logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Meerjarensubsidie stadsbrede evenementen

Wilt u in aanmerking komen voor een meerjarensubsidie voor een stadsbreed evenement gericht op alle inwoners van Tilburg? Als uw evenement al jaren in Tilburg is, alleen in Tilburg georganiseerd wordt en relatief veel bezoekers trekt, komt u mogelijk in aanmerking voor een meerjarensubsidie.

Meerjarensubsidie voor stadsbrede evenementen

De meerjarensubsidie wordt verstrekt voor vier jaar (2024 t/m 2027). U kunt deze alleen aanvragen in de maand augustus 2023. Tussentijds (bijvoorbeeld in 2025) aanvragen van een meerjaren subsidieregeling is niet mogelijk. 

Meerjarensubsidie wordt uitsluitend verstrekt voor stadsbrede evenementen die: 

De aanvraagprocedure is hetzelfde (en op hetzelfde moment) als de eenmalige subsidie voor stadsbrede evenementen. Op het webformulier vinkt u aan dat u een meerjarensubsidie wilt aanvragen. Wij controleren of u daarvoor in aanmerking komt.

Bij een meerjarige subsidieaanvraag is het voldoende om een begroting in te dienen voor het eerste jaar. Verwacht u gedurende de looptijd van de regeling minder kosten te maken? Geef dan aan in de begroting welke kosten lager worden. Het toegekende subsidiebedrag blijft voor de komende vier jaar gelijk met uitzondering van de gemeentelijk indexering die zal worden toegepast.

Bij een meerjaren subsidieaanvraag bent u verplicht om uw meest recente jaarcijfers (als extra bijlage boven op de bijlagen uit de eenmalige regeling) in te leveren.