logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Verkeersontheffing

Een verkeersontheffing vraagt u aan als u met een (vracht)auto moet parkeren of rijden, op een plek waar dat verboden is. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van noodzakelijke werkzaamheden, of omdat de plaats waar u moet komen anders niet bereikbaar is.

Geen verkeersontheffing nodig

Aanvragen verkeersontheffing

CTA DigiD

Nieuwe ontheffing aanvragen

INWONERS

CTA Ondernemers

Nieuwe ontheffing aanvragen

ONDERNEMERS

Wijzigen kenteken verkeersontheffing

Heeft u een andere auto of bus? Pas dan uw verkeersontheffing aan.

Verlengen bestaande verkeersontheffing

Verlengen is mogelijk als uw kenteken en de tijden/dagen op de ontheffing hetzelfde blijven. Is dat niet zo, dien dan een nieuwe aanvraag in.

Kosten verkeersontheffing

Let op: u moet deze kosten altijd betalen bij de aanvraag, ook als uw aanvraag wordt afgewezen.

Periode/ontheffingTarief
maximaal 14 dagen€ 24,75
15 dagen tot 3 maanden€ 49,55
langer dan 3 maanden (max. 3 jaar) € 111,45
doorlopende ontheffing (regio)taxibedrijf€ 309,55
kentekenwijziginggratis
Tarieven verkeersontheffingen

Een groot deel van de binnenstad is afgesloten voor auto's en vrachtwagens. Dit voetgangersgebied is dagelijks toegankelijk 06:00-11:00 uur. Werkzaamheden, bevoorraden en verhuizen doet u binnen deze tijden. Het is niet toegestaan om buiten deze tijden in dit gebied te rijden.

Er wordt alléén een verkeersontheffing verleend voor:

  • inwoners of ondernemers met een eigen parkeerplaats binnen dit gebied
  • leveranciers van bederfelijke, dagverse producten
  • beheerders van de openbare ruimte
  • bouw-, onderhouds-, reparatie- en installatiewerkzaamheden en spoedeisende storingswerkzaamheden
  • een huwelijk in de Heikese kerk of op het Stadhuis
  • voertuigen langer dan 11 meter (max. 8 ton)

Het Radioplein (hoek Nieuwlandstraat/Heuvelstraat) hoort vanaf april 2021 ook bij het voetgangersgebied. Een verkeersontheffing voor de binnenstad is hier geldig. Ook is er een ontheffing alleen voor het Radioplein. Deze worden verleend aan belanghebbenden (bewoners of ondernemers op deze adressenlijst).

Heeft u een (regio)taxibedrijf, dan kunt u online een ontheffing aanvragen voor het rijden op busbanen. Voor ritten in het kader van de Regiotaxi (WMO) of Sociale Werkvoorziening-vervoer (SW-vervoer), is ook ontheffing mogelijk voor het rijden in bepaalde delen van het voetgangersgebied in het centrum. Het gaat daarbij om Stadhuisplein, het Pieter Vreedeplein en de Willem II-straat.

Uw taxibedrijf krijgt een doorlopende ontheffing. U hoeft deze niet periodiek te verlengen. In elk bedrijfsvoertuig moet een kleurenkopie van de ontheffing aanwezig zijn. Bij de online aanvraag heeft u nodig:

  • een digitale versie van uw bedrijfsvergunning taxivervoer
  • voor WMO & SW-vervoer/voetgangersgebied: ook een digitale versie van uw contract met de gemeente

Deze verkeersontheffing kost eenmalig 309,55 euro. Deze kosten betaalt u direct online. De ontheffing wordt binnen 2 weken per post naar u opgestuurd.

Heeft u een vrachtwagen die niet aan de milieuregels voldoet en u wilt binnen de ringbanen van de gemeente rijden? Dan heeft u een ontheffing voor de milieuzone nodig.

Het is niet toegestaan om in de gemeente Tilburg te parkeren met een voertuig of voertuigcombinatie langer dan 6,00 meter en/of hoger dan 2,40 meter. Dit verbod geldt niet op de vrachtwagenparkeerplaatsen en industrieterrein Loven. Hiervoor kan alleen een verkeersontheffing worden verleend als het voertuig voor piketdiensten in opdracht van de hulpdiensten noodzakelijk is (Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 122, 123 en bijlage 5).

Voor het plaatsen van een hijskraan dient u toestemming te krijgen van het coördinatiepunt weggebruik. U kunt uw verzoek indienen via cpw@tilburg.nl. Let op! Indien de hijskraan in de binnenstad geplaatst moet worden, heeft u in de meeste gevallen ook een verkeersontheffing nodig.

Een verkeersontheffing is uitsluitend voor voertuigen. Indien u iets anders op de openbare weg moet plaatsen voor bouw- of sloopwerkzaamheden, doet u een melding gebruik openbare ruimte.