logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Geboorteaangifte en ouderschap

Een kind geeft u binnen 3 dagen na de geboorte aan, in de gemeente waar het kind geboren is. De dag van de bevalling telt daarbij niet mee. Valt de 3e dag in het weekend, of op een feestdag? Dan wordt de periode met 1 werkdag verlengd.

Afspraak geboorteaangifte maken

Is onze digitale agenda vol? Bel 14013 voor een afspraak.

AFSPRAAK GEBOORTEAANGIFTE

Meenemen bij geboorteaangifte

Voor geboorteaangifte neemt u de volgende zaken mee:

En indien van toepassing:

De vader of moeder doet aangifte. Als dit door omstandigheden niet kan, is het mogelijk dat iemand anders aangifte doet. Informatie hierover vindt u op rijksoverheid.nl.

Er is nog meer te regelen. Vul de checklist 'Kind krijgen' in en bekijk wat u moet regelen als u een kind krijgt en wat uw rechten zijn.

Wanneer geboorteaangifte doen?

Uw kind geeft u binnen 3 dagen na de geboorte aan. De dag van de bevalling telt niet mee. Valt de 3e dag in het weekend, of op een feestdag? Dan wordt de periode met 1 werkdag verlengd.

Overzicht aangifte dagen
Geboortedag Aangifte uiterlijk
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag

Geboorteaangifte doen is wettelijk verplicht. Bent u te laat met de aangifte? Dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit bij het Openbaar Ministerie. U kunt een boete krijgen.

Erkenning kind

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Dan bent u automatisch (wettelijk) ouder van het kind. In andere gevallen kunt u uw kinderen erkennen. Het is het handigste om dit voor de geboorte te doen. Dan is het wettelijk ouderschap en de achternaam bij de geboorte al vastgelegd en u bent beiden bij de geboorteaangifte meteen opgenomen als ouder.

Binnen 1-2 weken na de geboorteaangifte ontvangen de ouders per post het burgerservicenummer (BSN) van het kind. Het is vanaf 1 dag na de aangifte ook op te zoeken op MijnOverheid (Persoonlijke gegevens) (DigiD nodig).

Ouderschap

Een man wordt wettelijk vader van elk kind dat wordt geboren binnen zijn huwelijk of geregistreerd partnerschap met de moeder. Binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap van twee vrouwen kan ook de 'duomoeder' van rechtswege moeder worden. Neem hiervoor bij de geboorteaangifte een verklaring mee van de Stichting Donorgegevens.

Ouderlijk gezag

Gezamenlijk ouderlijk gezag krijgt u automatisch als u getrouwd bent, een geregistreerde partnerschap heeft of het kind heeft erkend.

Is uw kind levenloos geboren, of leefde uw kind maar kort? Uw verlies is een ingrijpende, verdrietige gebeurtenis. Wij proberen u daarom bij de administratieve kant hiervan zo goed mogelijk te helpen.

Als u in gemeente Tilburg woont, belt u 14 013 om een afspraak te maken voor de aangifte van uw kind. Het maakt niet uit na hoeveel weken zwangerschap uw kindje geboren is, en ook niet hoe lang geleden dat was. Het registreren van gegevens in de BRP is gratis. Meer informatie hierover leest u op de website van de Rijksoverheid

Heeft u al een geboorteakte, en woont u in Tilburg? Gebruik dan het verzoek tot opnemen kind op persoonslijst. Als u nog geen akte heeft laten opmaken dan kunt u dit eerst laten doen door de gemeente waar uw kind is geboren. Als dat ook Tilburg is, bel dan voor meer informatie naar 14 013.

Op de website van Stichting Stille Levens staat een overzicht van de gedenkplekken voor stil geboren of kort na de geboorte overleden baby's. De link verwijst naar de lijst van Noord-Brabant. 

Een kind dat binnen een huwelijk of partnerschap wordt geboren krijgt automatisch de achternaam van de vader. Dit geldt ook voor de achternaam van de duo-moeder met verklaring van de Stichting donorgegevens. Is er géén huwelijk of partnerschap op moment van geboorte, dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de biologische moeder, zie 'Erkenning kind'.

Krijgt uw kind niet de naam die u wilt? Dan kunt u naamskeuze doen. Dit kan vóór de geboorte van het kind, bij de erkenning of bij de geboorteaangifte. De biologische moeder moet daarvoor óók mee naar het gemeentehuis komen. Het is dus handig om dit voor de geboorte te regelen. 

Naamskeuze kunt u alleen doen bij het 1e kind binnen uw relatie. Volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam als uw 1e kind. Bij ongehuwden moet het het kind wel eerst erkend zijn.

Achternaam van beide ouders

Nederlandse kinderen kunnen vanaf 2024 een dubbele achternaam krijgen. Ook deze keus maakt u bij uw 1e kind en geldt dan voor alle kinderen van dezelfde ouders. Ongehuwde aanstaande ouders regelen de naamskeuze bij de erkenning. Getrouwde mensen maken een afspraak. Omdat ook de moeder mee moet komen, is het handig om dit voor de geboorte te regelen. Bent u niet getrouwd, dan kiest u de achternaam bij het erkennen van uw kind. 

Er is een overgangsregeling voor gezinnen waarbij het oudste kind is geboren op of na 1 januari 2016. Zij kunnen heel 2024 samen op afspraak alsnog kiezen voor een dubbele achternaam. De kosten hiervoor zijn 75 euro voor het oudste kind en 50 euro voor elk volgende kind. 
Let op: Als uw kind al een reisdocument (paspoort of identiteitskaart) heeft, wordt dat door de naamswijziging ongeldig. Zodra de nieuwe naam verwerkt is in de BRP, kunt u een nieuw document aanvragen.

Meer informatie staat op www.rijksoverheid.nl.

Bent u in Tilburg geboren? Zo ja, dan kunt u online uw geboorteakte opvragen. Een internationale versie is ook mogelijk.

Kinderen en hun ouders kunnen een boom bestellen voor het geboortebos. Het nieuwe geboortebos is in 2019 geopend. Ten noorden van Tilburg, in Landschapspark Pauwels, is de komende jaren plek voor de aanplant van totaal 450 nieuwe Geboortebomen, 50 per jaar.