logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Chroom 6

Geactualiseerd 3 januari 2024

Tussen 2004 en 2012 werkten ruim 800 mensen met een uitkering bij tROM op het terrein van NS/NedTrain in Tilburg. Het ging om een gemeentelijk re-integratieproject om werkervaring op te doen.

De deelnemers restaureerden er museumtreinen voor Het Spoorwegmuseum. Uit onderzoek blijkt dat de deelnemers van 2004 tot en met 2010 in aanraking kwamen met chroom-6. De gemeente Tilburg, NS/NedTrain en Het Spoorwegmuseum hebben daarom begin 2019 een regeling ingesteld: 'Regeling tegemoetkoming chroom-6'.

Bekijk een animatiefilmpje via Vimeo over de Regeling tegemoetkoming Chroom-6.

Voor wie gelden de verhoogde bedragen?

De nieuwe bedragen gelden voor alle toewijzingen na 1 januari 2023. Deed u in 2019, 2020, 2021 of 22 een aanvraag en is uw aanvraag na 1 januari 2023 door het college toegewezen? Dan gelden de nieuwe, hogere bedragen.

Indexering bedragen tegemoetkoming gezondheidsklachten per 1-1-2024

Elk jaar stijgen de bedragen in de regeling mee met het wettelijk minimumloon van het jaar ervoor (zie: artikel 10 in 'Regeling tegemoetkoming chroom-6'). In 2023 ging het wettelijk minimumloon twee keer omhoog. Met 10,15% op 1 januari en nog eens 3,13% op 1 juli. In totaal is dat een stijging van 13,60% op jaarbasis. Alle tegemoetkomingen in de regeling zijn daarom op 1 januari 2024 met 13,60% verhoogd. De nieuwe bedragen staan in de bijlage.

Voor wie gelden de verhoogde bedragen?

De nieuwe bedragen gelden voor alle toewijzingen na 1 januari 2024. Deed u in 2023 een aanvraag en is uw aanvraag na 1 januari 2024 door het college toegewezen? Dan gelden de nieuwe, hogere bedragen.

Kijk voor eerder nieuws in het nieuwsarchief Chroom 6.

Meer informatie

Betrokkenen kunnen met hun vragen terecht bij het Informatiepunt chroom-6. Telefoon:
013 - 542 80 00 of via e-mail: chroom6@tilburg.nl, WhatsApp 06 - 11 14 81 70.
Het Steunpunt is op werkdagen bereikbaar van 9:00 tot 17:00 uur.

Veelgestelde vragen

De gemeenteraad gaf in de nacht van 19 februari groen licht aan de regeling voor deelnemers en gemeentemedewerkers die tussen 2004 en 2012 bij tROM werkten op de locatie NS Plein 3, gebouw 40/41 in Tilburg. Met deze regeling geven de Gemeente Tilburg, NS/NedTrain en Het Spoorwegmuseum gehoor aan de oproep van de onderzoekscommissie om een 'barmhartig' gebaar te maken dat recht doet aan het leed dat de betrokkenen is aangedaan.

Vergoeding(en)

De regeling biedt een financiële tegemoetkoming van 7.000 euro (netto) voor alle betrokkenen. Daar komt een vergoeding (tussen 5.000 euro en 40.000 euro netto) bij als iemand een ziekte heeft die door chroom-6 veroorzaakt kan zijn. Voorwaarde voor die ziektevergoeding is dat men tussen 2004 tot en met 2010 bij tROM werkte. Vanaf 2011 was de blootstelling aan chroom-6 namelijk te gering om ziek van te worden, bleek uit het RIVM-onderzoek. Alle betrokkenen krijgen eind deze week een brief met uitleg en een overzicht van de ziekten die in aanmerking komen voor een schadevergoeding. De ziekten en mogelijke vergoedingen staan ook in bijlage 2 van de regeling.

Aanvragen vanaf 1 april

Vanaf maandag 1 april 2019 kan de tegemoetkoming worden aangevraagd. Op vrijdag 29 maart verstuurde de Gemeente Tilburg een brief met uitleg hoe men de vergoeding(en) aanvraagt.

Nabestaanden

De (laatste) echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner van de overleden tROM-deelnemer of tROM-medewerker kunnen ook een aanvraag doen voor de regeling. Is de echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner ook overleden? Dan zijn de eventuele kinderen de nabestaande. Neem contact op met het Steunpunt Chroom-6: 013 - 542 8000 of chroom6@tilburg.nl. De medewerkers van het Steunpunt helpen u graag verder met uw aanvraag bij de onafhankelijke commissie.

Betaling

U vraagt een schadevergoeding aan via het aanvraagformulier. Een onafhankelijke commissie beoordeelt uw aanvraag. Is uw aanvraag vóór 1 mei compleet? En voldoet u aan de voorwaarden? Dan staat het geld vóór 7 juli 2019 op uw bankrekening.

Belasting en toeslagen

De gemeente wil voorkomen dat u belasting moet betalen over het geld dat u krijgt. Ook wil de gemeente voorkomen dat uw huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en/of kindgebonden budget door dit geldbedrag worden verlaagd. De gemeente wil proberen dit voor u te regelen door contact op te nemen met de Belastingdienst. Daarvoor heeft de gemeente uw toestemming nodig. Wilt u dat? Kruis dat dan aan op het aanvraagformulier.

