U bevindt zich op:Inwoners /Subsidies / Subsidie gevelverbetering

Subsidie gevelverbetering

Het is belangrijk om historisch waardevolle panden in stand te houden. Daarom is er subsidie beschikbaar om eigenaren te stimuleren de gevel van hun pand op te knappen: de 'Subsidieregeling gevelverbetering Tilburg 2019'.

Gebieden subsidie gevelverbetering
Bekijk de kaart

De subsidie is aan te vragen voor panden in de gebieden: stadsgezichten Goirkestraat/Wilhelminapark, Stadskern Tilburg en Sint Josephstraat en het lint 'Korvel' van de Zomerstraat tot en met de Oude Goirleseweg (zie kaartje).

De regeling beoogt het straatbeeld zichtbaar te verbeteren. Eigenaren ontvangen een bijdrage voor een aantal bouwkundige maatregelen (dus niet als men alleen gaat schilderen).
Lees eerst altijd even de voorwaarden of neem contact op met de gemeente. Dan weet u meteen wat wij 'gevelverbetering' noemen en wat niet, of wat voor subsidie in aanmerking komt en wat niet.
Soms kan ook herstel of reconstructie van een historisch object aan de orde zijn, zoals een oude gevelreclame, een beeld of een hekwerk. In die laatste gevallen zijn uitzonderingen mogelijk, neem daarvoor contact op met de gemeente.

Subsidie gevelverbetering
Aanvragen

Voorwaarden

Vooraf moet de eigenaar een goed plan indienen bij de gemeente. De werkzaamheden voor gevelverbetering mogen niet starten voor de voordat de gemeente uw plan heeft goedgekeurd en eventuele vergunningen heeft verleend. De overige voorwaarden zijn in de Subsidieregeling Gevelverbetering (pdf, 684,6 KB) op een rij gezet.

Subsidiebedragen

De kosten van het plan voor gevelverbetering moeten ten minste € 5.000,- zijn. De subsidie is 70% van de werkelijk gemaakte subsidiabele kosten. Het maximum bedrag is voor rijks- en gemeentelijke monumenten € 15.000,-, voor cultuurhistorisch waardevolle panden € 9.000,- en € 6.000,- voor andere panden en historische objecten. Met deze regeling maakt de gemeente de drempel om een gevel te verbeteren zo laag mogelijk.

Advies

De eigenaren moet de subsidie aanvragen, maar de gemeente kan hen wel adviseren. Waar mogelijk werkt de gemeente samen met partners zoals Binnenstad Management Tilburg en Lintenmanagement Korvelseweg om goede voorbeelden te realiseren. Ook actieve en betrokken bewoners en andere stakeholders kunnen in overleg met eigenaren en de gemeente plekken benoemen om daarop gezamenlijk actie te ondernemen.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze subsidie kunt u contact opnemen met de gemeente door een e-mail te sturen naar: monumenten@tilburg.nl, of bekijk deze beleidsstukken:

Er is ook een subsidieregeling voor restauratie van cultuurhistorisch waardevolle panden of gemeentelijke monumenten, de Subsidieregeling restauratie monumenten.