logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Scholen en onderwijs

Scholen voor basis- en voortgezet onderwijs

Op de website scholenopdekaart.nl vindt u informatie over de locaties van de Tilburgse scholen. Op deze site staat ook informatie over de verschillende onderwijstypen en -concepten. Ook kunt u er scholen met elkaar vergelijken.

Op de website van de Onderwijsinspectie vindt u alle inspectierapporten van de scholen in de gemeente Tilburg.Op de website van Plein013 (voor het primair onderwijs) en de website van Portvolio (voortgezet onderwijs) staat informatie over de (extra) ondersteuning die uw kind op school kan verwachten.

Organisaties voor kinderopvang en onderwijs (van primair onderwijs (PO) tot en met MBO, inclusief volwassenonderwijs) zijn samen met de gemeente Tilburg opdrachtgever en eigenaar van de lokaal educatieve agenda (ook wel LEA genoemd). Het is daarin inmiddels vanzelfsprekend dat de Lokaal Educatieve Agenda gaat over een gezamenlijke maatschappelijke opdracht voor de jeugd van Tilburg.

De overheid bepaalt per regio wanneer het zomervakantie, kerstvakantie en meivakantie is. Voor de overige schoolvakanties gelden adviesdata. Informeer bij uw school voor de definitieve data.

Alle kinderen verdienen onderwijs dat bij hen past: passend onderwijs noemen we dat. Het doel van passend onderwijs is dat kinderen op een gewone school les  krijgen, soms met extra ondersteuning. Als dat niet lukt kunnen zij passend onderwijsaanbod vinden op een school voor speciaal (basis of voortgezet) onderwijs. Ouders, de basisschool en het samenwerkingsverband van de scholen kijken dan samen naar een passende plek voor het kind.
Meer informatie hierover staat op de website van Portvolio:
Informatie over passend onderwijs op de website van Portvolio

Is het onderwijsaanbod niet passend omdat uw kind hoogbegaafd is? Ga dan in overleg met de school van uw kind. Raadpleeg de website van Portvolio voor meer informatie:
Informatie over hoogbegaafdheid op de website van Portvolio

De Rooi Pannen en het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) Tilburg zijn de grootste onderwijsinstellingen voor mbo opleidingen. Op de website van Yuverta mbo Tilburg vindt u overige opleidingsmogelijkheden op dit niveau.

Tilburg University verzorgt het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Tilburg. Fontys Hogescholen en Avans verzorgen het hoger beroepsonderwijs en toegepast onderzoek. 

De Studentenraad is het adviesorgaan van de gemeente.

Bij het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) kunt u ook volwassenenonderwijs of maatschappelijke oriëntatielessen en trajecten voor beroepsonderwijs volgen.

Tilburg heeft een school voor Japanse kinderen. Elke zaterdag krijgen Japanse kinderen tussen de 4 en 16 jaar onderwijs in hun eigen taal. De leerlingen van deze zaterdagschool zitten door de week op een reguliere Nederlandse school of op een van de internationale scholen in o.a. Eindhoven of Breda.

Op de Chinese school wordt in zes klassen mandarijn gegeven voor verschillende leeftijden en studieniveaus. Daarnaast wordt er in een klas Cantonees gegeven.

Als een leerling is lastiggevallen kan de ouder een vertrouwensinspecteur inschakelen. Het moet dan gaan om grove pesterijen, lichamelijk geweld of seksuele intimidatie/misbruik. De vertrouwensinspecteur is te bereiken tijdens kantooruren: 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief).