Subsidies met impact

Sinds 2019 heeft de gemeente Tilburg, samen met partners in het sociaal domein, ervaring opgedaan met impactgericht subsidiëren. Met die manier van werken kunnen we beter sturen op resultaten. De ervaringen zijn positief. Daarom heeft het college op 12 april 2022 besloten om door te gaan met impactgericht subsidiëren in het sociaal domein. Op dit moment kunt u geen subsidie aanvragen, omdat de aanvraagtermijn voorbij is. 

Hoe werkt impactgericht subsidiëren

Bij impactgericht subsidiëren geeft de gemeente aan voor welke maatschappelijke problemen een oplossing moet komen. De organisaties geven, vanuit hun deskundigheid en ervaring, aan welke oplossingen ze zien, hoe ze het probleem gaan aanpakken en hoe ze de resultaten meten. De gemeente Tilburg beoordeelt dit en gaat al dan niet over tot verlening van subsidie.

Handige hulpmiddelen en achtergrondinformatie