Bijstandsuitkering

De gemeente Tilburg heeft geregeld dat uw bijstandsuitkering niet wordt gekort door deze tegemoetkoming(en). Woont u niet (meer) in de gemeente Tilburg? Uw huidige gemeente beslist of u wordt gekort. Informeer bij uw huidige gemeente.

Afwijzing

Kreeg u geen tegemoetkoming vanuit de regeling, maar vindt u dat u toch schade heeft door uw werkzaamheden bij tROM tussen 2004 en 2012? Dan kunt u een claim indienen bij de Gemeente Tilburg. Uw claim wordt afgehandeld door het speciale chroom-6 schadeloket, dat door de verzekeraars van de gemeente Tilburg, NedTrain en het Spoorwegmuseum is ingericht.

Meer schade

U kreeg een schadevergoeding vanuit de regeling, maar u vindt dat uw schade hoger is dan dat bedrag? Dan kunt u (online) een claim indienen bij de Gemeente Tilburg. Dat kan via de link die op de pagina klacht-schade-of-bezwaar staat. Uw claim wordt afgehandeld door het speciale chroom-6 schadeloket, dat door de verzekeraars van de gemeente Tilburg, NedTrain en het Spoorwegmuseum is ingericht.

Heeft u behoefte aan meer informatie hierover? Maak dan een gratis afspraak met de juridisch expert van het platform van experts.

Wat doet de Gemeente Tilburg met de uitkomsten van het RIVM-onderzoek van maart 2020?

We voegen strottenhoofdkanker toe aan de ziektelijst voor de 'Regeling tegemoetkoming chroom-6'. Betrokkenen of hun nabestaanden kunnen voor deze ziekte een tegemoetkoming aanvragen.

Hierover is onderstaande brief verstuurd.

Steunpunt voor vragen en hulp

De gemeente Tilburg heeft een steunpunt ingericht. Het steunpunt is op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur te bereiken via 013 - 542 8000, chroom6@tilburg.nl en WhatsApp 06 - 11 14 81 70. Bij het steunpunt kunnen betrokkenen hulp krijgen bij onder andere het invullen van de aanvraagformulieren voor de regeling. Ook helpt het steunpunt bij het beantwoorden van vragen over de gevolgen voor belastingen, andere toeslagen en uitkeringen.

Betrokkenen kunnen met hun vragen terecht bij het Informatiepunt chroom-6, bereikbaar op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur. Telefoon: 013 - 542 80 00 of via e-mail: chroom6@tilburg.nl, WhatsApp 06 - 11 14 81 70.

Wat doet het platform van experts?

De experts van het platform geven voorlichting aan individuele betrokkenen die daar om vragen.

Welke experts zijn beschikbaar?

 • Algemeen jurist
 • Letselschadejurist
 • Medicus gespecialiseerd in beroepsziekten (ziekten die door werk zijn veroorzaakt)
 • Vertrouwenspersoon
 • Slachtofferhulp

Kan ik met meerdere personen tegelijk een gesprek met een expert maken?

Nee, de experts beantwoorden alleen individuele vragen.

Ik hoef geen expert, want ik heb een advocaat. Kan ik de kosten van mijn advocaat vergoed krijgen?

Nee, in het bedrag van € 7.000 is hier al rekening mee gehouden: een tegemoetkoming voor het inschakelen van juridische bijstand, waaronder het laten vaststellen van eventuele schade.

Hoe kan ik contact opnemen met een expert?

Via het steunpunt. Het steunpunt bekijkt samen met de betrokkene welke expert het best past bij de hulpvraag. Het steunpunt legt contact met de expert. Deze zal vervolgens een afspraak maken met de betrokkene.

Hoe snel heb ik een afspraak met een expert?

Het Steunpunt chroom-6 zorgt dat de expert binnen 3 werkdagen contact met u opneemt om een afspraak te maken op een geschikt moment.

Waar vinden de afspraken plaats?

Bij de gemeente, bij het Juridisch Loket of bij Slachtofferhulp. Ook kan in overleg met de expert gekozen worden voor een neutrale locatie.

Ik ben niet tevreden over de expert: kan ik zelf een andere expert zoeken?

Ja, maar de gemeente betaalt dit niet.

Juridische expertise

Wat doet de letselschadejurist voor mij?

1. Uitleggen hoe het aansprakelijkheidstraject verloopt, op proces en inhoud (causaliteit en diagnostisch protocol).
2. Uitleggen waarop wordt gelet bij letselschadezaken.

Wat doet de letselschadejurist niet?

Het is niet uw advocaat. Hij treedt niet op als uw belangenbehartiger.

Kan de letselschadejurist mijn claim opstellen of checken?

Nee, daarvoor moet u bij een advocaat zijn.

Wat is het verschil tussen de letselschadejurist en advocaten?

De letselschadejurist kijkt met afstand en onafhankelijkheid naar de zaken. Informatief en in z'n algemeenheid. Advocaten zijn uw belangenbehartiger en vertegenwoordigen u in een procedure.

Wat is het verschil tussen de letselschadejurist en de algemene jurist?

De letselschadejurist heeft veel meer kennis over letselschades.

Waarmee kan de algemene jurist mijn helpen?

