Verkeersontheffing

Een verkeersontheffing vraagt u aan als u met een (vracht)auto moet parkeren of rijden, op een plek waar dat verboden is. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van noodzakelijke werkzaamheden, of omdat de plaats waar u moet komen anders niet bereikbaar is.

Ontheffing aanvragen
Ondernemers

Ontheffing aanvragen
Inwoners

De binnenstad is dagelijks toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer van 06:00 tot 11:00 uur. Om regelmatig te parkeren in de binnenstad vraagt u geen verkeersontheffing maar een parkeervergunning aan. Er is geen ontheffing nodig voor het laden en lossen van goederen op de rijbaan.

Om iets tijdelijk te plaatsen voor bouw- of sloopwerkzaamheden, doet u een melding gebruik openbare ruimte. Er wordt nooit een verkeersontheffing verleend om te parkeren voor een in- of uitrit.

Aanvragen verkeersontheffing

 • U vraagt een verkeersontheffing online aan.
 • Afrekenen doet u direct digitaal. 
 • Verkeersontheffingen staan op kenteken, behalve bij taxibedrijven.
 • Uw aanvraag wordt binnen 2 weken afgehandeld.

Kosten verkeersontheffing

Let op: u moet deze kosten altijd betalen bij de aanvraag, ook als uw aanvraag wordt afgewezen.

Tarieven verkeersontheffingen
Periode Tarief
maximaal 14 dagen € 21,85
14 dagen tot 3 maanden € 43,70
langer dan 3 maanden (tot uiterlijk 31-12-2022) € 98,30
kentekenwijziging   gratis

eHerkenning 2+

De veiligheidseisen voor online diensten zijn strenger geworden. Overheidsdiensten mogen daarom geen gebruik meer maken van betrouwbaarheidsniveau EH1. U heeft vanaf 1 augustus 2020 eHerkenning met niveau EH2+ nodig om op de website van de gemeente Tilburg in te loggen. Heeft u eHerkenning met een lager betrouwbaarheidsniveau? Dan moet u eerst bij uw leverancier EH2+ aanvragen. Voor meer informatie gaat u naar de website van eHerkenning.

Wijzigen kenteken verkeersontheffing

Heeft u een andere auto of bus? Laat dan ook het kenteken op uw ontheffing aanpassen.

Verkeersontheffing binnenstad

Een groot deel van de binnenstad is afgesloten voor auto's en vrachtwagens. Dit gebied is dagelijks toegankelijk 06:00-11:00 uur. Werkzaamheden, bevoorraden en verhuizen moet binnen deze tijden plaatsvinden. Het is niet toegestaan om buiten deze tijden dit gebied te berijden.

Er wordt alleen een verkeersontheffing verleend voor:

 • inwoners of ondernemers met een eigen parkeerplaats binnen dit gebied
 • leveranciers van bederfelijke, dagverse producten
 • beheerders van de openbare ruimte
 • bouw-, onderhouds-, reparatie-, installatiewerkzaamheden
 • spoedeisende storingswerkzaamheden
 • een huwelijksvoltrekking in de Heikese kerk

Het Radioplein (hoek Nieuwlandstraat/Heuvelstraat) hoort vanaf 6 april 2021 ook bij het voetgangersgebied. Verkeersontheffingen voor de binnenstad zijn hier geldig. U kunt ook alleen voor het Radioplein een verkeersontheffing aanvragen. Deze worden verleend aan belanghebbenden:

 • buurtbewoners of -ondernemers op deze adressenlijst
 • gebruikers van particuliere parkeerplaatsen in de binnenstad
 • voertuigen langer dan 11m

Verkeersontheffing (regio)taxibedrijf

Heeft u een (regio)taxibedrijf, dan kunt u online een ontheffing aanvragen voor het rijden op busbanen. Voor ritten in het kader van de Regiotaxi (WMO) of Sociale Werkvoorziening-vervoer (SW-vervoer), is ook ontheffing mogelijk voor het rijden in bepaalde delen van het voetgangersgebied in het centrum. Het gaat daarbij om Stadhuisplein, het Pieter Vreedeplein en de Willem II-straat.

Uw taxibedrijf krijgt een doorlopende ontheffing. U hoeft deze niet periodiek te verlengen. In elk bedrijfsvoertuig moet een kleurenkopie van de ontheffing aanwezig zijn. Bij de online aanvraag heeft u nodig:

 • een digitale versie van uw bedrijfsvergunning taxivervoer
 • voor WMO & SW-vervoer/voetgangersgebied: ook een digitale versie van uw contract met de gemeente

Deze verkeersontheffing kost eenmalig 267,95 euro. Deze kosten betaalt u direct online. De ontheffing wordt binnen 2 weken per post naar u opgestuurd.

Ontheffing milieuzone

Heeft u een vrachtwagen die niet aan de milieuregels voldoet en u wilt binnen de ringbanen van de gemeente rijden? Dan heeft u een ontheffing voor de milieuzone nodig.

Groot voertuig, hijskraan of bouwwerkzaamheden

Het is niet toegestaan om in de gemeente Tilburg te parkeren met een voertuig of voertuigcombinatie langer dan 6,00 meter en/of hoger dan 2,40 meter. Dit verbod geldt niet op de vrachtwagenparkeerplaatsen en industrieterrein Loven. Hiervoor kan alleen een verkeersontheffing worden verleend als het voertuig voor piketdiensten in opdracht van de hulpdiensten noodzakelijk is (Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 122, 123 en bijlage 5).

Voor het plaatsen van een hijskraan dient u toestemming te krijgen van het coördinatiepunt weggebruik. U kunt uw verzoek indienen via cpw@tilburg.nl. Let op! Indien de hijskraan in de binnenstad geplaatst moet worden, heeft u in de meeste gevallen ook een verkeersontheffing nodig.

Een verkeersontheffing is uitsluitend voor voertuigen. Indien u iets anders op de openbare weg moet plaatsen voor bouw- of sloopwerkzaamheden, doet u een melding gebruik openbare ruimte.