Jeugdlintje

In Tilburg worden jaarlijks maximaal 10 Jeugdlintjes uitgereikt. Dat gebeurt in november, op of rond de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Een Jeugdlintje is een waardering voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar, die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor anderen en/of voor de samenleving.

Denk bijvoorbeeld aan het helpen van een zieke buurvrouw, geld inzamelen voor een goed doel of helpen met opruimen in de wijk.

Aanmelden jeugdlintje
Naar het formulier

Voorwaarden

Wie komen in aanmerking voor een Jeugdlintje?

Kinderen en jongeren tot 18 jaar, die:

 • zich vrijwillig inzetten voor Tilburgers of voor de stad
 • een bijzondere maatschappelijke of persoonlijke prestatie hebben geleverd of
 • een goed initiatief hebben genomen
 • wonen in de gemeente Tilburg

Het is een pre als de prestatie of activiteit: 

 • innovatief is
 • stimulerend is voor andere jongeren
 • bijdraagt aan verbinding binnen de gemeente of tussen doelgroepen
 • bijdraagt aan een fijne woon-/leefomgeving.

Nadere voorwaarden

 • de kandidaat is van onbesproken gedrag
 • de inzet heeft minimaal een half jaar geduurd in het afgelopen jaar of het gaat om een éénmalige bijzondere prestatie
 • de aanvrager en de kandidaat zijn niet dezelfde persoon

Voordracht voor een jeugdlintje

 • Het aanmelden van een kandidaat gebeurt via het aanvraagformulier. De meeste velden op het formulier zijn verplicht om in te vullen. Daar staat dan een sterretje achter. Heeft u geen gegevens om in te vullen, vul dan bijvoorbeeld een fictief telefoonnummer of e-mailadres in.
 • De aanmelding moet voor 1 oktober zijn ingediend.
 • De aanmelding van een kandidaat wordt ondersteund door ten minste 2 personen, waarvan ten minste 1 geen familielid en één ten minste 18 jaar of ouder is. 
 • Is de aandrager 18 jaar of jonger, dan moet het aanmeldformulier worden ingevuld door één van de gezaghebbende ouders en/of verzorgers.
 • Eén van de gezaghebbende ouders en/of verzorgers geeft toestemming om de persoonsgegevens van de kandidaat te gebruiken. Hiermee wordt ook toestemming gegeven voor het melden van de erkenning en het tonen van een foto in de media. 

Helden met een T

Op 20 november 2021 kregen 8 kinderen een Tilburgs Jeugdlintje. De burgemeester reikte ze uit tijdens een feestelijke bijeenkomst op het Stadhuis. Kinderen die zich zo inzetten voor de stad en de Tilburgers kunnen we met recht helden noemen: helden met een T.