Starterslening

In de huidige woningmarkt is het voor starters moeilijk om een woning te kopen. Met de Starterslening kunnen mensen de eerste stap op de koopmarkt toch maken. De lening is een aanvullende tweede hypotheek. Het bedrag kan het verschil overbruggen tussen de prijs van de woning en de maximaal mogelijke hypotheek voor de koper.

Wat u moet weten

 • De Starterslening wordt verstrekt als de hypotheek bij een reguliere hypotheekverstrekker onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt afgesloten.
 • De Starterslening wordt ook onder Nationale Hypotheek Garantie afgesloten.
 • De Starterslening bestaat uit een annuïteitenlening en een combinatielening met een looptijd van 30 jaar.
 • U start na 3 jaar met aflossen en het betalen van rente.
 • De lening moet altijd afgelost worden.

Of u en uw eventuele partner in aanmerking komen voor een Starterslening hangt af van de koopprijs van de woning en uw inkomen. U kunt online een proefberekening maken op de website van SVn. Controleer ook of u beiden aan de voorwaarden voldoet.

Voorwaarden Starterslening

Deze voorwaarden gelden zowel voor u als uw eventuele partner

 • U koopt een woning in de gemeente Tilburg waar u zelf in gaat wonen.
 • U kocht niet eerder een eigen huis en bent 18 jaar of ouder.
 • U woont minimaal één jaar in Tilburg (of uw eventuele partner, als u de aanvraag samen indient).
 • U heeft een ondertekende voorlopige koopovereenkomst.
 • Een woning in de stad mag niet duurder zijn dan € 250.000,=. In de dorpen geldt de NHG-grens als maximale koopprijs (€ 310.000,= in 2020) om ook starters in de dorpen de kans te bieden gebruik te maken van de Starterslening. Dit bedrag mag inclusief verbeter- en/of meerwerkkosten zijn. Let op! Stuur dan van deze werkzaamheden het kostenoverzicht ook mee. Een hypotheek kan niet meer zijn dan 100% van de marktwaarde van de woning (zie taxatierapport). Koopt u uw woning voor de marktwaarde, dan kunt u de kosten voor meerwerk of verbetering dus niet in de hypotheek opnemen, ook niet in de Starterslening. U betaalt die kosten dan zelf.
 • Afsluitkosten, notariskosten en andere bijkomende kosten worden niet meegefinancierd. Alles volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie.
 • De hoogte van de Starterslening is afhankelijk van de financiële situatie van de aanvrager en is maximaal 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 30.000,=. Voor nul-op-de-meter woningen (NOM) met NOM-keur of energieprestatiegarantie van minimaal 10 jaar is de Starterslening maximaal € 37.000,=.
 • Voor dit budget geldt op = op.

Aanvragen Starterslening

De Starterslening vraagt u aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). U heeft hiervoor een toewijzingsbrief van de gemeente nodig. Deze vraagt u aan met het online formulier Starterslening. Bij uw aanvraag moet u de voorlopige koopovereenkomst toevoegen.

Vervolg

 • U ontvangt van de gemeente per e-mail een toewijzingsbrief, waarin staat dat u voldoet aan de voorwaarden voor de lening. Wanneer u niet voldoet aan de voorwaarden ontvangt u een afwijzing.
 • De lening vraagt u rechtstreeks aan bij SVn. Uitleg hierover staat in de brief. Let op dat u alle benodigde documenten meestuurt, ook de toewijzingsbrief van de gemeente.
 • SVn voert een financiële toets uit.
 • Na de toets ontvangt u van SVn het definitieve besluit met het toegekende bedrag, de te betalen rente en het maandbedrag dat u na 3 jaar af gaat lossen.

Kosten Starterslening

De aanvraag van een toewijzingsbrief zelf kost niets. Gaat u gebruik maken van de Starterslening, hou dan rekening met de volgende bijkomende kosten:

 • Afsluitkosten SVn € 750,=
 • Borgtochtprovisie NHG (www.nhg.nl), 0,7% over de hoofdsom
 • Kosten bij een eventuele hertoets voor verlenging van de aflossingsvrije periode € 155,=

Meer informatie

Voor meer informatie over de Starterslening stuurt u een e-mail naar starterslening@tilburg.nl. Of overleg de mogelijkheden met uw hypotheekverstrekker.

Nieuw huis verduurzamen

Gaat u uw nieuwe woning ook verbouwen? Dan is dit hét moment om het huis (in stapjes) te verduurzamen. Hiermee verlaagt u uw energielasten en maakt u uw woning klaar voor de toekomst. Kijk voor de mogelijkheden, zoals energieadvies of interessante acties op www.aandeslagmetjehuis.nl.

Wet- en regelgeving