u bijvoorbeeld de mogelijkheid om het invullen van het formulier over meerdere dagen te verspreiden. Ook gaan uw ingevulde gegevens niet verloren als uw computer bijvoorbeeld uitvalt of er een technische storing is.
Heeft u nog geen eHerkenning niveau 2+? Vraag dit dan snel aan. De kosten bedragen ongeveer 20 euro per jaar of 50 euro voor drie jaar. Meer informatie?

Inloggen ZONDER eHerkenning

U kunt het formulier ook invullen zonder gebruik te maken van eHerkenning. Het is dan alleen NIET mogelijk het formulier tussentijds op te slaan. Als u geen gebruik maakt van eHerkenning, dan is het belangrijk, dat u uw antwoorden eerst in een Word-document zet. Vanuit dat document kunt u de antwoorden kopiëren en plakken in het digitale formulier. Alle vragen die gesteld gaan worden in het digitale aanvraagformulier vindt u in de documenten onder aan deze pagina. 

Advies: bereid u vast voor op de subsidieaanvraag

Wilt u zich alvast voorbereiden? In onderstaande pdf's ziet u de vragen afhankelijk van het gevraagde subsidiebedrag en welke bijlagen nodig zijn.