Hij kan u informatie geven over allerlei juridische onderwerpen. Het is een soort algemene juridische vraagbaak.

Wat doet de algemene jurist niet?

Het is niet uw advocaat. Hij treedt niet op als uw belangenbehartiger.

Kunnen de algemene en/of letselschadejurist mij helpen bij de procedure bij de verzekeraars en eventueel bij de rechter?

Nee, dat kan een (gesubsidieerde) advocaat wel doen.

Verdedigt de letselschadejurist mijn claim bij het expertisebureau van de verzekeraars?

Nee, dat kan een (gesubsidieerde) advocaat wel doen.

Schat de letselschadejurist in hoeveel schadevergoeding ik zou kunnen krijgen?

Nee, maar hij kan wel uitleggen hoe het werkt en welke criteria in de beoordeling meewegen.

Medische expertise

Wat kan de medische expert voor mij doen?

De medicus is gespecialiseerd in beroepsziekten en kan u uitleggen of uw ziekte door chroom-6 veroorzaakt kan zijn, op basis van het RIVM-rapport. Hij fungeert als een vraagbaak.

Doet de medicus anamneses?

Nee, dat doet uw huisarts of behandelend specialist.

Kan ik een doktersverklaring krijgen via de medicus?

Nee, dat doet de huisarts of behandelend specialist.

Kan de medicus mij direct naar een specialist doorverwijzen?

Nee, dat doet de huisarts.

Kan de medicus een second opinion doen?

Nee.

Behandelt de medicus?

Nee.

Kan de medicus ook bemiddelen als ik met mijn huisarts een conflict heb? Als deze bijvoorbeeld geen verklaring wil afgeven.

Nee, de medicus heeft geen contact met andere medici. Hij blijft buiten de relatie tussen u en uw huisarts en/of behandelend specialist.

Vertrouwenspersoon

Wat doet een vertrouwenspersoon met mijn klacht?

U kunt bij hem uw verhaal kwijt. Bij een serieus probleem/klacht kan hij met uw toestemming dit aankaarten bij de onafhankelijke commissie.

Neemt de vertrouwenspersoon contact op met de gemeente om dingen voor mij te regelen?

Nee, hij rapporteert aan de onafhankelijke commissie.

Slachtofferhulp

Wat doet slachtofferhulp voor mij?

Slachtofferhulp kan u in contact brengen met  lotgenoten of ervaringsdeskundigen. Daarmee kunt u een gesprek hebben en uw situatie bespreken.

Klachten

Ik heb een klacht. Bij wie kan ik terecht?

Met klachten kunt u terecht bij de speciale commissie, de 'vertrouwens- en klachtencommissie chroom 6 Tilburg'. Zij zijn te bereiken via klachtencommissieTilburg@caop.nl, via telefoonnummer:  070-3765746 of  per post:

Vertrouwens- en klachtencommissie chroom-6 Tilburg
t.a.v. secretariaat
Postbus 556
2501 CN Den Haag

Wat doet de vertrouwens- en klachtencommissie?

De commissie is er voor betrokkenen die voelen dat ze hun verhaal niet goed genoeg kwijt kunnen en voor mensen die problemen ervaren met het proces of de behandeling van bijvoorbeeld de gemeente Tilburg. Betrokkenen kunnen bij de vertrouwens- en klachtencommissie een verzoek indienen om hun verhaal te doen.

Heeft u hulp nodig bij het indienen van uw klacht?

De Rechtswinkel Tilburg kan u helpen. Het adres van de Rechtswinkel is: Ringbaan West 96, 5046 VA Tilburg. U kunt ze ook bereiken via mevrouw Jacqueline Willemen: jacqueline@rechtswinkeltilburg.nl
of via telefoonnummer 013 – 5353135. De hulp van de Rechtswinkel is gratis.

Moet ik de tegemoetkoming opgeven als inkomen (box 1)?

Nee. De tegemoetkoming telt niet mee voor het inkomen in box 1.

Telt de tegemoetkoming mee voor mijn vermogen (box 3)?

Ja, de tegemoetkoming telt mee voor uw vermogen in box 3.

Hoe zit het met de € 385,- die ik driemaal kreeg? En de € 500,-?

Deze bedragen tellen niet mee als inkomen (box 1), maar wel als vermogen (box 3). Voor de driemaal € 385,- geldt dat u deze moet aftrekken van uw zorgkosten (als u gebruik maakt van de aftrekpost uitgaven voor specifieke zorgkosten). Dit geldt voor de jaren dat u € 385,- kreeg.

Ik heb huurtoeslag / zorgtoeslag / kinderopvangtoeslag / kindgebonden budget. Worden deze toeslagen verlaagt of gestopt vanwege de tegemoetkoming(en)?

Gaf u de gemeente Tilburg toestemming om vrijstelling aan te vragen bij de Belastingdienst? U hoeft dan niets te doen. De Belastingdienst verlaagt of stopt uw toeslag(en) in principe niet door de tegemoetkoming(en).

Gaf u de gemeente Tilburg géén toestemming om vrijstelling aan te vragen bij de Belastingdienst? Dan moet u de vrijstelling zelf regelen om korting op uw toeslag(en) te voorkomen.

Kan ik als nabestaande ook een aanvraag doen voor de regeling?

