Meerjarensubsidie stadsbrede evenementen

Wilt u in aanmerking komen voor een meerjarensubsidie voor een stadsbreed evenement gericht op alle inwoners van Tilburg? Als uw evenement al jaren in Tilburg is, alleen in Tilburg georganiseerd wordt en relatief veel bezoekers trekt, komt u mogelijk in aanmerking voor een meerjarensubsidie.

Meerjarensubsidie voor stadsbrede evenementen

De meerjarensubsidie wordt verstrekt voor vier jaar (2024 t/m 2027). U kunt deze alleen aanvragen in de maand augustus 2023. Tussentijds (bijvoorbeeld in 2025) aanvragen van een meerjaren subsidieregeling is niet mogelijk. 

Meerjarensubsidie wordt uitsluitend verstrekt voor stadsbrede evenementen die: 

  • plaatsvinden in de gemeente Tilburg
  • openbaar toegankelijk zijn
  • bijdragen aan de criteria in het evenementenbeleid
  • bijdragen aan een inclusieve stad waarin alle activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht opleidingsniveau, achtergrond, leeftijd, geloofsuiting, geaardheid of eventuele beperking
  • plaatsvinden (of aanvangen) in het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft
  • uitsluitend in de gemeente Tilburg worden georganiseerd
  • al minstens vijf jaar (jaarlijks of om het jaar) in de gemeente Tilburg georganiseerd worden, door dezelfde evenementenorganisatie en het evenement is in essentie hetzelfde gebleven
  • al minstens vier jaar in de afgelopen zes jaar subsidie van de gemeente Tilburg ontvangen
  • minstens 7.500 bezoekers en/of deelnemers ontvangen
  • meewerken aan een doelgroepenonderzoek. 

De aanvraagprocedure is hetzelfde (en op hetzelfde moment) als de eenmalige subsidie voor stadsbrede evenementen. Op het webformulier vinkt u aan dat u een meerjarensubsidie wilt aanvragen. Wij controleren of u daarvoor in aanmerking komt.

Bij een meerjarige subsidieaanvraag is het voldoende om een begroting in te dienen voor het eerste jaar. Verwacht u gedurende de looptijd van de regeling minder kosten te maken? Geef dan aan in de begroting welke kosten lager worden. Het toegekende subsidiebedrag blijft voor de komende vier jaar gelijk met uitzondering van de gemeentelijk indexering die zal worden toegepast.

Bij een meerjaren subsidieaanvraag bent u verplicht om uw meest recente jaarcijfers (als extra bijlage boven op de bijlagen uit de eenmalige regeling) in te leveren.