logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Subsidies met impact

Als gemeente Tilburg willen we zo veel mogelijk bereiken voor onze inwoners. Dat betekent dat we met onze subsidies zo veel mogelijk resultaat willen bereiken. In het sociaal domein doen we dat door 'impactgericht subsidiëren'. Impactgericht subsidiëren is een methode waarin de maatschappelijke opgaven van onze stad centraal staan. We stellen daarom partners in de stad in staat om met hun kennis en expertise een zo groot mogelijk verschil te maken voor onze inwoners. Deze pagina is bedoeld voor partners en geïnteresseerden. U leest op deze pagina wat impactgericht subsidiëren is en hoe u een subsidie kunt aanvragen. Daarnaast vindt u informatie over de maatschappelijke opgaven van de stad en hulpmiddelen die u helpen om impactgericht te denken en werken. U kunt de subsidie aanvragen tot en met 2 september 2024 om 12:00 uur.

Subsidie aanvragen

Impactgerichte subsidie

Subsidie aanvragen

Wat is impactgericht subsidiëren?

Bij impactgericht subsidiëren werken we zo goed mogelijk aan de maatschappelijke opgaven in onze gemeente. Meer over deze opgaven vindt u onder het kopje maatschappelijke opgaven. In een maatschappelijke opgave beschrijven we wat het probleem in de gemeente is, welke impact we daarom willen maken en welke aanpak we denken dat daarbij nodig is. Denkt u als organisatie bij te kunnen dragen aan een maatschappelijke opgave? Dan kunt u als organisatie vanuit uw kennis en expertise oplossingen formuleren en aangeven hoe uw oplossing impact kan realiseren voor onze inwoners.  

We ondersteunen bij impactgericht subsidiëren onze partners bij:

Op deze manier draagt de gemeente samen met partners bij aan het oplossen van de maatschappelijke problemen in onze gemeente. Wilt u meer weten over impactgericht subsidiëren? Bekijk het filmpje op YouTube

Impactgericht subsidiëren in de praktijk

Benieuwd naar wat impactgericht subsidiëren in de praktijk betekent voor de partners en onze stad? Lees dan het interview met La Poubelle over hoe zij de impact voor hun doelgroep zo groot maken. Bezoek de pagina met het interview met La Poubelle >

Maatschappelijke opgaven en subsidieregelingen

In totaal zijn er in het sociaal domein 6 maatschappelijke opgaven. 

Maatschappelijke opgaven

  1. Maatschappelijke opgave: Crisis en onveiligheid en Beoordelingskader Crisis en onveiligheid 
  2. Maatschappelijke opgave: Passende ondersteuning en Beoordelingskader Passende ondersteuning
  3. Maatschappelijke opgave: Sociaal en veerkrachtig en Beoordelingskader Sociaal en veerkrachtig
  4. Maatschappelijke opgave: Mondiale Bewustwording en Beoordelingskader Mondiale Bewustwording 
  5. Maatschappelijke opgave: LEA 2023-2026 
  6. Maatschappelijke opgave: Voortijdig schoolverlaten (VSV)

Subsidieregelingen

Voor 2024 kunt u via de subsidieregeling ‘Meer met elkaar 2024-2026 Tilburg’ een subsidieaanvraag indienen van maximaal €7.500,- voor het uitvoeren van activiteiten gericht op ondersteuning van kwetsbare groepen. Denk daarbij aan ouderen, jongeren en anderen die extra aandacht en steun nodig hebben. Eind 2024 wordt deze regeling opengesteld voor aanvragen voor 2025. Bezoek de pagina subsidieregeling meer met Elkaar 2024-2026 (kleine initiatieven) > 

Voor 2025 zijn er impactgerichte subsidieregelingen voor de maatschappelijke opgaven Sociaal en veerkrachtig, Passende ondersteuning en Bestaanszekerheid. Zowel bestaande als nieuwe organisaties kunnen een aanvraag indienen. Dit zijn de subsidieregelingen:

Voor bovenstaande maatschappelijke opgaven en de genoemde subsidieregelingen kan subsidie worden aangevraagd tot en met maandag 2 september 2024 om 12:00 uur.

Hoe vraagt u de subsidie aan?

In uw aanvraag noemt u onder andere:

De gemeente beoordeelt uw plan van aanpak en besluit of u de subsidie krijgt. De complete uitleg over hoe u de subsidie aanvraagt vindt u in de handleiding. Download de handleiding Impactgericht subsidiëren > 

U kunt een aanvraag indienen via de roze knop bovenaan de pagina. Wij nemen alleen aanvragen in behandeling die via het digitale formulier zijn ingediend. Wilt u weten welke vragen u moet beantwoorden in het formulier? Download dan het Voorbeeld Aanvraagformulier >

Wij adviseren u om in te loggen via eHerkenning 2+ wanneer u het formulier invult. eHerkenning is een inlogmiddel voor overheidsinstanties. Bij het formulier voegt u ook deze bijlagen toe:

Onderaan de pagina vind u formats van de bijlagen die u kunt invullen. U mag ook een ander format gebruiken. Let er dan wel goed op dat alle onderdelen aanwezig zijn.

Inloggen zonder eHerkenning

U kunt het formulier ook invullen zonder gebruik te maken van eHerkenning. Het is dan NIET mogelijk om het formulier tussendoor op te slaan. Als u geen gebruik maakt van eHerkenning is het belangrijk dat u uw antwoorden eerst in een Word-document zet. Download hiervoor het Voorbeeld Aanvraagformulier >. Vanuit dat document kunt u de antwoorden kopiëren en plakken in het digitale formulier. Let op: uw gegevens worden pas tijdelijk opgeslagen als u op de knop 'Verder' drukt. Na 15 minuten inactiviteit verloopt de online sessie en wordt het tijdelijk opgeslagen formulier verwijderd.

Toelichting bij de begroting

We ontvangen graag een begroting waarin de kosten en opbrengsten helder en duidelijk zijn onderbouwd voor elke activiteit. Bij de begroting geeft u ook aan dat uw organisatie financieel gezond is en levert u daar bewijs voor aan. Daarnaast laat u zien dat uw organisatie geen eigen vermogen of liquide middelen heeft, die gebruikt kunnen worden voor de activiteit die u met de subsidie wilt uitvoeren. Verder heeft de begroting een goede prijs/kwaliteitsverhouding en is het aangevraagde subsidiebedrag per activiteit (product of dienst) realistisch in relatie tot het bereik van de doelgroep. Als u nog niet eerder een subsidie bij de gemeente hebt aangevraagd, stuur dan ook een uittreksel van uw KvK-inschrijving op en een bankafschrift. Zo kunnen wij het banknummer controleren. Daarbij hebben we de tenaamstelling en het bankrekeningnummer nodig. Alle andere informatie mag u weglaten.

Subsidie voor meerdere jaren

Voor sommige maatschappelijke opgaven en subsidieregelingen is een meerjarige subsidie mogelijk. Vraagt u voor meerdere jaren subsidie aan? Dan is één begroting voor 2025 voldoende. Het subsidiebedrag wordt dan voor de volgende jaren berekend. Verwacht u andere kosten tijdens de volgende jaren? Geef dat dan nu al aan in de begroting. Het is niet mogelijk om het subsidiebedrag tijdens de looptijd nog te verhogen.

Trainings- en kennissessies 2024-2025

Eind mei hebben er trainings- en kennissessies plaats gevonden voor de subsidieaanvraag 2025. Dit zijn de bijbehorende stukken:

Handige hulpmiddelen