Ja, echtgenoten of geregistreerd partners van de overleden tROM-deelnemer of tROM-medewerker, kunnen ook een aanvraag doen voor de regeling. Is de echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner ook overleden? Dan zijn de eventuele kinderen de nabestaande.

Als nabestaande kreeg ik de tegemoetkoming(en). Wat betekent dat voor mijn belastingaangifte?

Voor u geldt hetzelfde als voor de betrokkenen. Kijk daarom bij de vragen en antwoorden hierboven.

Als erfgenaam kreeg ik de tegemoetkoming(en). Wat betekent dat voor mijn belastingaangifte?

De tegemoetkoming(en) telt niet mee voor uw inkomen (box 1), maar wel voor uw vermogen (box 3). Er is géén vrijstelling voor de toeslagen mogelijk. Uw toeslag(en) wordt mogelijk verlaagd door de tegemoetkoming(en).

Waar kan ik de brief terugvinden die de gemeente stuurde over de belastingaangifte en toeslagen?

U vindt de brief hieronder, in 5 talen.

Heeft de tegemoetkoming gevolgen voor mijn bijstandsuitkering of regeling van de gemeente Tilburg?

Nee. De tegemoetkoming(en) heeft géén gevolgen voor de hoogte van uw bijstandsuitkering of gemeentelijke rekening.

Heeft de tegemoetkoming gevolgen voor andere regelingen van de gemeente Tilburg?

Meestal niet. De tegemoetkoming heeft geen gevolgen voor een groot deel van de regelingen. Vraag uw contactpersoon bij de gemeente voor meer informatie over uw situatie.

Heeft de tegemoetkoming gevolgen voor mijn bijstandsuitkering of regeling van een andere gemeente?

Elke gemeente bepaalt zelf of uw tegemoetkoming meetelt voor uw bijstandsuitkering of gemeentelijke regeling. Neem contact op met de gemeente waar u nu woont.

Kan de gemeente Tilburg helpen om vrijstelling te krijgen bij mijn gemeente?

Nee. Elke gemeente heeft haar eigen beleid en regels. Natuurlijk hoopt de Gemeente Tilburg dat andere gemeenten u ook een vrijstelling geven voor de tegemoetkoming(en) uit de regeling. We hebben andere gemeenten daarom gevraagd om u vrijstelling te verlenen.

Ik kreeg als nabestaande de tegemoetkoming(en). Wat zijn de gevolgen voor mij bijstandsuitkering en andere gemeentelijk regelingen?

Voor u geldt hetzelfde als voor de betrokkenen. Kijk daarom bij de vragen en antwoorden hierboven.

Ik ben erfgenaam en ontvang de tegemoetkoming(en) van de overleden tROM-deelnemer. Gelden de vrijstellingen ook voor mij?

Bovenstaande vrijstellingen gelden niet voor erfgenamen.

Het onderzoek van de onafhankelijke commissie (CTC-6) is afgerond. Wat waren de resultaten?

De onderzoekscommissie had de opdracht om een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek uit te voeren naar de gezondheidsrisico's bij de werkzaamheden bij tROM in de periode 2004-2012, waaronder de arbeidsomstandigheden, de genomen beschermingsmaatregelen, het naleven van wat er moet van de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de contracten tussen tROM, de NS/NedTrain en het Spoorwegmuseum.

De uitkomsten van het onderzoek staan in het rapport 'Door het stof' dat op 31 januari 2019 tijdens een persconferentie is gepresenteerd. Via de volgende links is het rapport 'Door het stof' te lezen in het Engels, Arabisch, Turks en Papiaments. Het RIVM voerde in opdracht van de onderzoekscommissie veel onderzoeken uit en publiceerde ook een samenvatting van hun onderzoek advies RIVM bevindingen uit het onderzoek. Alle deelonderzoeken van het RIVM lezen? Ze staan op de pagina Chroom6 op de website van het RIVM. De commissie maakte ook een animatie van de resultaten uit het rapport. De animatie die die commissie maakte is er ook in het Engels, Arabisch, Turks en het Papiaments.

Wie zitten er in de onderzoekscommissie?

De onderzoekscommissie bestaat uit 7 leden, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter.
De commissieleden zijn:

 • Peter van der Velden, oud-burgemeester van onder andere Breda, Bergen op Zoom, Emmen (voorzitter)
 • Yvonne van Mierlo, voorzitter van de raad van bestuur van Movisie
 • Marius de Jong, ervaren advocaat uit Tilburg
 • Marian Schaapman, FNV
 • Wilfried Notten, emeritus hoogleraar toxicologie
 • Hannine van de Grift, afdelingshoofd Werk & Inkomen gemeente Tilburg (toehoorder)
 • Freek van Huijgevoort, afvaardiging Ondernemingsraad gemeente Tilburg (toehoorder)

Hannine van der Grift en Freek van Huijgevoort zijn toehoorders, dat betekent dat zij niet mogen stemmen.

Wie voerde het wetenschappelijk onderzoek uit?

De onderzoekscommissie had het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) opdracht gegeven om het onderzoek uit te voeren. Het RIVM doet ook het onderzoek voor Defensie.

Wanneer zijn de resultaten bekend?

De resultaten van het onderzoek zijn op donderdag 31 januari 2019 bekendgemaakt. De onafhankelijke commissie heeft toen advies gegeven aan de gemeente.

