logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Veiligheid

De gemeente werkt samen met de politie, brandweer, het Openbaar Ministerie en zorg- en welzijnsinstellingen aan de veiligheid van de stad.

Veilig Tilburg

De veiligheidsaanpak van Tilburg is gebaseerd op het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026. 

WhatsApp

Groepen bewoners in wijken gebruiken WhatsApp om onveilige situaties te signaleren. Met een berichtje kunnen ze de leden van hun groep waarschuwen. Tilburg heeft meer dan 70 WhatsApp-groepen. Het signaleren van onveiligheid via mobiele telefoons is een initiatief van een bewoner uit Reeshof. De gemeente en de politie werken hieraan mee.

De resultaten van de WhatsApp-groepen zijn tot nu toe positief. In de buurten waar bewoners meedoen, is het aantal woninginbraken gedaald met ruim 30 procent.

Om deel te nemen aan een WhatsApp-groep moet je een smartphone hebben, minimaal 18 jaar oud zijn en wonen in een wijk waar een buurt-WhatsApp actief is. Belangstellenden voor het oprichten van een WhatsApp-groep kunnen zich melden via e-mail: buurtpreventie@tilburg.nl.

Fixi app

Wilt u iets anders melden over uw buurt? Bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, achtergelaten afval, een gat in de weg of omgevallen boom? Gebruik dan de Fixi app.

Burgernet

Burgernet informeert over zaken die met veiligheid in de wijk te maken hebben. Via een app ontvangt u informatie over bijvoorbeeld een vermissing of een inbreker die in de buurt is gesignaleerd.

Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders verplicht in iedere woning. Op iedere verdieping moet minimaal 1 werkende rookmelder zijn. Meer informatie over de rookmelderverplichting leest u op www.rookmelders.nl.  

De gemeente controleert regelmatig kamerverhuur panden om na te gaan of de brandveiligheidsregels worden nageleefd. Studenten die twijfelen of hun kamer brandveilig is, kunnen dit melden. Dit geldt ook voor andere huurders van andere verhuurde panden die twijfels hebben over de brandveiligheid.

Buurtpreventie verbetert de veiligheid en het welzijn van de buurten in de gemeente Tilburg. Vrijwilligers van het buurtpreventieteam lopen of fietsen samen door de wijk. Door een praatje te maken met buurtbewoners weten ze wat er speelt in de wijk. Ook letten ze op verdachte omstandigheden, zwerfvuil en andere vormen van overlast. Indien nodig maken ze hier melding van bij de gemeente of politie.  

In de gemeente Tilburg zijn verschillende buurtpreventieteams actief. De teams bestaan uit vrijwilligers die zich graag willen inzetten voor hun buurt. Samen met de gemeente en politie helpen ze om de buurt veilig en leefbaar te houden.

Hennep telen is niet toegestaan op grond van de Opiumwet. Er zijn inwoners die om medische redenen hennep gebruiken en dit zelf thuis willen telen. Onder een aantal strikte voorwaarden wordt dat in Tilburg toegestaan. Het is dan bijvoorbeeld nodig om een medische verklaring van een big-geregistreerde zorgverlener te hebben.

Inwoners die vragen hebben over de thuisteelt van medische hennep en de regels hiervoor kunnen contact opnemen met medewerkers van toezicht en handhaving. Zij zijn bereikbaar via handhaving@tilburg.nl en telefoonnummer 14 013.

Centraal meldpunt gemeente

Heeft u het gevoel dat er 'iets niet klopt' in uw buurt? Meld dit dan altijd!

Politie

Verdachte situatie? Spoed?
Bel 112
Geen spoed, wél politie
0900 - 8844
Website politie, aangifte of melding

Brandweer

Geen spoed, wél brandweer
0900-0904

Anonieme melding

Meld Misdaad Anoniem, 0800 - 7000 (melders blijven altijd anoniem)
meldmisdaadanoniem.nl

Tip of melding over uw buurt

Straatverlichting kapot? Ophalen (grof) huisvuil? Losliggende stoeptegel? Verstopte riolering? Overlast? Gevonden voorwerp? Parkeerproblemen? www.tilburg.nl/melden
Of download de gratis Fixi app​​​​​​​.
Of bel 14 013 (maandag t/m vrijdag tussen 8:30 en 17 uur).

Bijstandsfraude

De gemeente controleert of uitkeringsgerechtigden zich aan de regels houden. Iedereen kan (anoniem) bijstandsfraude melden via de pagina Fraude op deze website of bij de fraude meldlijn (tel. 14013). Tips worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.

Ruzie of geweld

Geweld in huiselijke kring? Of het om uzelf gaat of om iemand anders. Als u het zeker weet maar ook als u al een tijdje rondloopt met een vermoeden. Kijk voor hulp en advies op veiligthuismiddenbrabant.nl  
Of bel met Veilig Thuis, 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar).

Ruzie met de buren?

www.buurtbemiddelingtilburg.nl
AdviesPunt, 013 549 86 46

Hennepkwekerij

Jaarlijks worden in Tilburg meerdere hennepkwekerijen ontmanteld. Hulp van buurtbewoners is hierbij belangrijk. Vermoedt u een hennepkwekerij, meld dit dan altijd! Dit kan via 0900-8844 (politie) of, als u liever anoniem blijft, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Omdat mensenhandel vaak lastig te herkennen is, werkt de gemeente samen met veel organisaties om de ogen te openen voor dit probleem.

