Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp)

De gemeente Tilburg wijst woningen in delen van de wijk Groenewoud selectief toe. Dat betekent dat er kritisch wordt gekeken welke mensen in aanmerking komen voor een woning in dit gebied.

De maatregel geldt rondom de Stoeterijstraat, bij het Monte Cristallo-complex in de Dolomietenlaan, delen van de Korhoenstraat, de Visserijbuurt (inclusief het Pater van den Elsenplein) en de Landbouwbuurt. Per 1 december 2020 moeten woningzoekenden een huisvestingsvergunning aanvragen om in aanmerking te komen voor woonruimte in deze delen van Groenewoud.

Selectief toewijzen van woningen  

Door woningen selectief toe te wijzen, wil de gemeente voorkomen dat er in de buurt nieuwe bewoners komen die een overlastgevend of crimineel verleden hebben. Kandidaten met een inkomen uit werk en een afgeronde opleiding krijgen voorrang. Hiermee hopen we een goede mix van bewoners te krijgen. Dit moet uiteindelijk zorgen voor minder overlast en criminaliteit in de buurt. Deze maatregel is tijdelijk, in eerste instantie voor een periode van 4 jaar.

Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp)

Selectieve woningtoewijzing is mogelijk op grond van Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek. Deze wet maakt het mogelijk om:

  1. woningzoekenden te weren die een uitkering hebben en korter dan 6 jaar in de gemeente Tilburg wonen
  2. bepaalde woningzoekenden voorrang te geven. De gemeente geeft voorrang aan woningzoekenden met een inkomen en een afgeronde havo- of vwo-opleiding, of een mbo-diploma vanaf niveau 2 (startkwalificatie)
  3. woningzoekenden te weren op basis van slecht gedrag in het verleden rondom woonoverlast en criminaliteit

Huisvestingsvergunning aanvragen

Een huisvestingsvergunning vraagt u aan met het 'Aanvraagformulier huisvestingsvergunning particulieren'. Uw verhuurder moet de 'Bereidheidsverklaring' invullen. Als u een woning gaat huren via de woningbouwcorporatie, dan vraagt de corporatie de vergunning namens u aan. 

Verhuurder

Verhuurt u een woning in een van deze delen van Groenewoud? De selectieve woningtoewijzing heeft gevolgen voor u als u een nieuwe huurder in een woonruimte wil laten wonen. Het kan ook gevolgen hebben voor uw huidige huurders als er wat verandert in de samenstelling van hun huishouden. In deze brief leest u meer.

Woont u zelf in de woning en er komt iemand bij u inwonen, bijv. uw partner of kind, dan hoeft deze persoon geen huisvestingsvergunning aan te vragen.

Bezwaar 

Mocht u het niet eens zijn met de beslissing over de huisvestingsvergunning, dan kunt u hiertegen bezwaar maken via de pagina klacht, schade of bezwaar op deze website.

Proces selectieve woningtoewijzing huurwoning

Proces selectieve woningtoewijzing particuliere woning

Melding sluiten

Deze browser wordt niet meer ondersteund.
Gebruik een recente versie van Microsoft Edge, Chrome of Firefox.