Hoe vindt de onafhankelijke onderzoekscommissie (CTC6) dat de gemeente, NS/NedTrain en Het Spoorwegmuseum met hun rapport omgaan?

Op de website van CTC6 staat: "Ruimhartig en snel. Dat zijn de twee belangrijkste bestandsdelen die in het oog springen in het voorstel van het College van B&W van de gemeente Tilburg op het rapport van de onafhankelijke onderzoekscommissie Tilburg Chroom-6. De Commissie verwelkomt het voorstel van het College, omdat het hopelijk betrokkenen helpt een zwarte bladzijde in hun leven om te slaan. Eveneens is de Commissie verheugd over de plek waar betrokkenen kunnen rekenen op hulp en steun. In het bijzonder dat partijen samen optrekken met betrokkenen om deze plek samen vorm te geven.
Het College van B&W van de gemeente Tilburg, de Nederlandse Spoorwegen en het Spoorwegmuseum geven met het voorstel erkenning aan datgene wat er tussen 2004 en 2012 bij tROM is gebeurd. Dat doen zij op wijze die respect afdwingt. De Commissie benadrukt het belang van het herkennen en voorkomen van risico’s bij het werken met gevaarlijke stoffen. En heeft het rapport aan de staatssecretaris van SZW aangeboden. En moedigt haar aan door te pakken om de arbeidsomstandigheden veiliger te maken voor de mensen op de werkvloer die met gevaarlijke stoffen werken."

Werden mijn persoonlijke gegevens ook gebruikt door IKA-Ned?

IKA-Ned kreeg van de gemeente Tilburg de namen van de personen die tussen 2004-2012 hebben gewerkt bij tROM. Zo kon IKA-Ned kijken of iedereen die zich aanmeldde voor de informatiebijeenkomst of het medisch onderzoek van IKA-Ned, ook echt in die periode bij tROM had gewerkt.

Welke afspraken zijn er gemaakt over die persoonlijke gegevens? Krijgt iedereen die zomaar?

Nee. Uw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld. De afspraken hierover staan in het Informatiestatuut (pdf, 148 KB). Dit is een juridische tekst die de gemeente volgens de wet moet opstellen.

De tekst is moeilijk omdat er juridische taal in gebruikt wordt. Heeft u vragen hierover, of over andere onderwerpen? Neem dan contact op met het informatie- en meldpunt van het CAOP.

Wat doet de gemeente nog meer met mijn persoonsgegevens?

De gemeente Tilburg heeft veel gegevens van de personen die tussen 2004 en 2012 hebben deelgenomen aan het tROM-Project. Deze gegevens staan verspreid over computers en papieren dossiers.

De gemeente Tilburg bracht de gegevens samen in één dossier, zodat:

 • u als oud tROM-Betrokkene uw gegevens in een keer kunt ontvangen (als dat nodig is)
 • het RIVM onderzoek kan uitvoeren. Het RIVM krijgt de gegevens geanonimiseerd van het CAOP. Dat betekent dat namen zijn weggelaten uit de gegevens die het RIVM krijgt.

De gemeente Tilburg zorgt ervoor dat alle gegevens goed beveiligd zijn. De datasystemen waarin de gegevens zijn vastgelegd, zijn: cliëntendossier tROM, cliëntendossier DIS en Dirigent.

Ik heb een klacht. Bij wie kan ik terecht?

Met klachten kunt u terecht bij de speciale commissie, de ‘vertrouwens- en klachtencommissie chroom-6 Tilburg’. Zij zijn te bereiken via klachtencommissieTilburg@caop.nl, via telefoonnummer 070-3765746 of  per post:

Vertrouwens- en klachtencommissie chroom-6 Tilburg
t.a.v. secretariaat
Postbus 556
2501 CN Den Haag

Wat doet de vertrouwens- en klachtencommissie?

De commissie is er voor betrokkenen die voelen dat ze hun verhaal niet goed genoeg kwijt kunnen en voor mensen die problemen ervaren met het proces of de behandeling van bijvoorbeeld de gemeente Tilburg. Betrokkenen kunnen bij de vertrouwens- en klachtencommissie een verzoek indienen om hun verhaal te doen.

Heeft u hulp nodig bij het indienen van uw klacht?

De Rechtswinkel Tilburg kan u helpen. Het adres van de Rechtswinkel is: Ringbaan West 96, 5046 VA in Tilburg. U kunt ze ook bereiken via Jacqueline Willemen. Zij is per e-mail te bereiken op jacqueline@rechtswinkeltilburg.nl of via telefoonnummer 013 - 5353135. De hulp van de Rechtswinkel is gratis.

Financiële tegemoetkoming

De gemeente geeft de betrokkenen een bedrag. Wat houdt dat in?

De gemeente begrijpt dat betrokkenen, die tussen 2004 en 2012 bij tROM hebben gewerkt op het terrein van NS/NedTrain in Tilburg, zich misschien zorgen maken over hun gezondheid. Deze zorgen kan de gemeente nu niet wegnemen. Om hen te steunen in deze onzekere tijd, biedt de gemeente de Betrokkenen een bedrag aan van 385 euro. Betrokkenen ontvangen dit bedrag 3 keer.

Waarom is gekozen voor 385 euro?

