Jeugdlintje

In Tilburg worden jaarlijks maximaal 10 Jeugdlintjes uitgereikt. Dat gebeurt in november, op of rond de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Een Jeugdlintje is een waardering voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar, die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor anderen en/of voor de samenleving.

Denk bijvoorbeeld aan het helpen van een zieke buurvrouw, geld inzamelen voor een goed doel of helpen met opruimen in de wijk.

Aanmelden jeugdlintje
Naar het formulier

Voorwaarden

Wie komen in aanmerking voor een Jeugdlintje?

Kinderen en jongeren tot 18 jaar, die:

 • Zich vrijwillig inzetten voor Tilburgers of voor de stad;
 • Een bijzondere maatschappelijke of persoonlijke prestatie hebben geleverd of;
 • Een goed initiatief hebben genomen;
 • Een heldendaad hebben verricht;
 • Wonen in de gemeente Tilburg.

Het is een pre als de prestatie of activiteit: 

 • Innovatief is;
 • Stimulerend is voor andere jongeren;
 • Bijdraagt aan verbinding binnen de gemeente of tussen doelgroepen;
 • Bijdraagt aan een fijne woon-/leefomgeving.

Voordracht voor een jeugdlintje

 • Het aanmelden van een kandidaat gebeurt via het aanvraagformulier. De meeste velden op het formulier zijn verplicht om in te vullen. Daar staat dan een sterretje achter. 
 • Aanmelden kan t/m 18 september.
 • Eén van de gezaghebbende ouders en/of verzorgers geeft toestemming om de persoonsgegevens van de kandidaat te gebruiken. Hiermee wordt ook toestemming gegeven voor het melden van de erkenning en het tonen van een foto in de media.

Tilburgse Jeugdlintjes

Op 20 november 2021 en 22 november 2022 kregen een aantal kinderen een Tilburgs Jeugdlintje. De burgemeester reikte ze uit. Kinderen die zich zo inzetten voor de stad, daar kunnen we alleen maar heel trots op zijn. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over het jeugdlintje? Neem dan contact op met Sylvie de Leeuw van het team Kabinet, Representatie en Events via kabinet@tilburg.nl of via 013 – 542 92 98.