Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) is de wet die regelt dat de gemeente Tilburg steeds meer publieke informatie voor u openbaar maakt.

Op deze pagina meer informatie over: 

 1. Het verschil tussen een informatieverzoek en een Woo-verzoek
 2. Hoe u een vraag kan stellen aan de Woo-contactpersoon
 3. Hoe u een verzoek om documenten kan doen; een Woo-verzoek indienen
 4. Hoe het zit met vertrouwelijke informatie

1. U heeft een vraag naar informatie.

Naast de Woo zijn er nog een aantal andere manieren om aan informatie te komen. Dit is vooral belangrijk als u informatie over uzelf wilt hebben die niet openbaar gemaakt wordt.

Een informatieverzoek

Een informatieverzoek doet u als u informatie wilt die alleen voor uzelf belangrijk is. U hebt de informatie bijvoorbeeld nodig om een klacht in te dienen of voor een bezwaarprocedure. De informatie die we u sturen maken we niet openbaar. Voor een informatieverzoek stuurt u een mail naar info@tilburg.nl. Met als onderwerp: Informatieverzoek.

Een inzageverzoek van uw dossier vanuit de Participatiewet

Daarover leest u meer op de pagina 'Betaling uitkering' op deze site tilburg.nl.

Informatie over de gegevens die wij van u verwerken in het kader van de AVG
 

Daarover leest u meer op de pagina Privacystatement op deze site tilburg.nl.

2. U wilt een vraag stellen over de Wet open overheid aan de Woo-contactpersoon

Weet u niet waar u openbare informatie kunt vinden? Of heeft u vragen over hoe u informatie bij ons moet opvragen? Stel dan een vraag aan de Woo-contactpersoon. De Woo-contactpersoon kan u helpen om aan informatie te komen. 

Een vraag stellen aan de contactpersoon Woo

De Woo-contactpersoon helpt u op weg of geeft uitleg als u:

 • Wilt weten welke documenten bij de gemeente aanwezig zijn
 • Wilt weten waar u openbare documenten van onze gemeente kan vinden
 • Wilt weten hoe u informatie kunt opvragen bij de gemeente
 • Twijfelt tussen een informatieverzoek of een Woo-verzoek
 • Uitleg wilt over hoe u een Woo-verzoek kunt doen

Mail uw vraag naar contactpersoonwoo@tilburg.nl. Het kan handig zijn om even te bellen. Geef daarom s.v.p. het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent. We beantwoorden vragen binnen 3 werkdagen. Als het langer duurt dan krijgt u daarover bericht.

3. Documenten die al openbaar gemaakt zijn

Soms is het niet nodig om een Woo-verzoek in te dienen. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over documenten die al zijn gepubliceerd. Kijk in de tabel hieronder met een aantal veelgebruikte websites van onze gemeente.

Soort infoVindplek voor inwonersGrondslag
Raadsinformatie: waaronder agenda met voorstellen (vergaderstukken), opname openbare vergadering, vragen aan het College, dossiers

