U bevindt zich op:Ondernemers /Milieu / Geluidsbelastingkaarten

Geluidsbelastingkaarten

De gemeente heeft het geluidsniveau in de stad berekend. Deze gegevens staan op de zogeheten geluidsbelastingkaarten.

Op de geluidsbelastingkaarten is te zien op welke plekken in de stad meer dan 55 decibel lawaai wordt geproduceerd. De kaarten geven aan hoeveel geluid er gemiddeld op een dag is van auto's, treinen, vliegtuigen, industrie en de scheepvaart. Lawaai dat buren of brommers maken staat niet op deze kaart. De sterkte van geluid wordt weergegeven in decibellen, afgekort tot dB.

De kaarten hebben een informatief en indicatief karakter. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Geluidsthermometer

Deze geluidsthermometer laat zien hoeveel dB bijvoorbeeld een wasmachine of een scooter produceert.

Zoeken op de kaart

Adres

Als er gezocht wordt op een adres, zoomt de kaart automatisch in op deze plek. Het rode blokje laat zien waar het adres is.

Oppervlakte

Boven de kaart staan twee meetfuncties. Daarmee is het mogelijk om de oppervlakte en de afstand te meten tussen twee gekozen punten.

Grafische presentatie of luchtfoto

De kaart kan grafisch worden weergeven of door middel van een luchtfoto. De standaardinstelling is grafisch. De luchtfoto is te zien door rechtsboven op 'luchtfoto' te klikken.