Dit bedrag is precies even hoog als het eigen risico voor ziektekosten. De gemeente vindt namelijk dat betrokkenen alle zorg moeten kunnen krijgen die zij nu misschien nodig hebben. De gemeente is dit niet verplicht, maar vindt wel dat ze moet helpen.

Voor wie is de vergoeding?

De vergoeding is voor alle (ex-)uitkeringsgerechtigden en (oud-)medewerkers van tROM, die in de periode tussen 2004 en 2012 bij tROM hebben gewerkt op het terrein van NS/NedTrain in Tilburg.

Hoe kunnen betrokkenen deze tegemoetkoming aanvragen?

Alle betrokkenen die bij de gemeente bekend zijn, ontvangen een brief. U vindt de brief hieronder:

In welk jaar krijg ik de financiële tegemoetkoming van 385 euro?

In 2016, 2017 en 2018.

Wat moeten betrokkenen doen die geen brief hebben ontvangen, maar wel in de periode tussen 2004 en 2012 bij tROM hebben gewerkt op het terrein van NS/NedTrain in Tilburg?

Betrokkenen die geen brief hebben ontvangen, kunnen een e-mail sturen naar: chroom6@tilburg.nl.

Extra tegemoetkoming

De gemeente geeft betrokkenen tussentijds 500 euro. Wat houdt dat in?

Het onafhankelijke onderzoek naar het werken met chroom-6 bij tROM duurde langer. Betrokkenen bleven daardoor langer in onzekerheid over de mogelijke gezondheidsrisico’s die ze bij tROM liepen. Toen de vertraging bekend werd, adviseerde de onafhankelijke onderzoekscommissie (CTC6) de Gemeente Tilburg om de betrokkenen financieel tegemoet te komen. Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg heeft dat advies overgenomen en besloten om alle betrokkenen eenmalig een extra bedrag van 500 euro (netto) te geven.

Lees hier de brief die de betrokkenen hierover van de Gemeente Tilburg ontvingen:

Voor wie is deze extra tegemoetkoming van 500 euro?

De vergoeding is voor alle (ex-)uitkeringsgerechtigden en (oud-)medewerkers van tROM, die tussen 2004 en 2012 bij tROM hebben gewerkt op het terrein van NS/NedTrain in Tilburg.

Ik heb een bijstandsuitkering. Wordt mijn uitkering gekort door deze extra tegemoetkoming?

Nee. Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg heeft ook besloten dat deze extra tegemoetkoming niet gekort wordt op uw uitkering.

Is er een kans dat ik deze extra tegemoetkoming later moet terugbetalen?

Nee. Net als de 385 euro die u over 2016, 2017 en 2018 krijgt (bedrag van het eigen risico ziektekostenverzekering), mag u ook deze extra tegemoetkoming sowieso houden.

Ik lees dat de 'verbindende schakels' mij kunnen helpen. Wie zijn dat?

Het is soms best lastig om te weten welke instantie u het beste kan helpen als u daar behoefte aan heeft. De 'verbindende schakels' zijn een aantal medewerkers van de afdeling Werk & Inkomen van de Gemeente Tilburg. Deze medewerkers kennen de weg naar het grote aantal instanties die hulp bieden, zoals Instituut Maatschappelijk Werk en de GGD. De 'verbindende schakels' kunnen u precies naar de juiste instantie doorverwijzen.

Betaalt de Gemeente Tilburg bij een volgende vertraging weer een extra tegemoetkoming?

Nee. We willen u nu laten zien dat de gemeente met u meeleeft. Voor de duidelijkheid: dit extra bedrag van 500 euro betekent niet dat de gemeente onjuist handelde of de veroorzaker is van de vertraging. Dit betekent ook niet dat de gemeente, als het weer langer duurt, nogmaals een extra bedrag uitkeert.

Wat moet ik doen om deze extra tegemoetkoming te ontvangen?

Is uw bankrekeningnummer sinds 19 januari 2018 hetzelfde gebleven? Dan maakt de Gemeente Tilburg het hele bedrag in maart over naar het bankrekeningnummer dat u opgaf voor de tegemoetkoming van 385 euro over 2017. U hoeft dan niets te doen. Is uw bankrekeningnummer na 19 januari veranderd? Of heeft u de tegemoetkoming van 385 euro over 2017 (nog) niet aangevraagd? Dan hebben wij uw actuele bankgegevens nodig. Stuur dan een email met een kopie van uw (nieuwe) bankpas naar chroom6@tilburg.nl of bel 013 - 542 89 79.

Heeft u nog vragen of opmerkingen?

Laat dan van u horen.

 • Voor vragen over het extra bedrag van 500 euro: mail naar chroom6@tilburg.nl of bel 013 - 542 89 79.

Wat is Chroom-6?

Chroom-6 kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Het zit in de primer-, verf- of laklagen op oude treinstellen. Chroom-6 wordt namelijk aan lak of (grond)verf toegevoegd om roesten te voorkomen. Chroom-6 kan vrijkomen bij het schuren of doorslijpen in de vorm van stof, of bij het lassen in de vorm van rook. Als er chroom-6 vrijkomt kan het schadelijk zijn voor de gezondheid, als je langere tijd in aanraking komt met de stof.

Het RIVM heeft een uitgebreide folder gemaakt over chroom-6. U vindt de folder en de begeleidende brief van de onafhankelijke commissie hieronder:

Bij welk werk kun je in aanraking komen met chroom-6?