Onder mensenhandel verstaan we het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, onder dwang (in brede zin) en met het doel die persoon uit te buiten. Die uitbuiting in combinatie met dwang is de kern van mensenhandel. We maken een onderscheid tussen seksuele uitbuiting, overige arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting.

Als u een vermoeden heeft van mensenhandel kunt u dit melden via mensenhandel@tilburg.nl. Meer informatie over deze vormen van mensenhandel is te vinden op de site www.ditisookmensenhandel.nl.

Als er een ramp of een zwaar ongeval gebeurt, volg dan de instructies van de gemeente of de hulpdiensten. Bijvoorbeeld bij het afgaan van de sirenes. Op de website van de Veiligheidsregio is te vinden wat de risico's in de regio zijn, wat de hulpdiensten doen en wat u zelf kunt doen ter voorbereiding op een ramp of tijdens een ramp. Bij een grote ramp staat er ook informatie op de website www.crisis.nl.

De risico's in deze omgeving staan op de Brabantse risicokaart.

NL-alert

NL-Alert is het alarmmiddel voor op de mobiele telefoon. Als er een noodsituatie bij jou in de buurt is, ontvang je van de overheid een NL-Alert op je mobiel. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. Bijvoorbeeld dat je bij een brand ramen en deuren moet sluiten, of dat je bij een terroristische aanslag uit het gebied moet blijven. Ga nu naar de website van NL-alert, stel je mobiel in en help anderen met instellen.

‘Hey schatje’ ‘Wat lach je lief’ ‘Hey homo!’ ‘Wel dankjewel zeggen als ik je een compliment geef!’  Bijna alle meisjes, vrouwen en LHBTIQ+ personen zijn weleens op deze manier nageroepen op straat. Deze opmerkingen zijn geen compliment; het is straatintimidatie. Ook uitschelden, het sissen naar en het volgen van personen is straatintimidatie. In Tilburg accepteren we dit niet. Straatintimidatie is niet iets dat erbij hoort. Het is niet normaal. 

Ben jij het slachtoffer van straatintimidatie? Of heb je het zien gebeuren? Meld het dan. Dat kan via de speciale button op de pagina Straatintimidatie op deze website.

Met jouw melding help je ook anderen. Door in kaart te brengen hoe, waar en wanneer straatintimidatie plaats vindt kunnen we beter in actie komen. 

Stadstoezicht

Stadstoezicht is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Het doel is om Tilburg schoon, heel en veilig te houden.

Cameratoezicht

Er hangen ongeveer 130 camera's in de stad. Cameratoezicht zorgt voor handhaving van de openbare orde en verhoogt het veiligheidsgevoel. Het biedt de politie ondersteuning bij het opsporen van strafbare feiten.

In Tilburg werken verschillende partijen samen aan een gezond en veilig klimaat op scholen. Een veilige school is een plek waar leerlingen, studenten en medewerkers fysiek veilig zijn, zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn.

Om hieraan bij te dragen is een handelingsprotocol Veilige School gemaakt. Met dit handelingsprotocol wil de gemeente Tilburg zorgen voor een eenduidige en consequente manier van reageren op grensoverschrijdend gedrag. Het is gericht op de scholen voor (speciaal) primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (Mbo) in en rondom Tilburg. Dit protocol maakt duidelijk wat scholen het beste kunnen doen wanneer een (ernstig) incident of voorval plaatsvindt.  

Op de website politie.nl staan tips voor het voorkomen van bijvoorbeeld woninginbraken, straatroof en auto-inbraken.

Aanmelden als handelaar/opkoper bij het digitaal loket voor handelaren
Meld je aan

Digitaal Opkopers Register

De gemeente hecht veel waarde aan het voorkomen van handel in gestolen goederen. Het stelen van goederen is alleen aantrekkelijk als er ook iemand is die deze goederen wil kopen. Daarom werken we samen aan het voorkomen van diefstal en heling.

Wetten en regels voor handelaren

Tweedehands goederen kunnen via handelaren snel worden omgezet in geld. Het kan dat de goederen die een handelaar aangeboden krijgt afkomstig zijn van diefstal. Een handelaar kan zich (ongewild) schuldig maken aan heling als hij de aangeboden gestolen goederen inkoopt.

Afkomst

Om te voorkomen dat  een handelaar gestolen goederen inkoopt verwacht de gemeente van handelaren dat zij onderzoek doen naar de afkomst voordat dit wordt ingekocht. Voor handelaren geldt specifieke wet- en regelgeving. Zo zijn handelaren wettelijk verplicht een doorlopend en gewaarmerkt in- en verkoopregister bij te houden. Handelaren in ongeregelde en/of gebruikte (tweedehands) goederen zijn daarnaast verplicht om zich als handelaar bij de gemeente Tilburg aan te melden. Via bovenstaande knop kunt u zich aanmelden voor het Digitaal loket voor handelaren.