De Omgevingscommissie

De Omgevingscommissie adviseert over bouwplannen, stedenbouwkundige plannen, ontwerpen voor de openbare ruimte of het hergebruik van monumenten. De commissie gaat met initiatiefnemers of ontwerpers in overleg de grotere bouwplannen en ontwikkelopgaven.

Jaarverslag 2020-2021

2020-2021

Bekijk het jaarverslag

U heeft bouwplannen

Iedereen met bouwplannen (bijvoorbeeld voor een eigen huis of een nieuw appartementencomplex) controleert op de website www.ruimtelijkeplannen.nl of het plan past in het bestemmingsplan. Past het niet of is het onduidelijk, dan kunt u een adviesverzoek indienen bij de gemeente. Aan dat adviesverzoek zijn kosten verbonden. De gemeente onderzoekt na een adviesverzoek of uw plan past in het bestemmingsplan. 

Voor meer informatie kunt u het contactformulier invullen. Een medewerker van team Vergunningen neemt dan binnen 2 werkdagen contact met u op. 

Ligt een bouwplan in een welstandsvrij gebied, dan is er geen welstandstoets door de Omgevingscommissie nodig. Ook voor interne verbouwingen en voor ingrepen aan de achterzijde (mits niet gelegen aan de openbare ruimte) is er meestal geen welstandstoets nodig. Het is verstandig om dit na te gaan in de Welstandsnota Tilburg. In de nota vindt u ook een leidraad voor de aanpak van monumenten (11.4)  en ontwerpen voor de Openbare ruimte (10.2.11). Daarin staat beschreven hoe de commissie plannen bekijkt en waar ze op let. 

Voor grote plannen van ontwikkelaars is het noodzakelijk om een principeverzoek in te dienen. Het plan wordt dan eerst besproken in de stuurgroep Stedelijke Ontwikkeling. Zodra het plan daar groen licht krijgt, start de uitwerking. Afhankelijk van de grootte van het plan wordt bij de gemeente een projectleider of een projectmanager toegewezen. 

Werkwijze Omgevingscommissie

Voor vragen over de omgevingscommissie kunt u ook terecht bij Reinier Witteveen of Frank de Koning