Chroom-6 kan als stof vrijkomen bij schuren of doorslijpen van een (grond)verflaag waar het in zit. Bij het lassen van delen waarop (grond)verf zit met chroom-6, kan het vrijkomen in de vorm van rook.

Wanneer komt chroom-6 vrij?

Als er chroom-6 in de (grond)verflagen zit, komt het misschien vrij bij:

 • Het schuren bij het repareren van kleine stukjes (spotrepair) aan de buitenwand
 • Het schuren van de RVS bakwand
 • Het schoonblazen van de treinen/omgeving na het schuren.

Hoe zijn (ex-)uitkeringsgerechtigden en (oud-)medewerkers geïnformeerd?

De gemeente heeft de betrokkenen geïnformeerd via brieven, drie informatiebijeenkomsten en informatie op deze internetsite. Veel van de brieven zijn op deze internetpagina te vinden.

Wat doet chroom in mijn lichaam?

De tijd dat chroom-6 in ons lichaam zit, is kort. Binnen twee tot drie dagen worden kleine hoeveelheden namelijk omgezet in het niet-schadelijke chroom 3. Na 120 dagen is de aanwezigheid niet meer te meten in bloed of urine. Het Instituut voor Klinische Arbeidsgeneeskunde (IKA) heeft een folder gemaakt met informatie over chroom-6. Die folder is hieronder in vijf talen te downloaden of in te zien:

Kan er een verband worden gelegd tussen mogelijke blootstelling aan chroom-6 en ziekteverschijnselen?

De gemeente wil deze vraag heel goed kunnen beantwoorden. De onafhankelijke onderzoekscommissie nam deze vraag mee in het onafhankelijke onderzoek.

Hoe weet ik of ikzelf risico heb gelopen bij het werk?

Dit is afhankelijk van onder andere de volgende zaken:

 • Zat er chroom-6 in de verflagen van de treinen waar u aan hebt gewerkt?
 • Zo ja, hoe lang heeft u gewerkt aan de treinstellen?
 • Waren er maatregelen die het vrijkomen van chroom-6 beperkten? Bijvoorbeeld afzuiging op de schuurmachine of puntafzuiging.
 • Droeg u de persoonlijke beschermingsmiddelen?
 • Hoe gezond was u tijdens het werk?

Deze vragen worden ook bij het onafhankelijke onderzoek onderzocht.

Waar kan ik terecht als ik wil weten of mijn gezondheidsklachten te maken hebben met de blootstelling aan chroom-6?

Bij uw (huis)arts.

De gemeente Tilburg heeft alle betrokkenen een brief gestuurd dat zij bij IKA-Ned terecht kunnen. U vindt deze brief hier:

Wat hield het medisch onderzoek van IKA-Ned in?

Het medisch onderzoek duurde maximaal 1 uur. Het begon met een gesprek met een geneeskundige van IKA-Ned. Deze arts betrok bij zijn onderzoek ook uw medische dossier en arbeidsdossier bij tROM. Op basis van het gesprek werd besproken of de klachten misschien kwamen door blootstelling aan chroom-6. Misschien wilde de arts nog verder onderzoek doen. Dit hing af van het soort klachten. De medische onderzoeken begonnen na de informatiebijeenkomsten.

Moet ik de zorg van IKA-Ned zelf betalen?

Nee, dat is gratis voor u.

Wat is IKA-Ned?

IKA-Ned is een onafhankelijke organisatie, gespecialiseerd in het onderzoeken van arbeidsomstandigheden. Onafhankelijk betekent dat ze zelfstandig werken, de onderzoekers zijn niet in dienst van bijvoorbeeld de gemeente of NS/NedTrain. De deskundige artsen kunnen dus eerlijk vaststellen of de gezondheidsklachten die er zijn, te maken kunnen hebben met chroom-6.

Ik heb een rapport ontvangen van IKA-Ned. Waar kan ik terecht met vragen over de inhoud van het rapport?

U kunt voor vragen over de inhoud van het rapport terecht bij IKA-Ned. Het telefoonnummer is 085 009 0005.

Wat hielden de informatiebijeenkomst van IKA-Ned in?

IKA-Ned organiseerde informatiebijeenkomsten in kleine groepen. Daar konden veel zorgen en vragen met artsen van IKA-Ned besproken worden. Deze bijeenkomsten zijn in de zomer van 2017 wekelijks gehouden in Tilburg. Na de informatiebijeenkomst konden betrokkenen zich bij IKA-Ned aanmelden voor een individueel medisch onderzoek. Dit kan uiteraard nog steeds.

Zijn andere stoffen, zoals uitlaatgassen en asbest, meegenomen in het medische consult bij IKA-Ned?

Ja. De IKA-Ned artsen hebben gekeken naar álle ziektebeelden, dus ook de gevolgen van andere stoffen. Als de artsen iets verdachts zagen dan staat dat in zijn/haar IKA-Ned rapport.

Ik ben ziek, maar IKA-Ned zegt dat het niet door chroom-6 bij tROM komt. Daar ben ik het niet mee eens. Kan ik het onderzoek laten overdoen?

Nee. U kunt er van uit gaan dat het onderzoek goed is gedaan. De IKA-Ned artsen zijn namelijk onafhankelijk én gespecialiseerd in werk gerelateerde ziektes.