raadtilburg.nl
raadsinformatie.nl

 
Besluitenlijst van de gemeenteraad (in het Bestuurs Informatie Systeem)Bestuurs Informatie SysteemGemeentewet
Notulen van de gemeenteraad (in het Bestuurs Informatie Systeem)Bestuurs Informatie SysteemGemeentewet
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en wethouders met voorstellen: vanaf 2003 (in het Bestuurs Informatie Systeem)Bestuurs Informatie SysteemGemeentewet
Commissiebesluiten (in het Bestuurs Informatie Systeem)Bestuurs Informatie SysteemGemeentewet
Rapporten en verslagen Rekenkamer, Ontwerp begroting, Jaarverslag en JaarrekeningRekenkamer TilburgGemeentewet
Nevenfuncties en inkomsten van de wethoudersCollege van B&W (en dan per wethouder op hun eigen pagina) of ter inzage in het StadhuisGemeentewet
Nevenfuncties van de burgemeester en informatie over zijn inkomenBurgemeester Theo WeteringsGemeentewet
Nevenfuncties directeuren en afdelingshoofdenNevenfuncties directeuren en afdelingshoofdenEigen beleid
Bestuurskosten College B&WBestuurskosten B&WIntegriteitsbeleid
Kadernota's en beleidsstukkenOverzicht kadernota's en beleidsstukkenEigen beleid
Deelname aan Europese projectenEuropese projectenEigen beleid
VerkiezingenVerkiezingenKieswet
Bekendmakingen en kennisgevingen, regelgevingen en verordeningen TilburgOverheid.nlWEP
Omgevingsvergunningen (en voorgangers, bouw, kap, milieu, hinderwet etc.)Omgevingsvergunningen ter inzageWro
Bestemmingsplannen - vastgesteldRuimtelijke plannen in procedureWro
Bestemmingsplannen - in wording (incl. exploitatieplannen)Ruimtelijke plannen in procedureWro
Overzicht van alle tot de gemeente behorende websites inclusief de toegankelijkheidsverklaringenToegankelijkheid
Register toegankelijkheidsverklaringen
BDTO
Historische informatieRegionaal Archief TilburgArchiefwet

Hoe dient u een Woo-verzoek in?

Dat kan door een brief of e-mail te sturen. 

Dat mag algemeen gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Geef het onderwerp verzoek wet open overheid + het onderwerp.

Extra tips

 • Een Woo-verzoek moet gaan over publieke informatie waarvoor ons college verantwoordelijk is. Dus over de gemeente Tilburg.
 • U dient een verzoek in om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken. 

Ook kunt u verzoeken om 1 of meerdere specifieke documenten openbaar te maken.

 • Doe uw verzoek zo precies mogelijk. Dan kunnen wij u beter helpen.
  - Wat is het onderwerp precies?
  - Over welke taak gaat het?
  - Om welke of wat voor soort documenten gaat het?
  - Over welke periode gaat het?

Als de behandelend ambtenaar na ontvangst vragen heeft, zal hij u willen bellen. Het is daarom handig als u ook uw telefoonnummer doorgeeft.

Na uw Woo-verzoek

Nadat u een Woo-verzoek hebt gedaan, ontvangt u zo snel mogelijk een bericht van de persoon die uw verzoek behandelt. Als u DigiD heeft, kunt u de voortgang van uw verzoek volgen op MijnGemeente.

4. U wilt documenten ontvangen die nog niet openbaar gemaakt zijn

U kunt documenten aanvragen bij de gemeente vanuit de Woo. Daarvoor doet u een Woo-verzoek via info@tilburg.nl.

Wanneer een Woo-verzoek?

Een Woo-verzoek doet u als:

 • U documenten wilt die gaat over een taak van de gemeente
 • U informatie wilt over een organisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente
 • U documenten over uzelf wilt inzien: uw eigen dossier, uw bedrijfsdossier of het dossier van bepaalde overleden familieleden
 • U documenten wilt voor het doen van onderzoek.
 • Let op: Dit is alleen mogelijk voor onderzoekers. Zij kunnen documenten bekijken waarin de informatie niet onleesbaar is gemaakt, tenzij het gaat om de persoonsgegevens van ambtenaren. Die zijn wel onleesbaar gemaakt.

5. U wilt weten hoe het zit met vertrouwelijkheid van informatie

Niet alles is openbaar, antwoorden op Woo-verzoeken worden bijna altijd openbaar gemaakt.

De documenten die u ontvangt via een Woo-verzoek, maken we ook openbaar voor iedereen. Uiteraard beschermen we daarbij gevoelige informatie.

De Wet open overheid bepaalt welke informatie we niet openbaar mogen maken: bijzondere persoonsgegevens zoals over gezondheid of seksuele geaardheid, en sommige gemeentelijke documenten met beleidsopvattingen. Sommige informatie mogen we alleen voor een deel openbaar maken. In die gevallen maken we delen van documenten zwart. Door deze wettelijke bepalingen kan het gebeuren dat we uw Woo-verzoek helemaal of voor een deel afwijzen. Dat vertellen we u in het Woo-besluit dat u van ons krijgt.