U bevindt zich op:Ondernemers /Milieu / Geluidsbelastingkaarten

Geluidsbelastingkaarten

De gemeente heeft het geluidsniveau in de stad berekend. Deze gegevens staan op de zogeheten geluidsbelastingkaarten.

Op de geluidsbelastingkaarten is te zien op welke plekken in de stad meer dan 55 decibel lawaai wordt geproduceerd. De kaarten geven aan hoeveel geluid er gemiddeld op een dag is van auto's, treinen, vliegtuigen en industrie. Lawaai dat buren of brommers maken staat niet op deze kaart. De sterkte van geluid wordt weergegeven in decibellen (dB).

De kaarten hebben een informatief en indicatief karakter. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Geluidsthermometer

Deze geluidsthermometer laat zien hoeveel dB bijvoorbeeld een wasmachine of een scooter produceert.

Zoeken op de kaart

Door in te zoomen op de kaarten is het mogelijk om de straat te vinden waar u woont. Dat kan door op het plusje te klikken (inzoomen) of door op het min-teken te klikken (uitzoomen). Het is ook mogelijk om te scrollen met het scrolwieltje van de muis.

In de legenda is het geluidsniveau met verschillende kleuren aangegeven. Klik op het pijltje naar beneden om de legenda uit te klappen.

Actieplan Geluid

Het college heeft besloten het huidige Actie Plan Geluid (2012-2018) te verlengen tot de invoering van de Omgevingswet (ergo 2021). Voor het nemen van dit besluit tot verlenging  van het huidige Actieplan Geluid is het verplicht dit Actieplan (opnieuw) ter inzage te leggen zodat  zienswijzen ingediend kunnen worden.

Het actieplan en de bijlagen staan in ons Bestuurs Informatie Systeem (BIS).

Een papieren versie van de stukken ligt ter inzage in Stadskantoor 6, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond. Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 08:00 tot 18:00 uur en dinsdag en donderdag van 08:00 tot 20:00 uur. Hebt u vragen over het plan, maak dan een afspraak of bel 14 013.

Iedereen kan gedurende de termijn van 26 maart tot en met 7 mei, schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerp kenbaar maken bij het college. Het college zal bij vaststelling van het plan tevens een besluit nemen op de ingebrachte zienswijzen.
Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van B&W postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van 'Zienswijze Actieplan Geluid'  t.a.v. P. Glerum, afdeling Ruimte.  Uw mondelinge zienswijze kunt u doorgeven aan de behandelend ambtenaar, Peter Glerum, telefoonnummer 013- 5428851 . Ook is het mogelijk om via geluidkaarten@tilburg.nl uw zienswijze in te dienen.

Het Actieplan Geluid bevat alleen beleidsvoornemens en voorgenomen maatregelen en is niet gericht op direct rechtsgevolg. Na verwerking van de ingediende zienswijzen staat het vastgestelde Actieplan Geluid  dan ook niet open voor bezwaar of beroep.