Ik ben bij IKA-Ned geweest. Kan ik een second opinion aanvragen?

Dat kan uiteraard, maar u zult dat zelf moeten regelen en betalen. Doordat de gemeente uw eigen risico op de ziektekostenverzekering vergoedt, is die second opinion misschien kosteloos. Dat kunt u bij uw ziektekostenverzekeraar navragen.

Ik heb een klacht over het onderzoek dat IKA-Ned bij mij deed. Waar kan ik terecht met mijn klacht?

U meldt uw klacht aan bij IKA-Ned. Vindt u dat er niet goed naar uw klacht is geluisterd of ervaart u problemen met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u terecht bij de 'vertrouwens- en klachtencommissie chroom 6 Tilburg'. Zij zijn te bereiken via klachtencommissieTilburg@caop.nl of via telefoonnummer: (070) 376 57 46.

Ik heb een rapport van IKA-Ned gekregen, maar ik ben het niets eens met de (medische) inhoud. Wat kan ik dan doen?

U neemt contact op met IKA-Ned. Een arts belt u dan terug om uw vragen te beantwoorden. Als u er met de arts niet uitkomt dan kunt u zelf en op eigen kosten een 'second opinion' aanvragen. Doordat de gemeente uw eigen risico op de ziektekostenverzekering vergoedt, is die second opinion misschien kosteloos. Dat kunt u bij uw ziektekostenverzekeraar navragen.

Zat er chroom-6 in de (grond)verflagen op de treinstellen waar in Tilburg aan is gewerkt?

Ja.

Hoeveel (ex-)uitkeringsgerechtigden en (oud-) medewerkers hebben aan het project meegedaan?

In totaal zijn er op dit moment ruim 800 betrokken personen bekend bij de gemeente Tilburg. 21 zijn (oud-)medewerkers van de gemeente Tilburg.

Wist de gemeente dat er mogelijk chroom-6 houdende (grond)verf op de treinen aanwezig was?

Nee. De werkzaamheden aan de treinen vonden plaats tussen 2004 en 2011. In die periode wist de gemeente niet dat er mogelijk chroom-6 in de (grond)verflagen zat. Op het moment dat de gemeente het hoorde, is direct actie ondernomen.

Is er voor andere aandoeningen door chroom-6  bewijs gevonden door het RIVM?

Nee, daarvoor is (maart 2020) geen of geen overtuigend bewijs gevonden door het RIVM.

Waarom komen afbrokkelende tanden niet op de ziektelijst?

Het RIVM heeft daar (maart 2020) geen overtuigend bewijs voor gevonden.  

Komt aanpassing van het DNA op de ziektelijst?

Nee, aanpassing van het DNA is namelijk geen ziekte. DNA-aanpassing kan wel leiden tot kanker. Daarom heeft het RIVM de literatuur over kanker door chroom-6 grondig bestudeerd (maart 2020). Daaruit kwam één extra vorm van kanker, namelijk strottenhoofdkanker. Het college heeft deze ziekte toegevoegd aan de ziektelijst.

Werden mijn persoonlijke gegevens ook gebruikt in het onderzoek naar chroom-6 in Tilburg?

Ja. Om goed te onderzoeken, hadden de onderzoekscommissie en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) uw persoonlijke gegevens nodig. De gegevens werden bijvoorbeeld gebruikt om:

 • u uit te nodigen als dat belangrijk was voor het onderzoek
 • u op de hoogte te houden
 • u te kunnen vragen hoe lang u bij tROM had gewerkt.

Uw gegevens werden verzameld en beheerd door het informatie- en meldpunt van het CAOP.

Werden mijn persoonlijke gegevens ook gebruikt door IKA-Ned?

IKA-Ned kreeg van de gemeente Tilburg de namen van de personen die tussen 2004-2012 hadden gewerkt bij tROM. Zo kon IKA-Ned kijken of iedereen die zich aanmeldde voor de informatiebijeenkomst of het medisch onderzoek van IKA-Ned, ook echt in die periode bij tROM had gewerkt.

Welke afspraken zijn er gemaakt over die persoonlijke gegevens? Krijgt iedereen die zomaar?

Nee. Uw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld. De afspraken hierover staan in het Informatiestatuut (pdf,148KB). Dit is een juridische tekst die de gemeente volgens de wet moet opstellen.

Wat doet de gemeente nog meer met mijn persoonsgegevens?

De gemeente Tilburg heeft veel gegevens van de personen die tussen 2004 en 2012 hebben deelgenomen aan het tROM-Project. Deze gegevens staan verspreid over computers en papieren dossiers. Ze worden nu bij elkaar gebracht in één dossier.

De gemeente Tilburg brengt de gegevens samen in één dossier, zodat:

 • u als oud tROM-medewerker uw gegevens in een keer kunt ontvangen (als dat nodig is
 • het RIVM onderzoek kan uitvoeren Het RIVM krijgt de gegevens geanonimiseerd van het CAOP. Dat betekent dat namen zijn weggelaten uit de gegevens die het RIVM krijgt.

De gemeente Tilburg zorgt ervoor dat alle gegevens goed beveiligd zijn. De datasystemen waarin de gegevens zijn vastgelegd, zijn: cliëntendossier tROM, cliëntendossier DIS en Dirigent.