logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Selectieve woningtoewijzing

De gemeente Tilburg wijst woningen in delen van de wijk Groenewoud selectief toe. Dat betekent dat er kritisch wordt gekeken welke mensen in aanmerking komen voor een woning in dit gebied.

Kijk of een huisvestingsvergunning nodig is

Kijk of een huisvestingsvergunning nodig is

Bekijk de kaart

Op de kaart is te zien waar de maatregel van toepassing is. Woningzoekenden kunnen alleen met een huisvestingsvergunning in aanmerking te komen om hier te wonen.

Selectief toewijzen van woningen

Door woningen selectief toe te wijzen, wil de gemeente voorkomen dat er in de buurt nieuwe bewoners komen die een overlastgevend of crimineel verleden hebben. Kandidaten met een inkomen uit werk en een afgeronde opleiding krijgen voorrang. Hiermee hopen we een goede mix van bewoners te krijgen. Dit moet uiteindelijk zorgen voor minder overlast en criminaliteit in de buurt. Deze maatregel is tijdelijk, in eerste instantie voor een periode van 4 jaar.

Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp)

Selectieve woningtoewijzing is mogelijk op grond van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek. Deze wet maakt het mogelijk om woningzoekenden:

  1. te weren die een uitkering hebben en korter dan 6 jaar in de gemeente Tilburg wonen
  2. voorrang te geven: de gemeente geeft voorrang aan woningzoekenden met een inkomen en een afgeronde havo- of vwo-opleiding, of een mbo-diploma vanaf niveau 2 (startkwalificatie)
  3. te weren op basis van slecht gedrag in het verleden rondom woonoverlast en criminaliteit

Uitzonderingen gelden alleen in bijzondere gevallen. Dit geeft u aan bij 'Bijzonderheden' in het aanvraagformulier. 

Huisvestingsvergunning aanvragen

Als u een woning gaat huren via de woningbouwcorporatie, dan vraagt de corporatie de vergunning namens u aan. Huurt u particulier, dan vraagt u de vergunning aan met het 'Aanvraagformulier huisvestingsvergunning particulieren'. Uw verhuurder moet de 'Bereidheidsverklaring' invullen. 

Verhuurder

Verhuurt u een woning in deze delen van Groenewoud? De selectieve woningtoewijzing heeft gevolgen voor u wanneer u een nieuwe huurder in een woonruimte wil laten wonen. Het heeft ook gevolgen voor uw huidige huurders. Als er wat verandert in de samenstelling van hun huishouden, moeten zij namelijk ook een huisvestingsvergunning aanvragen. In deze brief leest u meer.

Om een huisvestingsvergunning zo snel mogelijk af te kunnen geven, is een volledig ingevulde aanvraag nodig met de juiste bijlagen. Als uw nieuwe huurders de Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn, kunt u hen helpen bij het invullen. De nieuwe bewoner is zelf eindverantwoordelijk voor het aanvragen van de huisvestingsvergunning.

Bezwaar 

Mocht u het niet eens zijn met de beslissing over de huisvestingsvergunning, dan kunt u hiertegen bezwaar maken via de pagina klacht, schade of bezwaar op deze website.

Komt u er na het lezen van deze informatie niet uit, vul dan het contactformulier in. Een medewerker van team Vergunningen neemt dan binnen 5 werkdagen contact met u op.