U bevindt zich op:Inwoners /Onderwijs en kinderopvang / Scholen en onderwijs

Scholen en onderwijs

Scholen voor basis- en voortgezet onderwijs

Op de website van de Onderwijsinspectie vindt u alle informatie over scholen in de gemeente Tilburg.

Tilburg telt ook zo'n 10 Brede Scholen. Op een Brede School zijn diverse voorzieningen aanwezig op het gebied van welzijn, onderwijs en zorg voor kinderen en hun ouders. Bijvoorbeeld kinderopvang, de mogelijkheden om te sporten of een bibliotheek.

Schoolvakantie

De overheid bepaalt per regio wanneer het zomervakantie, kerstvakantie en meivakantie is. Voor de overige schoolvakanties gelden adviesdata. Informeer bij uw school voor de definitieve data.

Speciale (basis)scholen

Sommige leerlingen hebben behoefte aan extra zorg en begeleiding, die de (basis)school niet kan bieden. Deze kinderen kunnen door de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) van de stichting Weer Samen Naar School, toegelaten worden tot 1 van de speciale scholen voor basisonderwijs.

Leerlinggebonden financiering

Ouders van kinderen met een handicap kunnen deze aanmelden bij een reguliere school. Met behulp van het leerlinggebonden financiering, ofwel het rugzakje, is het mogelijk extra begeleiding en/of voorzieningen te krijgen in het regulier onderwijs. Bij het Regionaal Expertise Centrum (REC) Midden-Brabant kunt u terecht voor meer informatie.

MBO, HBO en Universiteit

De Rooi Pannen en het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) Tilburg zijn de grootste onderwijsinstellingen voor MBO opleidingen. Op de websites Helicon MBO Tilburg en Tilburg.com vindt u overige opleidingsmogelijkheden op dit niveau.

Tilburg University, Fontys en Avans verzorgen het wetenschappelijk- en hoger beroepsonderwijs voor de studenten in Tilburg.

Bij het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) kunt u ook volwassen onderwijs of maatschappelijke oriëntatielessen en voor trajecten voor beroepsonderwijs volgen.

Internationaal onderwijs

Tilburg heeft een school voor Japanse kinderen. Elke zaterdag krijgen Japanse kinderen tussen de 4 en 16 jaar onderwijs in hun eigen taal. De leerlingen van deze zaterdagschool zitten door de week op een reguliere Nederlandse school of op een van de internationale scholen in o.a. Eindhoven of Breda.

Op de Chinese school wordt in zes klassen mandarijn gegeven voor verschillende leeftijden en studieniveaus. Daarnaast wordt er in een klas Cantonees gegeven.

Vertrouwensinspecteur

Als een leerling is lastiggevallen kan de ouder een vertrouwensinspecteur inschakelen. Het moet dan gaan om grove pesterijen, lichamelijk geweld of seksuele intimidatie/misbruik. De vertrouwensinspecteur is te bereiken tijdens kantooruren: 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief).