Subsidie Gevelverbetering

Het is belangrijk om historisch waardevolle panden in stand te houden. Daarom is er subsidie beschikbaar om eigenaren te stimuleren de gevel van hun pand op te knappen: de 'Subsidieregeling gevelverbetering Tilburg 2019'.

Gebieden subsidie gevelverbetering
Bekijk de kaart

De subsidie geldt in de gebieden Goirkestraat-Wilhelminapark, Stadskern Tilburg, Sint Josephstraat en het lint 'Korvel' van de Zomerstraat tot en met de Oude Goirleseweg (zie kaartje).

De regeling is er om het straatbeeld zichtbaar te verbeteren. Eigenaren ontvangen een bijdrage voor een aantal bouwkundige maatregelen. Het geldt dus niet voor een schilderbeurt. Lees eerst de voorwaarden of neem contact op met de gemeente. Dan weet u wat voor subsidie in aanmerking komt en wat niet. Uitzonderingen zijn soms mogelijk voor herstel of reconstructie van een historisch object, zoals een oude gevelreclame, een beeld of een hekwerk. Neem daarvoor contact op met de gemeente.

Subsidie gevelverbetering (DigiD)
Aanvragen

Subsidie gevelverbetering (eHerkenning)
Aanvragen

Voorwaarden

Vooraf moet de eigenaar een goed plan indienen bij de gemeente. De werkzaamheden mogen niet starten voordat de gemeente uw plan heeft goedgekeurd en eventuele vergunningen heeft verleend. De overige voorwaarden zijn in de Subsidieregeling Gevelverbetering op een rij gezet.

Subsidiebedragen

De kosten van het plan voor gevelverbetering moeten ten minste € 5.000,- zijn. De subsidie is 70% van de werkelijk gemaakte subsidiabele kosten. Het maximum bedrag is voor rijks- en gemeentelijke monumenten € 15.000,-, voor cultuurhistorisch waardevolle panden € 9.000,- en € 6.000,- voor andere panden en historische objecten. Met deze regeling maakt de gemeente de drempel om een gevel te verbeteren zo laag mogelijk.

Advies

De eigenaar moet de subsidie aanvragen, maar de gemeente kan wel adviseren. Waar mogelijk werkt de gemeente samen met partners zoals Binnenstad Management Tilburg en Lintenmanagement Korvelseweg om goede voorbeelden te realiseren. Ook actieve betrokken bewoners en andere stakeholders kunnen, in overleg met eigenaren en de gemeente, plekken benoemen om daarop gezamenlijk actie te ondernemen.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze subsidie kunt u contact opnemen met de gemeente door een e-mail te sturen naar: monumenten@tilburg.nl, of bekijk deze beleidsstukken:

Er is ook een subsidieregeling voor restauratie van cultuurhistorisch waardevolle panden of gemeentelijke monumenten, de Subsidieregeling restauratie monumenten.