logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Subsidies met impact

Als gemeente Tilburg willen we zo veel mogelijk bereiken voor onze inwoners. Dat betekent dat we met onze subsidies zo veel mogelijk resultaat willen bereiken. In het sociaal domein doen we dat door 'impactgericht subsidiëren'. Impactgericht subsidiëren is een methode waarin de maatschappelijke opgaven van onze stad centraal staan. We stellen daarom partners in de stad in staat om met hun kennis en expertise een zo groot mogelijk verschil te maken voor onze inwoners. Deze pagina is bedoeld voor partners en geïnteresseerden. Je leest op deze pagina wat impactgericht subsidiëren is en hoe je een subsidie kunt aanvragen. Daarnaast vind je informatie over de maatschappelijke opgaven van de stad en hulpmiddelen die je helpen om impactgericht te denken en werken. 

Wat is impactgericht subsidiëren?

Bij impactgericht subsidiëren werken we zo goed mogelijk aan de maatschappelijke opgaven in onze gemeente. Meer over deze opgaven vind je onder het kopje maatschappelijke opgaven. In een maatschappelijke opgave beschrijven we wat het probleem in de gemeente is, welke impact we daarom willen maken en welke aanpak we denken dat daarbij nodig is. Denk je als organisatie bij te kunnen dragen aan een maatschappelijke opgave? Dan kun je als organisatie vanuit jouw kennis en expertise oplossingen formuleren en aangeven hoe jouw oplossing impact kan realiseren voor onze inwoners.  

We ondersteunen bij impactgericht subsidiëren onze partners bij:

Op deze manier draagt de gemeente samen met partners bij aan het oplossen van de maatschappelijke problemen in onze gemeente. Wil je meer weten over impactgericht subsidiëren? Bekijk het filmpje op YouTube

Impactgericht subsidiëren in de praktijk

Benieuwd naar wat impactgericht subsidiëren in de praktijk betekent voor de partners en onze stad? Lees dan het interview met La Poubelle over hoe zij de impact voor hun doelgroep zo groot maken. Bezoek de pagina met het interview met La Poubelle >

Maatschappelijke opgaven en subsidieregelingen

In totaal zijn er in het sociaal domein 7 maatschappelijke opgaven. De organisaties die voor 2024 een subsidieaanvraag kunnen indienen voor een maatschappelijke opgave zijn daarover geïnformeerd. Andere organisaties kunnen aanvragen doen op een subsidieregeling.

Maatschappelijke opgaven

  1. Maatschappelijke opgave: Crisis en onveiligheid en Beoordelingskader Crisis en onveiligheid 
  2. Maatschappelijke opgave: Passende ondersteuning en Beoordelingskader Passende ondersteuning
  3. Maatschappelijke opgave: Sociaal en veerkrachtig en Beoordelingskader Sociaal en veerkrachtig
  4. Maatschappelijke opgave: Mondiale Bewustwording en Beoordelingskader Mondiale Bewustwording 
  5. Maatschappelijke opgave: Laaggeletterdheid
  6. Maatschappelijke opgave: LEA 2023-2026 
  7. Maatschappelijke opgave: Voortijdig schoolverlaten (VSV)

De instellingen die betrokken zijn bij de maatschappelijke opgaven Laaggeletterdheid, LEA en VSV worden apart geïnformeerd over het aanvraagproces.

Subsidieregelingen

Voor 2024 zijn er impactgerichte subsidieregelingen voor de maatschappelijke opgaven Sociaal en veerkrachtig, Passende ondersteuning en Crisis en onveiligheid. Zowel bestaande als nieuwe organisaties kunnen een aanvraag indienen. Dit zijn de subsidieregelingen:

Subsidieregeling Crisis en onveiligheid 2024-2025 
Subsidieregeling Passende ondersteuning: weerbaar en mentaal gezond 2024-2026 
Subsidieregeling Versterken Sociale netwerken 2024-2026 
Subsidieregeling Mondiale Bewustwording 2024-2025

Voor bovenstaande maatschappelijke opgaven en de genoemde subsidieregelingen kon subsidie aangevraagd worden tot en met maandag 4 september 2023 15.00 uur. Aanvragen is dus niet meer mogelijk. De ontvangen aanvragen worden beoordeeld met het beoordelingskader (te vinden bij de maatschappelijke opgave).

Het kan zo zijn dat we nog vragen hebben over jouw subsidieaanvraag. Als we vragen hebben over de aanvraag nemen we uiterlijk halverwege oktober contact met je op. Op uiterlijk 31 december 2023 volgt het collegebesluit over jouw subsidie. Je ontvangt hierover bericht per brief.

Toelichting bij de begroting

We ontvangen graag een begroting waarin de kosten en opbrengsten helder en duidelijk zijn onderbouwd voor elke activiteit. Bij de begroting geef je ook aan dat jouw organisatie financieel gezond is en lever je daar bewijs voor aan. Daarnaast laat je zien dat jouw organisatie geen eigen vermogen of liquide middelen heeft, die gebruikt kunnen worden voor de activiteit die je met de subsidie wil uitvoeren. Verder heeft de begroting een goede prijs/kwaliteitsverhouding en is het aangevraagde subsidiebedrag per activiteit (product of dienst) realistisch in relatie tot het bereik van de doelgroep. Als je nog niet eerder een subsidie bij de gemeente hebt aangevraagd, stuur je ook een uittreksel van je KvK-inschrijving op en een bankafschrift. Zo kunnen wij het banknummer controleren. Daarbij hebben we de tenaamstelling en het bankrekeningnummer nodig. Alle andere informatie mag je weglaten.

Subsidie voor meerdere jaren

Voor sommige maatschappelijke opgaven en subsidieregelingen is een meerjarige subsidie mogelijk. Vraag je voor meerdere jaren subsidie aan? Dan is één begroting voor 2024 voldoende. Het subsidiebedrag wordt dan voor de volgende jaren berekend. Verwacht je andere kosten tijdens de volgende jaren? Geef dat dan nu al aan in de begroting. Het is niet mogelijk om het subsidiebedrag tijdens de looptijd nog te verhogen.

Trainings- en kennissessies 2023-2024

De trainings- en kennissessies voor de subsidieaanvraag 2024 zijn afgelopen. Je kan nog wel de presentaties en de informatie zien:

Handige hulpmiddelen