logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Subsidie Gevelverbetering

De subsidieregeling voor gevelverbetering is beëindigd. Er kan nog wel subsidie worden aangevraagd voor de restauratie van gemeentelijke monumenten en panden met cultuurhistorische waarde. 

Regeling subsidie gevelverbetering beëindigd

Tussen 2019 en oktober 2022 was het voor pandeigenaren in een aantal gebieden mogelijk om subsidie aan te vragen om de gevel van hun pand op te knappen: de 'Subsidieregeling gevelverbetering Tilburg 2019'. De regeling was ingesteld voor de periode 2019-2022 met een maximaal budget van € 900.000. Deze periode loopt nu ten einde en het budget is volledig benut. Daarom is deze subsidieregeling nu beëindigd. Er kunnen geen nieuwe aanvragen worden ingediend. 

Restauratiesubsidie

Voor gemeentelijke monumenten en cultuurhistorisch waardevolle panden bestaat nog steeds de mogelijkheid subsidie voor restauratie aan te vragen. Voor meer informatie over deze subsidie kunt u contact opnemen met de gemeente door een e-mail te sturen naar: monumenten@tilburg.nl.